Vojtech Bradovka: Dehumanizovaná komunikace

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

             

Řada z nás považuje psaní privátních dopisů na počítači za „dehumanizovanou komunikaci“. Možná je na tom tvrzení kus pravdy, ale přesto je to pokrok, který nelze zastavit. Historie vývoje techniky písma to dosvědčuje: ve starověku se psalo klínovým písmem na hliněné destičky. Bylo to sice hodně těžkopádné, ale vypálený střep napsanou informaci zachoval skutečně trvanlivě, až pokud ho třeba vandalové nerozdrtili na antuku.
Staří Egypťané zas své hieroglyfy tesali v přítmí hrobek za čadivého svitu pochodní do kamene. Tyto nápisy se zachovaly dodnes.
Pracné tesání do kamene ve středověku přetrvávalo většinou pouze na náhrobních kamenech, ale mniši v klášterech už psali úhledné litery do almanachů zastrouhaným husím brkem na pergamen (psí kůži) při mihotavém svitu lojových svící.
V devatenáctém století bylo husí brko nahrazeno ocelovým perem a místo pergamenu se používal papír vyrobený ze starých hadrů. Zdrojem světla byla petrolejová lampa.
Ve dvacátém století se začalo používat plnicí pero, a mechanický psací stroj při elektrickém osvětlení. Papír se vyráběl z dřevité celulózy.
Po druhé světové válce se objevilo kuličkové pero, fixky, zřídkavě i elektrický psací stroj, a rozmohlo se ničení lesů kvůli výrobě papíru.
Po něžné revoluci se uvolnila cesta pro „buržoazní pavědu“ - kybernetiku. Nastal rozmach elektroniky a počítačů, jejichž tiskárny mající enormní spotřebu papíru, nadále požírají lesy.
V každé historické etapě se našli takoví, kteří trvali na staré zažité technice psaní a zatracovali nové metody.
Snažím se být i ve stáří (83) pokrokový. Protože už nejsem schopen honit husy, vytrhávat jim z křídel brka a pracně je ořezávat, píši na počítači. Navíc příjemce nepozná, že text do klávesnice ťukaly prsty roztřesené ruky.
Údajně v Americe se imobilní staré babky zpovídají svému knězi e-mailem anebo faxem a stejnou cestou dostávají od něj rozhřešení. Doháníme je, neboť už také u nás se vesnické ženy svolávají na dračku peří mobilním telefonem.
Pokrok je pokrok.
Tak proč bych já nemohl psát dopisy příbuzným a přátelům na počítači a posílat je elektronickou poštou.
Těm konzervativnějším, kteří nemají počítač, občas napíši na počítači dopis, který vytisknu na papír a pošlu klasickou poštou.
Frekvence kontaktů prostřednictvím e-mailu s těmi, kteří jsou počítačově gramotní, je ovšem nesrovnatelně vyšší.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 11. 2008.