Co se děje v Botanické zahradě hl. města Prahy?

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti


Nová Sadba - 26 plastik v neposkvrněném trojském prostředí


Atelier Sochařství II VŠUP Praha se specializuje na využití klasických sochařských technik, landartu a instalace v exteriéru. Po dohodě o vzájemné spolupráci s Botanickou zahradou hl. města Prahy došlo k využití velkorysého, členitého a prestižního prostoru a vznikl tak jedinečný výstavní ateliér a ojedinělý projekt - výstava NOVÁ SADBA...
Projekt výstavy vedení, studentů a absolventů, jenž je průřezem i souhrnem působnosti celého atelieru: Dvacet šest plastik od jednotlivých autorů, zpracovaných pomocí nejrůznějších sochařských technik se ocitá v neposkvrněném prostředí, kde v konfrontaci s přírodou nabízí divákům vytvořit si vztah k sochařství...
Výstava NOVÁ SADBA probíhá na zdarma přístupných venkovních expozicích.Sochy Zimbabwe


Zimbabwské sochy jsou letos v Troji opět k vidění (a opět i ke koupi). Výstavu Sochy Zimbabwe nalezneme na centrální travnaté ploše venkovního areálu Jih během, kde je instalováno 150 uměleckých děl.
Páteř výstavy, která potrvá až do 16. září 2007 a je otevřena denně od 9 do 19 hodin, tvoří sochy autorů z Tengenenge – jediného místa v Zimbabwe, kde se můžeme stále ještě setkat jak s „otci-zakladateli“, kteří už dávno překročili sedmdesátku, tak nejmladšími sotva náctiletými sochaři. Výstava Sochy Zimbabwe je koncipována generačně: tedy v každé části prostoru jsou zastoupeni „vrstevníci“ doby, ve které díla vznikla. A protože dnes hovoříme o začínající čtvrté generaci, je patrné, kolik má částí...
Pokud budou chtít návštěvníci trojské sochařské výstavy shlédnout i „veletržní“ (souběžně probíhá ve Veletržním paláci), po předložení vstupenky při vstupu do Národní galerie mají nárok na 50% slevu!Zachraňme Madagaskar!

Lidé z celého světa, stejně jako místní obyvatelstvo si uvědomují, že šířící se přírodní i kulturní devastace způsobují v posledních desítkách let zánik mnohých podivuhodností této jedinečné země: Rychle mizí nejen jednotlivé rostlinné a živočišné druhy a společenstva v nichž žijí, ale i tradice a zvyklosti obyvatel Madagaskaru. Vpád civilizace ze severu doslova nenechává kámen na kameni... Ti, jimž není osud ostrova lhostejný, mohou nákupem balíčku se semeny mada-gaskarských rostlin, palmiček, magnetů a knihy Madagaskar-ské portréty ostrovu pomoci. Výtěžek z prodeje poputuje prostřednictvím organizace EAZA na projekty, které si vybrali obyvatelé Madagaskaru a které slouží k ochraně úžasné a jedinečné madagaskarské příro-dy. Kampaň EAZA podporuje i prezident Madagaskaru. Pro zájemce je připraven soutěžní kvíz, v prodeji jsou knihy o Madagas-karu a unikátní velkofor-mátová barevná mapa.
Akce není prvním „malgašským“ počinem letošního roku. Botanická zahrada hl. města Prahy je hlavním spoluauto-rem výstavy Madagaskar – laboratoř bohů, která probíhá v Národním muzeu v Praze do 16. září 2007
Stále se líhneme a létáme!


Letošní Výstava tropických motýlů je už dávno minulostí (skončila 29. dubna), ovšem skleník Fata Morgana je stále plný života.

Jak by ne, když se v něm vedle „zdomácnělých“ motýlů druhu Caligo memnon z původních kukel líhnou a stále množí i motýlí obři: Attacus atlas (to je ten, o něhož kráčí) je noční motýl, který pochází z jihovýchodní Asie. Tam se vyskytuje zejména v tropických pralesích velké části Indie a Číny, Srí Lanky, Malajsie a Indonésie.

Mezi motýly si drží světový primát, protože jde o motýla s největší plochou křídel. U některých samic martináče může rozpětí křídel dosahovat téměř 30 centimetrů. Obři se líhnou v divoké přírodě, u nás – ve skleníku Fata Morgana se líhnou obříci o něco málo menší.… A protože vzhledem ke své velikosti nejsou tolik mrštní a hbití, jsou téměř stále na očích – v líhništi skleníku Fata Morgana.
Skleník Fata Morgana je otevřen denně mimo pondělí 9 – 19 hodin. 


 
... A pořád nádherně smrdíme!


Ve skleníku Fata Morgana poprvé vykvetl květ mohutného liánovitého podražce Aristolochia grandiflora. Výška samotného květu se pohybuje kolem třiceti centimetrů a k němu je připojen dlouhý pentlicovitý přívěsek „ocásek“, který prodlužuje květ na téměř metrovou velikost! Květ působí jako přísné tmavé magické oko, nebo zlověstná tlama vetřelce, polykajícího všechny živáčky, kteří se mihnou kolem.
Květ Aristolochia grandiflora sice visí poměrně vysoko, ale v žádném případě ho nepřehlédnete – páchne totiž jako značně zanedbaná toaleta hostince poslední cenové skupiny, což ztěžuje pobyt především zaměstnancům. Na brzké uvadnutí se však těšit nemohou, v záloze je připraveno ještě nejméně deset poupat!

V tropické části skleníku Fata Morgana pravidelně kvete šest druhů podražců. Přijďte se na ně podívat!

Marcela Uhlíková, tiskové oddělení
e-mail: marcela.uhlikova@botanicka.cz, mobil: 736 621 746

Copyright © Botanická zahrada hl.m.Prahy

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 08. 2007.