Milan Dubský: Hudba v básních Petry Haasové

Rubrika: Literatura – Doporučení

Dnešní produkce knih v Česku, ať již prozaických či básnických, ale i knih všech ostatních oborů, tedy nejen literatury krásné, je nebývalá. Co do počtu vydávaných titulů je nejvyšší v celé historii československého a v posledních letech českého státu vůbecPetra Haasová čte ukázky ze své sbírky na křtu SONÁTY na Polabském knižním veletrhu v sobotu dne 8.9.2007. V roce 2006 vyšlo 17 019 titulů, knih a brožur, včetně překladových, z toho bylo 236 učebnic a 1540 vysokoškolských skript. Ostatních titulů tedy bylo 15 243.
V tomto čísle jsou zahrnuty všechny obory. Věda, historie, cestopisy, životopisy, kuchařky, tituly astrologické, paměti různé a různých a mnoho dalších oborů a podoborů, které by vydaly na celou stránku. Je to číslo téměř magické, když si uvědomíme, že v této malé zemi vychází v průměru 41 knižních titulů každý den.
V roce 2003 to bylo ještě o celou tisícovku knižních titulů více. To musí mít samozřejmě nějaké příčiny a důvody. Podle mne je prvním předpokladem svobodná možnost knihu vydat, což dříve nebylo vůbec jednoduché. Knihy vydávají nakladatelství, jejichž počet u nás, v nijak velké zemi, je také úctyhodný. Za druhé: v českém národě se zrodil jev, že si velká část lidí, větší než dříve a než je obvyklé, myslí, že musí své myšlenky, názory a tvůrčí činnost vyjevit a sdělit ostatním, bez ohledu na to, zda to vzbudí jejich zájem či ohlas. A tak jsou pulty knihkupců a antikvariáty plné knih pamětí, rozhovorů a vzpomínek politiků, herců, královen krásy, astrologů a marketingových odborníků a poradců všeho druhu a zaměření. Třetím důležitým faktorem se stal „ svobodný samizdat“. Jeho rozsah a objem a také zaměření je ve srovnání se samizdatem z období komunistické éry nesrovnatelný. Když nepřijme nakladatelství rukopis ať již z jakýchkoliv důvodů, má autor možnost vydat si knihu sám. Zaplatí nakladateli náklady spojené s touto službou. Tak vychází velké množství titulů a dostanou se díky této službě i na knihkupecké pulty. Mají ovšem trochu jiné osudy. Nedostanou se do propagačních a marketingových kampaní, kritika je opomíjí a tak jejich průnik mezi čtenářskou obec je složitý.

Vedle uvedeného je ještě další možnost. Přijít s rukopisem, ať již s ilustracemi nebo fotografiemi, do tiskárny a nechat si jej vytisknout. Ta knihu nebo publikaci vytiskne s označením „vydáno vlastním nákladem“.
V tomto světě, a také i v našem, je pronášeno a napsáno dost prázdných slov, která naplňují prostor, z něhož vytlačují slova obsahuplná, která mají smysl. Je to střet hodnotného s brakem. S knihami je tomu ne jinak. Kdyby některé vůbec nevyšly, svět a společnost a především čtenáři by o nic nepřišli.

Nic z toho neplatí o knize básní Petry Haasové „SONÁTA“ s ilustracemi Arnošta Bučka. Přestože je její první kniha poezie, je dílo nejen krásné, obsažné, ale navíc přinášející poselství o vážných zamyšlení autorky, z poměrně dlouhého období jejího mladého života. Je to zajímavé srovnání tvorby v průběhu 20 let. Básně, které vznikaly na začátku, jsou datovány letopočtem, jsou abstraktnější, přesto, že jsou v nich slova předmětů, věcí a pojmů, s nimiž se běžně setkáváme. / Nad sebou str.16, Neuvěříš str.37, Maturita str.25, Život str.11/.
Studentka gymnázia zalétala myšlenkami k velkým tématům lidských přemítání. Nekonečno, gravitace, čas, sluneční soustava, bolest. Ztvárňuje je neotřelými alegoriemi a vznikly tak krásné verše s reflexí.
Básně z let nedávných 2005-2007 se zdají být prostší, vstřícnější k čtenáři. Ale je v nich hloubka přemýšlivosti, něžnosti a citu. / A je to o tobě str.21, Do neznáma str. 23, Zkouším…str.39, Fikce 43/.
Petra Hassová je osvícená romantička. Její nitro, srdce i racio utvářejí dohromady talent a protože vlastní vytrvalost a pracovní nadšení, jistě z její dílny vyjdou další hezké knížky. Dokáže vybrat ze svých pocitů a přemýšlení, zkušeností a poznání pel, vůně a barvy světa a lidí, který a kteří ji obklopují. Z jejího rukopisu vznikají krásná dílka.

Umí vybranými slovy a podle pravidel řeči je „ohýbá“, neobvykle řadí a tak cizeluje své obraty, věty a obrazy, které působí potěšení je číst a přemýšlet o nich. Knížka básní, o které mluvím, pod názvem Sonáta, byla Petra Haasovápokřtěna na letošním zářijovém knižním veletrhu v Lysé nad Labem. Byli zde dokonce kmotrové tři: Václav Židek šéfredaktor Pozitivních novin, režisér Jan Vízner a nadaná návrhářka a tvůrkyně šperků Jana Piarová.

Název knížky je přiléhavý a koresponduje s obsahem. Sonáta je z oblasti hudby. Skladba instrumentální a sólová. A Petra Hassová je ve sboru básníků a básnířek sólistek a i instrumentalistka, protože nástroje slova, řeči, slovních obrazů a obratů ovládá. Nejen prolistování její knížkou může a jistě přinese řadě čtenářů krásné prožitky a chvíle dobré pohody.
Sonáta Petry Haasové leží na mém nočním stolku a beru ji již po kolikáté do ruky, abych se znovu začetl a popřemýšlel nad sdělením a obsahem jejích básní. 

OHLASY NA ČLÁNEK

Vážení přátelé;
Děkuji Ing. Milanu Dubskému za jeho kritické, fundované a citlivé hodnocení básnické sbírky autorky Pozitivních novin Petry Haasové SONÁTA, vydavateli a redakci PN pak díky za jejich otištění.
Petřina básnická prvotina byla slavnostně pokřtěna na 4. polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem letos v září. Vzpomínám si, že to byla opravdu chvíle slavnostní a vedle pořadu PN, jak by řekl Bohumil Hrabal, zdobnost celého knižního veletrhu jako taková. Jsem rád, že při křtu nechyběla Petřina "druhá rodina" - milí kolegové z Pozitivních novin - Václav Židek, Pavel Loužecký, Jitka Stošická, Jitka Dolejšová, Ján Pavel Buvala, Jan Řehounek a další. To mělo svůj symbolický význam, neboť PN mají velkou zásluhu na tom, že sbírka poměrně rychle vyšla v tištěné podobě (v nakladatelství NTP Pelhřimov pod patronací jeho ředitele Bedřicha Kocmana) a dostala se ještě letos ke čtenářům.
Když Jitka Vykopalová, nová zástupkyně šéfredaktora PN, publikovala svoji studii ke 3. výročí založení PN, myslím, že mezi řádky naznačila jednu důležitou skutečnost: Pozitivní noviny mají nesmírnou zásluhu mj. na tom, že dávají příležitost k publikování autorům, kteří by jinde asi nepublikovali nebo ne tak často. Ne proto, že by jejich tvorba neměla patřičnou obsahovou či formální úroveň, ale pro některé jiné, většinou dobře známé skutečnosti.
To se prosím netýká jenom autorů mladých a začínajících, ale také těch dobře zavedených včetně tzv. VIP autorů. Oceňuji zejména přístup vydavatele a redakce PN k talentům. Dostávají zde příležitost publikovat, jsou redakcí citlivě vedeni a mají možnost permanentního srovnávání s již zavedenými kolegy - a že se mají čemu a od koho učit - je nasnadě!
Také Petra Haasová na stránkách PN dostala skvělou možnost publikovat - své básně v obratně vedené Galerii IN a povídky na stejně pozitivně vedených stánkách PN. Sonáta byla prvním krokem a možností svázat a vydat své básně uceleně a v knižní podobě. Není to však poslední Petřin letošní tvůrčí počin. Jako editor vím, že její povídky, které u čtenářů sklidily zasloužený ohlas, také vyjdou v knižní podobě, a to již začátkem listopadu (opět v pelhřimovském nakladatelství NTP) s ilustracemi renomovaného výtvarníka Miloše Nesvadby.
Připomínám, že slavnostní křest sbírky povídek pod názvem Povídky praštěné třicítky se uskuteční v pátek 23. listopadu od 15,00 hodin na 22. ročníku mezináročního knižního velterhu LIBRI v Olomouci (22.-24.11.2007). Křest bude nepochybně (a po právu) současně oslavou Pozitivních novin. Důkazem (obrazně řečeno), že dobře zasazené a pečlivě ošetřované stromy rodí zdravé a chutné plody. Jste všichni srdečně zváni!
Ještě faktickou poznámku závěrem: Protože vím, že Petra má mezi čtenáři PN své věrné příznivce a obě knížky (Sonáta a Povídky praštěné třicítky) nebudou běžně k dostání v obvyklé knihkupecké síti, je zde možnost si je objednat k doručení poštou na mailové adrese sandra.leto@seznam.cz. Podotýkám, že pro čtenáře PN za výhodnou cenu a poštovné i balné jdou na účet nakladatele.
Ještě jednou děkuji a věřím, že se brzo na stránkách PN dočteme o tom, že i další talentovaní autoři PN vydají svá díla knižně, na což se můžeme už předem těšit.
Milan Richtermoc, 28.10.2007 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 10. 2007.