Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (3)

Pojďme si povídat o fotografii dále. Rozdělme si, prosím, kompozici na prostorovou a plošnou. Prostorové snímky převádí třírozměrný prostor do dvourozměrného fotografického zobrazení. Svoji roli při představě prostoru hrají zejména sbíhající se linie, vertikální i horizontální prvky, světlo. Zdroj světla, který máme za sebou, po straně fotografované scény či předmětu, protisvětlo.

00 - Dramatická scéna. Obloha se zatáhla přesně dle vyřčené varovné předpovědi počasí. Cesta vedoucí ze statku či naopak k němu, chápání směru nechám Vašemu laskavému rozhodnutí, jasně stanoví prostor v obraze. Vyvýšený statek je lemován temnými mračny. Slunce pod nízkými mraky dodává obrazu na dramatičnosti.
 
01 - Několikadenní zvýšené srážky rozvodňují potok. Zatímco normálně je od domu oddělen zhruba metrovým zatravněným valem, voda na snímku dosahuje ke stěně stavení. Potok je jednoznačně umístěn na úhlopříčce, rozšiřuje se směrem po proudu, směrem k nám.
Obrazová linie zleva doprava vnucuje názor na směr toku vodního živlu. Skutečně tomu tak je.
 
02 - Zábradlí zcela vyplňuje obrazovou plochu, tekoucí potok k druhému mostku divákovi odhaluje prostorovou situaci. Ploty zahrad po obou stranách obraz dotváří.
 
03-05 - Jednotlivé fotografie ukazují účinky obrazu při různých volbách umístění vesnické linie. Osobně mému vkusu vyhovuje nejvíce první snímek, kdy jsou domy na obraze vzdálené o popředí s travnatou loukou.
 
06 - Na závěr těchto prostorových snímků bych Vám rád ukázal jistou časosběrnou funkci fotografie. V průběhu několika málo hodin naštěstí vodní proud významně slábnul. Nejedná se přímo o časosběrný systém, aparát by musel být na pevném stativu. Však chtěl jsem říci, že není od věci se na jedno místo vracet s otázkou, zdali by nebylo dobré původní snímek udělat lépe. Nebo k němu připojit v určité souvislosti jednoho či více bratříčků.
 
07- Správně jste již jistě pochopili, že plošná kompozice zachycuje dvourozměrně, či takřka dvourozměrně vypadající prvky ve stejně četném zobrazení. Na rozdíl od klasické kopírky však autor vnáší do obrazu svůj názor, prožitek, výtvarný záměr. Volbou objektivu, stupně barevnosti, výřezu skutečnosti, její modifikací, čekáním nebo volbou světla.... Stupeň zakalení jsem žádným způsobem neupravoval. Pouze jsem si přál, aby hladina klesla na svůj dlouhodobý normál...

 


0001


02


03


04


05


kliknutím na fotografie
získáte větší náhled
  
Tři cesty
Dva snímky na této straně s absencí horizontu. Pokud není na fotografii předmět obvykle známé velikosti, na snímku se může ztrácet i měřítko. I malý prvek může navodit dojem značně většího předmětu. Jarní tání vytvořilo pouze na pár dní ve stráni pod cestou dva malé vodní toky, které vedou oči diváka po úhlopříčce z levého horního rohu doprava dolů.

 
Zlatý potok
Zde voda naopak do obrazu vtéká v na opačné straně a teče na pravý spodní okraj. Teprve v síti třetinového dělení, vlevo dole, si potok uvědomuje svoji úlohu v obrazu. Dramaticky se rozšíří, aby opustil snímek na spodním okraji. Ani na začátku citovaná úhlopříčka není bez obrazového významu. Pokud se na snímek podíváte pozorně znovu, najdete levopravou úhlopříčku tvořenou následujícími prvky. Velký monolit vlevo nahoře vede pohled přes detailně prokreslený potok a erotickou představu navozující dominantní balvan až ke zlatému kameni.
 

 
 
 
 
 
 
Jarmila Moosová
Potkala jsem v trávě hvězdy
popadaly za rosy
Nejkrásnějším třpytem světa
důstojně se honosí
Kdyby šňůry briliantů
z šíjí jasných princezen
přetrhly se
sklouzly dolů
v zelenou a svěží zem
nebylo by tolik jasu
nebylo by tolik krásy
Slunce sílí
V trávě ztrácí se poslední
hvězdička
Ptám se
její záři zda si
mohu ukrást pod víčka

 text a foto © Jiří Heller, 7.6.2006, www.heller.cz  
 poezie © Jarmila Moosová, 7.6.2006,
www.poethe.mysteria.cz    
 

 Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (1)
 Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (2)
 
Jiří Heller:  Naučte se komponovat kreativně (3)

 DOPORUČUJEME: další články z rubriky ZAJÍMAVOSTI  nebo v sekci PUBLICISTIKA