Miroslav Sígl: Hravá česká abeceda

Rubrika: Literatura – Zábava

Úvodu snad ani není třeba.

A
Ano - abecedě! Aspirace abecedy: aktualizující, adresná, adaptabilní... A atraktivní, autoritativní, avantgardní... Avšak alarm! Armáda amatérů a analfabetů! Ale aspoň anekdoty alarmující! Ano - aspirin! A ne - atom! Amen.

B
Buďme báječní, benevolentní, bystří, bojovní, bohatýrští! Běda bezmocným, biflujícím, beznadějným, bezostyšným, bezpáteřným, bezradným, beztaktním, bezcharakterním, bojácným! Budeš babičkou... Bůhví? Bůhsuď! Bláhovec. Blábolil blamáž. Blázen. Blekotal bludy, bájil báchorky. Bigotní babral. Brepta brečel. Boží bojovník. Bodrý boháč bankrotoval. Bařtipán. Belzebub. Bakšiš - bankovky, bídák! Báječná baletka. Bestseller. Bravo! Baf! Bác! Bimbam...

C
Co: cucák - cápek, cudný cikán, cvičený cenzor? Což citlivý cynik? Cožpak ctižádostivý ctitel! Celník cestující cizinou... Cvik, cvak! Cíl.

Č
Čemu čelit? Čím? Číslovkou čtyři! Černochům? Čirůvkám? Či čmuchajícím čumákům? Červům, červotočům, činžím, čistkám? Čertví! Člověk - čtverák! Čtyři čilí činorodí činitelé ční časně čirou číší. Čili - čeština: čaj - čáp - čas, čelo - česnek - čtvrtek - čistota. Čítanka: články, črty. Čtenářům čest! Čiči..

D
Darmo diplomat diskredituje despoty, demagogy, diktátory... Divadlo: divan - divná dívčina - divoký dlouhán, dobyvatel demoralizuje děti, dospělé... Dojem? Další dáma! Diktatura deptá. Dej dávku (deci). Dareba, darmošlap demonstrují demisi. Debilové! Dramatik doslova dospěl, dosyta dozrál, dozpíval. Dokonalý duch! Dílo! Diplom! Doktorát! Dobrák dobrodruh dělá dolarové dluhy. Druhý držgrešle drží dolar dole. Důkladný dějepis deptá. Dar: déšť. Daleká dědina. Ďáblův dynamit.

E
Ejhle! Evropská evoluce: estetická etapa, éra, euforie, eroze, erotika. Exil, emigrace. Existuje evidentně evokující experimentátor: esesák, estébák, esenbák. Enormní energie. Epik: epos, epopej, epištola, epigram, epilog, epitaf. Elév? Eso? Eben = ekonomická elektrárna.

F
Fatální fiasko: fádní filmový festival. Fandí fotbalovým fandům. Farizej. Fortelné foto: foxteriéra, fifleny, flegmatika, floutka, fluktuanta, fňukala. Filištín farmář - furiant - fiškus frnkl. Feáctví frčí! Férový fejetonista: fuj frázím! Finále funguje finišem, fofrem. Falešný flám. Facka.

G
Govoril golubek gubernátovi: glupá gus gajgá glasnost! Galeje! Gulag! Gratuluji: gól! Grešle? Groš? Grejcar? Groteska - gag: gangster - gumová gejša. Grimasa. Galimatyáš gurmánů: golf - gong - gril - guláš - gouda - grep - griotka - grenadina - grog - gin. Galantní generál: garáž, garsoniéra, garderóba, gejša, gauč. Gramofon. Gradace: grandiózní gazelí gejzír! Gáže!? Grobián? Gentleman! Genitálie: gynekolog. Geniální! Gambit! Garde!

H
Haló! Hádanka: hanobí harakiri harém? Hamižný, hříšný hypnotizér - hazardér. Hašiš. Halucinace. Hatmatilkou hatil happyend. Havárie. Havěti, habaděj!

CH
Cha chá, chachaři! Chamraď chalupářská! Chataři chechtaví. Chlapci chlastají. Choromyslný chorál chrlí chmury. Chutný chléb, chválapánubohu… Chvála chvály.

I
Ideální ikona i iluze. Imbecilní imperativ infarktového individua. Instruktážní inovace inteligentní instituce. Intimní ironie interrupce.

J
Jeden jankovitý jedlík ještě jinak jídal jedovaté jednohubky. Jójó, jubilující junák juchá!

K
Kapacita, kádr, kalibr, kolaborant, korytář – kluk komunistický! Kdyby kdokoliv kazil klekátko kostela - končí, kazisvět! Komunikativní, komunální kurevník korumpuje kouzelnou krásku. Kurva – kluci!

L
Lakomec lakomý, lže, lichotí, láká, loudí lump - lhář, lotr! Lotos literátovi!

M
Můj majetek – malý, malebný, milý miliónek. Miny, munice – militantní milodary! Mocný mluvka momentálně mlčí. Muzika mu mámí mysl.

N
Nenaříkej, Náno načechraná! Nadiktuj nadpis novely, novináři! Napříště napovídej nenuceně, neřáde!

O
Oběhnu otužile oboru, omámím „osmnáctku“, oslním, obejmu, objedu ošetřovatelku – odejdu obolavěly, obnažený, otrávený osmdesátník.

P
Pitomý puritán, povznesený pedant, primitivní pisatel - plagiátor - pryč poskokové! Poezie povznáší, poutá potichu, pomalu, prozřetelně předvídá psychické postupy.

R
Ramenatý rambo – rasista, rejžák, rozzuřil roztřeseného Roma. Riskoval.

S
Sladká Sisi seřvala snaživého soudruha. Sedmdesátiletý senior sledoval striptýz se sličnou sousedkou,.

T
Támhleten tatrman, tragický tlouštík, touží triumfovat. Takže - tucet triků, trocha trapných tuctovek , tvrdohlavé trdlo!

U
Už, už, už - ubitý ubožák, umořený, umáčený ulehá umíráčkem. Umdlelý umělec uplácal určitou utopickou útrapu. Úžaslý uživatel umění uvážil, uznal, utratil. Útrpně ustrnul. Utrousil: utrum - úděsná útěcha.

V
Vaše vášeň věštit valchuje vědomí velkých veřejných velebitelů. Vidiny vládychtivých vítězů - všiváků vylučují věřící voliče, volitelé, voly! Vzdělání – vzduch! Vzezření – vzlyk! Vzkazy – vztek! Výsledek – vzdor, vzteklina, vzpoura.

Z - Ž
Zabijačka = žranice. Zkažený žaludek. Ženatý záletník. Žlučovitý záměr. Zkomolený žalozpěv. Zakřiknutý železničář. Zjizvené živobytí. Zkažená žurnalistika. Zlatá žena! Zdravý život.

Zdecimované „živijó“ ! 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 12. 2010.