Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (26) 23.6.-29.6.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (26.týden)
od 23.6. do 29.6. 2008

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

23.6.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
•••
Shůry na nás totiž zírá zrádná ozónová díra,
dnešní Zdeňka na tom ale nemá žádnou vinu.

24.6.
Na svatého Jána otvírá se létu brána.

•••
Otvírá se dokořán, hlásili to z Komořan.
Hospůdka v lesíku na zteč je brána,
výčep tam uvítá pána i kmána.

25.6.
Ivan bývá plačtivý pán, nevěřte však příliš tomu,
vždyť s tváří tak uplakanou styděl by se vyjít z domu.

26.6.
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
•••
Jak to dělá? – zeptala se Adriana Buriana.
Svatý hbitě odpovídá této dívce vnadné -
s bouřkami a s krupobitím je to přeci snadné.

27.6.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
•••
Mnohem větší nežli Medard byl by Láďa borec,
jeho „monzún“ pak by zničil každý korec ba i dvorec.

28.6.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
•••
Kdekdo má rád ryby, raky, Lubomír je může taky,
jako gurmán nejvíce, má rád ale ústřice.

29.6.
Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
•••
Mládež ale touhle dobou trápí problém jediný,
jaké bude vysvědčení - jaké budou prázdniny. 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 06. 2008.