Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (8) 18.2.-24.2.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 8.týden)
od 18. do 24.2.2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

18.2.
O svatém Šimoně schází sníh se stráně.
•••
Pro současnou Gizelu překvapení tohle není,
všude kolem prostě cítí to globální oteplení.

19.2.
Když záhy taje – dlouho neroztaje.
•••
Na svatého Patrika odhoď spodky i trika!
V Praze ba i v Nýrsku bude jako v Irsku.

20.2.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dny,
bude pěkná pšenice i žito.

•••
Oldřich nerad maso pouští, připadá si jak na poušti,
neboť jako správný řidič, pije pouze Pito.

21.2.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.

•••
Masopustní sluníčko láká dneska paní Lenku,
kvůli bronzu maličko, tráví svůj volný čas venku.

22.2.
Když mrzne na Petra nastolení,
bude mrznout čtyřicet dní bez prodlení.

•••
Kruté mrazy tento Petr velmi často prožil,
s jarem ale vrací se mu druhá míza do žil!

23.2.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
•••
Svatopluk se smutně dívá, jak se zima hroutí,
pro své syny znesvářené na Moravě proutí kroutí.

24.2.
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.

•••
Nás však nesmí zahanbit, proto taky budem pít!
Po pivečku, po vínečku každý rychle okřeje.

****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 02. 2008.