Michal Dlouhý: Navždy odešel druhý muž četnických humoresek

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...


Na znamení smutku buďtež četnické kasárny ozdobeny černým praporem.
Navždy odešel druhý muž četnických humoresek.

Michal Dlouhý

Ve středu 10. prosince 2008 zemřel ve věku 55 let Miloš Fedaš, muž, který se spolu s již zesnulým režisérem Antonínem Moskalykem nejvíce zasadil o vznik a realizaci úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky.
S Milošem Fedašem jsem se osobně poznal v roce 1996, kdy se v brněnském televizním studiu začala připravovat první řada Četnických humoresek.
Tehdy měl za sebou producentskou, scénáristickou a dramaturgickou činnost a byl autorem námětu kriminálního filmu Divoká svině a dvou námětů ze seriálu Dobrodružství kriminalistiky.
Na projektu Četnických humoresek se podílel od samého začátku coby dramaturg, autor scénářů deseti dílů, dále vybíral herce a místa pro natáčení a vlastní natáčení také koordinoval.
Miloš Fedaš byl doslova pravou rukou režiséra Antonína Moskalyka. Humoreskám zasvětil deset let svého života. V loňském roce se stal šéfdramaturgem brněnského centra dramatické tvorby. Zákeřná choroba však ukončila jeho životní pouť v době, kdy s elánem pracoval na nových projektech.
Odměnou pro všechny, kteří se na Četnických humoreskách podíleli, bylo udělení ceny TÝTÝ za nejúspěšnější televizní seriál roku 2005. Tohoto ocenění se již bohužel nedočkal krátce před tím zesnulý režisér Antonín Moskalyk.
Tehdy jsem se rozhodl pro napsání knížky Humoresky vážně, kterou v roce 2007 vydalo nakladatelství Pragoline. Knížka byla pokřtěna namísto znehodnocení šampaňským originálně – obuškem skutečného četnického strážmistra Jarého a Miloš Fedaš byl jedním z jejích kmotrů. Pro ilustraci si dovolím uvést jednu z kapitol uvedené knihy, kde se hovoří o Miloši Fedašovi.
ČETNICKÉ HUMORESKY

Třetí verze námětu byla přepracována režisérem Antonínem Moskalykem a dramaturgem Milošem Fedašem do podoby, která byla způsobilá k předložení jako projekt seriálu k filmovému zpracování.
Název projektu byl změněn na Četnické humoresky, podle dobových souborů povídek vydávaných ve dvacátých letech vlastním nákladem četníky.
Četnickým obzorem bylo postupně vydáno deset svazků Četnických humoresek v celkovém rozsahu přes dva tisíce stran. Jednalo se o humorné povídky ze života četníků na našem území od doby monarchie až po současnost. Některé z povídek mající vztah k výkonu pátrací služby se rovněž staly základem pro jednotlivé díly seriálu.
Případy zahrnuté do projektu a svěřené k vyřešení filmové pátrací stanici se skutečně udály, byť v různých částech státu. Měly však společné to, že byly řešeny a vyřešeny československým četnictvem. Pro potřeby seriálu byly uspořádány tak, aby v každém z dílů byly vždy řešeny dva kriminální případy.
Projekt byl postupně předložen několika televizním společnostem a studiím a v roce 1996 o něj projevilo zájem brněnské studio České televize.
Byl vznesen požadavek na rozšíření námětu na třináct dílů a dopracování projektu do podoby, aby mohly být zpracovávány literární scénáře jednotlivých dílů.
Podle požadavku jsem předložil náměty k požadovaným dílům a Antotnín Moskalyk s Milošem Fedašem zpracovali finální uspořádání projektu včetně charakteristiky jednotlivých postav, a to jak četníků, tak i je obklopujících příslušnic něžného pohlaví.
Kromě dvou případů řešených v každém díle se na pozadí seriálu rozvíjejí vztahy mezi jednotlivými postavami.
Když jsem pana Fedaše požádal, zdali bude ochoten knížku pokřtít, tak s úsměvem odvětil, že když potřebuju „medvěda“, tak mi tedy ho rád udělá…
Vždy precizní, profesionál se smyslem pro detail a autenticitu, pracující s maximálním nasazením a řadu let odloučený od rodiny. Ale také lidský a laskavý, se smyslem pro humor. Takový byl Miloš Fedaš, jak jsem ho měl možnost poznat za více než desetiletou spolupráci, která přerostla v přátelství.
V titulu svého vyznání jsem ocitoval § 26 kasárního předpisu československého četnictva. Pane Fedaši, Váš odchod do uměleckého, ale i do četnického nebe je důvodem ke smuteční výzdobě četnických kasáren a k čestné salvě z četnických karabin namířených do oblak.
Bylo mi ctí, že jsem Vás mohl poznat a spolupracovat s Vámi.

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 12. 2008.