Václav Čapek: Citáty slavných (2)

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Jan MASARYK 
Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.

Tomáš Garrigue MASARYK 
Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji.

MICHELANGELO 
Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě ranní, čím více strádám, tím více plápolám.

MOLIÉRE 
Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme.

Martina NAVRÁTILOVÁ 
Ten, kdo řekl, že nezáleží na tom, jestli vyhrajete nebo prohrajete, pravděpodobně prohrál.

Vítězslav NEZVAL 
Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy, kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie.

Božena NĚMCOVÁ
Upřímný přítel je ten, kdo tě napomene, kdo řekne pravdu do očí, toho si važ.

F. NIETZSCHE 
Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.

Pablo PICASSO
Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.

PLÚTARCHOS
Práce je člověku jako vláha rostlině: živí ho, ale může ho i zatopit.

Edgar Allan POE 
Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.

Alexandr Sergejevič PUŠKIN 
Ceníme si více povznášejícího klamu, než tmy přízemních pravd.

Erich Maria REMARQUE 
Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.

Francois de La ROCHEFOUCAULD 
Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdyby ho ten druhý milovat přestal.

Romain ROLLAND 
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale i to, že nám dává víru v sebe.

Theodore ROOSEVELT 
Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic.

Georgie SANDOVÁ 
Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.

SENECA 
Nic v nás nevzbudí takovou úctu, jako člověk statečně snášející neštěstí.

Nic není nesnesitelnějšího, než hlupák, který má štěstí.

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.

William SHAKESPEARE 
Veselý člověk je mistrem své duše.

Adam SMITH
Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji, než umění tahat z kapes lidí peníze.

SOKRATÉS 
Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.

Lev Nikolajevič TOLSTOJ 
Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc.

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

Mark TWAIN 
Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dále existovat, ale přestaneš žít.

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvil, a ten druhý, aby ti to přišel říci.

Víte, co je to tragédie? Když se dívka vdá z lásky a po svatbě zjistí, že její muž nemá žádné peníze.

Miroslav TYRŠ 
Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.

Leonardo da VINCI 
Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

Touha po penězích ponižuje velké mistry, ba i umělecké řemeslníky, na obyčejné chamtivce.

VOLTAIRE 
Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.

Jiří VOSKOVEC
Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje.

Jan WERICH :
Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji udržet.

Oscar WILDE
Sympatizovat s úspěchy přítele, to vyžaduje velmi jemnou povahu.

Miloš ZEMAN
Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo, obě jsou pravdivé.

Julius ZEYER 
Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky, silné tak, jako osud sám.

Émile ZOLA 
První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.

Jiří ŽÁČEK
Rány osudu padají často vedle nás.

Čas že jsou peníze? Zkuste si je uložit v bance v mládí a vyzvednout si je po padesáti letech.

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. 

Konec

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 10. 2010.