Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (33) 13.8.-19.8.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (33.týden)
od 13.8. do 19.8.
Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

13.8.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
•••
Tak pesimistické rčení pro Alenu ale není,
zima v lednu v nedohlednu, tak si v srpnu zatím medí!

14.8.
I když ze strnišť občas fučí,
horko nás přece jen mučí.
•••
Fučí či nefučí – tak čerstvá strniště obchází dnes Roman, horko čí nehorko – na podzim napsat chce moderní vesnický román.

15.8.
Na Marie Nanebevstoupení
– prvních vlaštoviček loučení.
•••
Další z mariánských svátků vzala na sebe Hana z Hané,
s vlaštovkami neloučí se, je to brzy – můj ty pane!

16.8.
Prší-li jen týden po svatém Rochu,
bramborů každý den trochu.

•••
Svatý Roch byl milý hoch, ve Francii víno hlídá,
Jáchym prší na brambory, by u nás nebyla bída!

17.8.
V srpnu slunce parné, ovoci i vínu zdárné.
•••
Petra dneska propůjčila plačky – jméno cigaretě jedné značky,
tabák u nás pěstovati, přesto však je marné!

18.8.
Srpen a únor – tepla zimy úmor.
•••
Helena je extremistka, přesto vlastně v tomto rčení skrývá,
červenec že nejteplejší a leden pak nejchladnější bývá!

19.8.
Jsou-li hory v srpnu kalný,
budou v zimě mrazy valný.

•••
Ludvík to rád prověřuje, jedno však je jisté,
v létě v zimě lepší bývá, když jsou hory čisté!

                        ♦♦♦♦♦

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!


RNDr. Vladimír Vondráček
 
♦ meteorolog ve výslužbě /ročník 1935/ 
mimo práce v Českém hydrometeorologickém ústavu byl více než třicet let komentátorem počasí v ČT a pár let i na Primě.
♦ více než deset let měl pravidelné týdenní sloupky o lidových povětrnostních pranostikách ve Večerní Praze.
♦ v současné době se snaží bavit na internetových stránkách, a to aktivně. Kromě několika odborně-populárních článků na Neviditelném psu zde měl po několik měsíců i pravidelný sloupek s lidovými pranostikami, které ovšem inovoval vlastními říkankami. 

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

foto převzato z www.meteopress.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 08. 2008.