Václav Čapek: Slovník jazyka našeho (M-Ž)

Rubrika: Literatura – Zábava

SLOVNÍK JAZYKA NAŠEHO
(sestavil Václav Čapek)

M

MANŽELSTVÍ - spojení domácího života s noční službou.

MELOMAN - člověk, který když slyší v koupelně zpívat hezkou dívku, přikládá ke klíčové dírce ucho.

MOL - perverzní stvoření, které tráví léto v kožichu a zimu v plavkách.

MOZEK - ústrojí, díky kterému si myslíme, že myslíme.

MUŽ
- inteligentní domácí stvoření, které ví, co chce žena povědět, ještě dříve, než to řekne po třetí.
- průměr představ ženy, která je právě jeho manželkou a ženy, která se s ním rozvedla.N

NUANCE - delikátní rozdíl. Např. : „Cože ? Ty s cizím mužem v posteli ?! Jsem překvapen !“ „Ne, můj drahý. Jsi udiven. To my jsme překvapeni.“


O

ODBORNÍK - člověk, který toho ví mnoho o málo věcech a málo o mnoha věcech.

OPERA - místo, kde probodený nožem zpívá, místo aby krvácel.

OPTIMISTA
- člověk, který ještě nečetl ranní noviny. (angl.)
- ten, kdo věří, že žena v telefonní budce skončila rozhovor, protože řekla : „Na shledanou!“

OPTIMISTKA
- „Jsme strašně chudí, ale máme něco, co se nedá koupit za žádné peníze : nezaplacené účty.“
- žena rybáře, která v okamžiku, když slyší, že se manžel právě vrací, vyhazuje výborný biftek do odpadků.


P

PARADOXNÍ - uvědomíme-li si, že většina lidských vynálezů má člověku ušetřit čas. A pak byla vynalezena televize.

PATRIOTISMUS - to, co si uvědomíme tehdy, když naši prohrávají.

PEKLO - místo, kde kuchařem je Angličan, mechanikem Arab, policistou Němec a milencem Američan.

PESIMISTA
- člověk, který si z dvojího zla vybírá oboje.
- ten, kdo má co dělat s optimisty.

PIJAN - muž, který se předevčírem večer vrátil včera ráno a dneska v noci se vrátí zítra za svítání.

PING - PONG NA CAMPINGU: camping – pong.

PLAGIÁT
- dílo nebo umělecká práce na známé téma, ale provedené horším autorem.
- uvědomělá reminiscence.

POCHLEBOVÁNÍ - to, co slyšíš o sobě a chtěl bys, aby to byla pravda.

POLIBEK - nic, děleno dvěma.

POSTŘEH - to je ona kratičká chvilka, která uplyne od zahoukání polední sirény až k okamžiku, kdy zedník zahodí svou lžíci.

POVĚRČIVÝ - nikdy nevidí věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, protože se ohlíží za těmi, které vůbec neexistují.

PRAVDOMLUVNOST - má velkou výhodu : není nutno si pamatovat, co se říkalo.

PŘÁTELÉ - ti, jichž je možno mít hodně, s podmínkou, že je nepotřebujeme.

PŘEDSEDA - kdysi velmi vysoká hodnost. V současné době u nás každý druhý občan.

PŘESNOST - způsob, jak se dostavit na schůzku právě v tom okamžiku, kdy se můžeme rozčílit nad zpožděním druhého.

PSYCHIATR - člověk, který – kdykoliv vejde do zaplněné místnosti pěkná dívka – pozoruje všechny kolem, kromě ní.

PSYCHOANALYTIK - člověk, který nemá problémů, dokud je mají jeho pacienti.


R

RADA - to, co moudří nepotřebují a hlupáci nepřijímají.

RECENZENT - člověk, který uveřejňuje svoje úvahy o knize, kterou přečetl – na rozdíl od kritika, který zveřejňuje své úvahy o knize, kterou nečetl, zatímco esejista uveřejňuje své úvahy o všem, kromě knihy, kterou nečetl.

REKONVALESCENT - pacient, který zůstal naživu.

RYBA - tvor, který roste nejrychleji v době mezi chytáním a vyprávěním o tom.

RYTÍŘSKOST - chování muže k cizí ženě.


S

SEXTANT - v ruce neodborníka, který se s tím nikdy dříve nesetkal, úplně zbytečná věc neznámého určení.

SLUŠNOST - způsob chování civilizovaných lidí, používaný tehdy, když mají čas.

SMOLAŘ - člověk, který prohrává, i když podvádí.

SNOBISMUS - mnoho lidí si ochotně sedne na ježka, vystavíme-li ho nejdříve v Muzeu moderního umění a nazveme ho židlí.

STATISTIKA - to je něco, jako úbor, zvaný bikini. To, co ukazuje, je sice pozoruhodné, ale nejzajímavější je to, co skrývá.

STEREOFONIE - hlas, přicházející ze všech stran; např. moje žena.

SVATÝ - zesnulý hříšník, v novém, revidovaném a opraveném vydání.

SVĚDOMÍ
- to, co nutí muže, aby řekl své ženě pravdu dříve, než to udělá někdo jiný.
- to je ten tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá.
- vnitřní hlas, který nám říká, co nemáme dělat, když už jsme to udělali.

SYNONYMUM - slovo, které písař použije tehdy, když neví, jak se jiné správně píše.


Š

ŠÉF
- člověk, který přichází včas, kdykoliv se opozdíš a opožďuje kdykoliv přijdeš včas.
- se liší od podřízeného tím, že jeho nepřítomnost i sebedelší a nijak neodůvodněná, nemá katastrofální vliv na produkci.


T

TAKT
- schopnost prosadit svou vůli, aniž bychom si někoho znepřátelili.
- vědomí, až kam je možno nejdál jít.

TANEC - umění zvednout nohu dříve, než na ni stačí partner šlápnout.

TELEVIZE - vynález, který umožňuje přenášet pohyblivé obrazy na velkou vzdálenost. Díky tomuto vynálezu setkáte se ve svém s lidmi, které byste k sobě nikdy nepustili.

TELEVIZOR - výborné zařízení, které nám umožňuje vidět věci, které nestojí za to, aby se kvůli nim vycházelo z domu.

TOLERANCE
- když po vyhrané při se řekne, že protivník měl možná pravdu.
- vrchol lhostejnosti.

TROJÚHELNÍK - je to, co vynalezl Euklides, vyzkoušel Don Juan a k dokonalosti přivedli filmoví scénáristé.

TRPĚLIVOST - ctnost nejvíce žádaná tehdy, když už je vyčerpaná.

TŘICÍTKA - nejlepší věk pro čtyřicetiletou ženu.


U

UČENÝ S NEBE NESPADNUL - ale blbce jako kdyby shazovali.

UMĚNÍ - je nedělat nic, dělat to dobře a hlavně až do konce.


Ú

ÚŘEDNÍK - ten, kdo pro řešení každé záležitosti okamžitě najde příslušné potíže.

ÚSPĚCH - neodpustitelný hřích vůči známým.


V

VELKOMĚSTO - miliony osamělých lidí pohromadě.

VĚDA
- uspořádání věcí, které se nám zdají v daném okamžiku pravdivé.
- z ničeho se nemá dělat věda, ani z vědy ne.

VĚŘITEL - ten, kdo je obdařený lepší pamětí.

VLIV - to, co si myslíš že máš, dokud to nevyzkoušíš.

VZÁCNÝ TISK - půjčená kniha, která se nám vrátila.


Z

ZDRAVÍ - koruna na hlavě zdravého člověka, kterou nikdo nevidí, kromě nemocných. (egyptské přísloví)

ZÍVÁNÍ - pro mnohé muže jediná příležitost k tomu, aby mohli otevřít ústa.

ZKAŽENOST - je mýtus vynalezený dobrými lidmi na vysvětlenou podivuhodné přitažlivosti těch druhých.

ZNALEC - specialista, který ví všechno o něčem a nic o čemkoliv jiném.


Ž

ŽENA - časovaná mina. Nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

ŽENY - jsou jich tři druhy :
a) ty, bez nichž se nedá žít
b) ty, s nimiž se nedá vydržet
c) ty, s nimiž se žije

ŽIVOT
- nutnost kreslit bez použití mazací gumy.
- to, co se nám přihodí, když máme jiné plány. 

Konec 

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 06. 2010.