Václav R. Židek: Nová kniha o ochraně zvířat

Rubrika: Literatura – Doporučení

Jan Čejka:
JEJICH JEST KRÁLOVSTVÍ
 
O etickém chování vůči zvířatům a jejich osudu

Dnes více než kdy jindy je nutno se vážně zamyslet nad osudem zvířat v naší společnosti, a to především nad osudem zvířat hospodářských. Množství těchto citlivých tvorů ročně obětovaných pro potravu lidí, jejich utrpení a hloubka jejich ponížení jsou ohromující a zároveň varovné. Člověk sám sebe postavil tak vysoko nade vše stvoření, že úděl mimolidských tvorů se mu stal nicotným a bezvýznamným. Při čtení této knihy se musíme ptát: jsme opravdu dobrými pastýři nám svěřených stád, tak jak nás k tomu zavazují zákony lidskosti a příkazy Bible?
Nikdy v dějinách lidstva nebyla zvířata v takové míře ponížena na bezduché věci neschopné vnímat utrpení a bolest jako v dnešní době, ani nikdy v minulosti nebyla odsouzena k tak velkému utrpení, jakým nespočetné miliony zapomenutých a bezbranných tvorů procházejí na novodobých velkofarmách a na jatkách.
Jestliže péče a ochrana, kterou národ zvířatům poskytuje, je měřítkem jeho velikosti - tak jak nám to bylo připomenuto - je nemožné nevidět, jak hluboce jsme zklamali.
Tato kniha promlouvá k našemu svědomí a vyzývá k obnově naší smlouvy s mimolidskými tvory, ke hledání ztracené odpovědnosti za jejich ochranu a k soucitu s utrpením těchto našich bližních. Kéž uposlechneme její výzvy!
 
Knihu vydalo nakladatelství PRÁH, cena 145 Kč.
O autorovi
Autor tohoto souboru studoval chemii v Praze, kde po ukončení studia pracoval jako biochemik. Po odchodu do Spojených států v roce 1968 se habilitoval v oboru klinické chemie a podílel se na výzkumu a detekci dětských chorob v dětské nemocnici v Detroitu ve státě Michigan.
Jan Čejka byl po řadu let členem vědecké poradní komise při organizaci Humane Society of the United States ve Washingtonu, spolupracuje s řadou celonárodních a zahraničních organizací pro ochranu zvířat a sponzoruje jejich práci. V současné době je jeho úsilí soustředěno na ochranu hospodářských zvířat a ulehčení jejich údělu.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 09. 2005.