Antoine de Saint - Exupéry: Modlitba

Rubrika: Literatura – Inspirace

■  Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.
■  Nauč mne umění malých kroků.
■  Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
■  Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé.
■  Prosím o sílu pro kázeň  a míru , abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil,
    abych si všímal záblesků světla a výšin a bych si alespoň tu a tam našel čas pro kulturní prožitek.
■  Dej mi poznat, že blouznění , ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál.
■  Pomoz mi, abych to nejlepší činil co nejlépe a nynější chvíli
    poznal jako nejdůležitější.
■  Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
 Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy
    a zvraty jsou samozřejmým doplňkem života, kterým rosteme
    a zrajeme.
■  Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu.
■  Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu
    v lásce.
 Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou 
    ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje.
■  Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že se nic nedělá,
    dej mi abych uměl čekat.
■  Chtěl bych také tebe a jiné nechat vymluvit.
■  Nejdůležitější věci si člověk neříká sám sobě, jsou mu řečeny.
■  Víš jak velice potřebujeme přátelství.
■  Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější
    a nejjemnější věci života dorostl.
 Propůjč mi nutné vnuknutí, abych se ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra, se slovy nebo bez 
    nich, na správném místě.
■  Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.  
■  Nedávej mi co si přeji, ale co potřebuji. 
■  Nauč mne umění malých kroků.

pro Pozitivní noviny vybrala Milena Buriánková

Poprvé otištěno v PN: 5.2.2005

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 02. 2005.