Miroslav Sígl: Smetanův Lamberk zněl áriemi z Prodané nevěsty

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Co může být povznášejícího pro ctitele hudby Bedřicha Smetany, než slyšet jeho zpěvy v místech, kde se zrodily!? Stalo se tak minulou sobotu (15. května 2010) za přítomnosti velkého množství návštěvníků, a to nejen obyvatel obce Obříství, ale přijeli hudbymilovníci a turisté také z Prahy a mnoha okolních obcí, aby zde na Lamberku byli uvítáni starostkou obce Jitkou Zimovou. Obec s bohatou historickou a kulturní tradicí se znovu - od listopadu 1989 již po kolikáté - přihlásila k historickým výročím ze života velké génia české hudby. (Naposledy jsme o něm psali v Pozitivních novinách 13. 5. 2010.)

Tentokrát šlo o vzpomínku zvlášť významnou: před 150 lety odtud z obřístevského Lamberku odvážel svatební kočár k oltáři kostela sv. Jana Křtitele druhou Smetanovu ženu dvacetiletou Bettinu Ferdinandiovou (1840-1908) a zde spojili svůj manželsky svazek, který přetrval přes mnohá úskalí až do roku 1884, kdy se s šedesátiletým Bedřichem Smetanou loučil celý národ navždy. Zasvěceně o tom právě v tomto kostele vyprávěl Ing. RNDr. Václav Němec, místopředseda Společnosti Bedřicha Smetany, a jeho žena četla některé z dopisů a deníkových záznamů nejen Bettiny a Bedřicha, ale také jejich vnučky Běly Čapkové (byla dcerou Smetanovy Žofie z prvního manželství). 

 

V nádherné zvukové kulise barokního kostela zazněly poprvé Večerní písně, které Bedřich Smetana složil na slova svého vrstevníka a básníka Vítězslava Hálka (1835-1874) – ten se narodil v nedalekém Dolínku a se svými rodiči pobýval v sousedních Zálezlicích, takže poznal i Obříství a jeho okolí. Známý je například také jeho Cestopis na Oupor k soutoku Vltavy a Labe. Písně za klavírního doprovodu Miroslava Sekery přednesl Jan Ondráček ze Státní opery v Praze, který potom na Lamberku uchvátil se svými áriemi Vaška z opery Prodaná nevěsta. Ta se rodila v těchto místech, kam Bedřich Smetana rád zajížděl a kde pobýval letních měsících, jak o tom vypovídají historické záznamy.

Návštěvníci na Lamberku, někdejším sídle rodu Ferdinandiových a četných milovaných Smetanových pobytech, slyšeli pod širým nebem další árie a dueta z Prodané nevěsty. Mařenku zpívala Lucie Prokopová z Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a Kecala Lukáš Sládek, stálý host Národního divadla v Praze. Průřez touto nejhranější českou operou režírovala Regina Szymiková, pedagožka Divadelní akademie múzických umění v Praze. Všichni byli oceněni velkým potleskem a květinami a sami, jak přiznávali, měli radost z prostředí, v jakém dosud ještě nezpívali. I oni se sem budou rádi vracet. Poděkování zaslouží také všichni organizátoři nádherného slavnostního odpoledne.

  

Památník Bedřicha Smetany na obřístevském Lamberku byl letos rozšířený nově o vybavení Smetanovy manželské ložnice a dalšího dobového nábytku. Podařilo se vyhledat i významný dokument z tehdejší farní matriky, který dokládá uzavření dávného sňatku, k jehož výročí byla celá velmi zdařilá slavnost uspořádána. Ten je zde též vystaven. Snahou bude upřesnit všechny Smetanovy pobyty v těchto krásných polabských místech, dále ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany a Muzeem Bedřicha Smetany v Praze přeložit desítky dopisů, které si Bedřich Smetana a jeho snoubenka – později jeho žena vyměnili. Nechť nám ještě dlouho znějí operní písně o věrném milování a věrné lásce, která zvítězila…
Texty k snímkům:

1. Pohled do části hojného počtu návštěvníků slavnostního odpoledne k 150. výročí svatby Bedřicha Smetany v Obříství

2. Hlavní představitelé rolí Prodané nevěsty v Obříství na Lamberku (zleva): Vašek - Jan Ondráček, sólista Státní opery Praha, Jeník - Jaroslav Kovacz, sólista opery Ústí nad Labem, Mařenka - Lucie Prokopová, operní pěvkyně, Hudební akademie múzických umění v Praze, Kecal - Lukáš Sládek, stálý host opery Národního divadla v Praze a Miroslav Sekera, klavírní doprovod.

3. Jan Ondráček, sólista Státní opery Praha při zpěvu Večerních písní v kostele sv. Jana Křtitele v Obříství

4. Místní hřbitov v Obříství - hrobka rodu Ferdinandiů, z něhož pocházela Bettina - druhá manželka Bedřicha Smetany

Autoři snímků © Aleš Novák a Karel Pepperný

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 05. 2010.