Václav Čapek: Slovník jazyka našeho (A-L)

Rubrika: Literatura – Zábava

SLOVNÍK JAZYKA NAŠEHO
(sestavil Václav Čapek)A

ALIMENTY - nejlepší důkaz toho, že za chyby je třeba platit.

ALTRUISTKA - žena, která souhlasí s tím, že s námi bude sdílet starosti, které bychom neměli, kdybychom se s ní neoženili.

ANATOMIE - to, co má každý, ale co se nejlépe demonstruje na dívkách.

ARCHEOLOG - člověk, jehož kariéra leží pod zemí.

AUTOMATIZACE - snaha mužů usnadnit práci tak, aby ji mohly vykonávat pouze ženy.


B

BANKA - instituce, která vám vždycky půjčí peníze, jen když dokážete zdůvodnit, že je nepotřebujete.

BAROMETR - přístroj, který ukazuje, jaké máme právě počasí.

BEZPEČNÝ - flegmatický úředník, postrádající energii, ctižádost a smysl pro zodpovědnost, kterému se nikdy nesvěřují samostatné úkoly. Má velkou chuť k jídlu, nekouří, nepije alkohol, nemá televizor, radiopřijímač, ani děti, které by měly rády hudbu. Nemá ani cholesterol v krvi.
(Podle prof. Barnarda: člověk, kterému nehrozí srdeční choroby.)

BIGAMIE - když se muž ožení současně s krasavicí a dobrou kuchařkou.

BLONDÝNKY - největší úspěch chemie.

BOHATÍ - ti, kdo se nudí za mnoho peněz.


C

CELSIUS - vynálezce mrazů a veder.

CENTAUR - stvoření, u něhož kůň začíná v tom místě, kde mají začínat kalhoty.

CIVILIZACE - vytváření potřeb, které není možno uspokojit.


Č

ČLOVĚK - bytost, která se svíjí smíchem, když prohlíží rodinné album, ale vlastní odraz v zrcadle prohlíží vážně.


D

DIPLOMACIE
- když někdo něco neví, nedá to na sobě znát. Když něco ví, neříká to, aby se neblamoval.
- mezinárodní společnost pro hru se slovy.
- umění, jak něco dostat a udělat přitom dojem, jako kdybychom to darovali.
- umění přesvědčit ženu, že by v kožichu vypadala příliš tlustě.

DIPLOMAT
- člověk, který říká „ano“, když chce říci „snad“. Jeho „snad“ znamená „ne“. Říká-li „ne“, pak to není diplomat.
- člověk, který umí podřezat hrdlo, aniž by použil nůž.

DŮM - místo, kde může člověk mluvit co chce, protože si toho stejně nikdo nevšímá.

DŮVĚRA - pocit, který člověk má, dokud nepochopí situaci


E

EGOISTA
- člověk, který má rád zrcadlo, ale nemůže pochopit, co v něm vidí.
- ten, kdo dbá o sebe víc, než o mne.

EXPERT - ten, kdo i na téma, které dobře znáš, dokáže mluvit tak, že mu nerozumíš.


F

FANATIK - argumentuje dvojnásobnou energií, když už vůbec neví, o co jde.

FANATISMUS - zdvojování úsilí, když už se zapomnělo, pro jaký cíl.

FENIČANÉ - lid v Malé Asii, který vynalezl peníze. Je to současně dokonalý příklad rozkladné činnosti mamonu : peníze jsou ještě stále v oběhu, zatímco po Féničanech je už dávno veta.

FILOSOFIE - věda, která vlastně nic nového neříká, ale činí tak úplně nesrozumitelně.


G

GENTLEMAN
- muž, který nikdy nezapomíná na narozeniny ženy, ale nikdy si nepamatuje její věk.
- muž, který umí hrát na kytaru, ale nehraje.

GRATULACE - nejslušnější forma závisti.

GULÁŠ - využité zbytky ze zbytků.


H

HARAKIRI - oblíbená společenská zábava Japonců, která převážně končí velmi špatně.

HOLANĎANÉ (očima Francouze) : To jsou tak čistotní lidé, že když si chtějí odplivnout, nasednou do vlaku a jedou plivat na venkov.

HOSTÉ - dvojnásobná radost : první – když přicházejí, druhá – když odcházejí.

HYPOCHONDR - člověk, kterému je nejlépe tehdy, když je mu zle.


I

IGNORANCE - má tři druhy : a) když se neví nic; b) když se ví špatně to, co se ví; c) když se ví něco jiného, než se vědět má.

INTELEKTUÁL
- člověk, který používá víc slov, než je zapotřebí, aby něco pověděl.
- člověk, který přemýšlí daleko víc, než toho ostatní a okolnosti vyžadují.

INTUICE - kouzelný šestý smysl, který říká ženě, že má pravdu, bez ohledu na to, jestli se mýlí nebo ne.


J

JAK SE DO LESA VOLÁ - vyběhne hajný a vynadá nám, že mu plašíme zvěř.


K

KALENDÁŘ - důkaz toho, že dny jsou sečteny.

KARIÉRA - se dělá tím, že člověk umí říci pravou frázi na pravém místě.

KENTAUR - muž, který si místo kalhot oblékl koně.

KLASIKA - knížka, kterou všichni chválí, ale nikdo ji nečte.

KOMPLIMENT - lež v bezvadně vyžehleném úboru.

KONFERENCE - shromáždění, na kterém lidé mluví o věcech. jež už měli dávno udělat.

KONSERVATIVNÍ - člověk, který jedná impulsivně po velmi dlouhém rozmýšlení.

KOUPALIŠTĚ - trochu vody ve velkém množství lidí.

KRITIK
- člověk, který aby se uživil, bere chuť jiným.
- člověk, který se podobá automobilu : čím je horší, tím větší dělá hluk.
- osobnost, jejíž specialitou je, že nemá co by řekla, ale má co psát. Stydí se přiznat, že se mu něco líbí, když se mu něco líbí a že se mu něco nelíbí, když se mu to nelíbí.

KRITIKA - hodnotící metoda, jejímž cílem je nedopustit, aby se staly nějaké chyby ve chvíli, kdy už se staly.

KVARTET - čtyři, z nichž vždy jsou tři přesvědčeni, že ten čtvrtý neumí zpívat.


L

LATINÍKŮM!
Pokus o novou interpretaci populárních citátů a přísloví předkládá Julian TUWIM:

BONA FIDE - věrná guvernantka.

CAVEANT CONSULES - přejí si páni konsulové kávu?

CORPUS DELICTI - rozkošné tílko.

DRAMATIS PERSONAE - osobní tragedie.

EXPRESSIS VERBIS - jak píše „Expres“.

FIAT LUX - luxusní Fiat.

IUS CIVILE - již není na vojně.

OMNIBUS PLACERE IMPOSSIBILE EST - nelze dostat místo v autobusu.

PRIMUS INTER PARES - primas v páře.

PRO BONO PUBLICO - jen pro lepší zákazníky.

SIC UT EST, AUT NON SIT - půjde-li to tak dále, budu muset prodat auto.

TEMPORA MUTANTUR AT NOS MUTAMUR IN ILLIS – teplota, podobně jako nos, se mění.


LÁSKA
- iluze, že jedna žena je jiná, než ty ostatní.
/ženská definice/ - pocit, který způsobuje, že si o milovaném muži myslíme skoro totéž, co o sobě.
- emotivní specifická entita, sestávající se z více či méně permanentních variací afektivní, fyzické a morální dispozice subjektu, vzhledem k realizaci objektu, tj. k procesu mentálnímu na individuum druhého sexu, přičemž tento fenomén bývá charakterizován penetrační exaltací nervovou.

LÉKAŘ - SPECIALISTA - člověk, který je pozůstalým zárukou, že nebožtík zemřel zcela vyléčený.

LÉTO - období, kdy silniční správy uzavírají hlavní silnice a otevírají objížďky.

LHÁŘ - člověk, který nerozlišuje hranici mezi informací a imaginací. 

Pokračování příště.... 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 06. 2010.