Egon Wiener: O ruštině – O němčině – O češtině

Rubrika: Publicistika

O ruštině

Jaký jsem to měl strach jako malé dítě z těch podivných písmen azbuky! Pokroucené paragrafy. No a vidíte, dodnes tu řeč umím, skoro nic jsem nezapomněl. Ani na tu čtyřku z ruštiny na gymplu. Dodnes nevím proč. Téměř mě ovlivnila, abych ruštinu nenáviděl. I tak jsem se dobře dorozuměl v Taškentu i Samarkandu, o Moskvě nemluvě, tam si mě pletli s moskvičem. Popravdě ne kvůli ruštině, ale bylo to módním šusťákovým kabátem…

V ruské historii existují jisté „byliny“ a od nich, jako od pohádek, se odvíjejí ruské dějiny. Velký a mocný byl ruský car, velcí ruští bojaři. Církev – pravoslaví tak jako i jinde svou liturgií napomohla rozvoji národního jazyka. Rusky se mluvilo od Baltu daleko za Ural. Car Petr Veliký, Romanovec (ať byli, jací byli), učinili z Ruska velmoc a z ruštiny jazyky milionů duší.

Rusky mluvil Lomonosov, Kapica, Babel, Sverdlov, Lenin i Gagarin, Lev Nikolajevič Tolstoj, Puškin, Rachmaninov, Stalin. Mužíci pátého i sedmnáctého roku, námořníci z Aurory, Trocký i Ivan Hrozný, Čechov i izvosčik, který stál s drožkou na Divadelním náměstí. Maršál Malinovský, Ježov, Stěnka Razin, Putin. Ten snad ještě mluví. Zapomněl bych na všechny Kateřiny, Potěmkina, cestovatele Miklucho – Maklaje, bajkaře Krylova, Šolom Alejchema, Chagalla, Ilju Erenburga, básníka Vysockého, Borise Pasternaka. Rusky se svářili tažní burlaci na Volze, Brežněvovi vojáci na Malé zemi, rostovští kozáci, ti, co vyhnali ze země Napoleona i Hitlerovy vojáky. Pogromisté z Oděsy, Kišiněva, Vitebska i ze Lvova. Tam všude mluví vedle svého jazyka mluvili i rusky.

Ruština zněla věčně zmrzlou zemí Františka Josefa, v povodí Leny, za Beringovou úžinou dalekou a Aljaškou, než ji Rusové prodali Američanům. V ruských kosmických korábech, z tanků v Afghánistánu i z těch s bílým pruhem, co projely v šedesátém osmém Libercem a mířily do Prahy. Ruštinou se domlouvali rudoarmějci, co v pětačtyřicátém osvobodili od fašistů půlku Evropy. Ruština je řečí vysokých hor, hlubokých jezer, aralského i bílého moře, pastevců, karakulských ovcí, sibiřských a soloveckých gulagů. Andreje Sacharova a jeho statečné ženy. Rusky se mluví v OSN, v Radě bezpečnosti, v Kremlu, městě Kovrově i na Bajkalu.

Není to jen jazyk okupantů, osvoboditelů, ruských bylin, ruských tržnic, universit, muzeí a galerií. Je to řeč lidí z továren a polí, ulic a parků, turistů a lidí nám tolik podobných. Jsme si blízcí. Jazykem, kulturou i pílí. Co dělat, jsme Slované…

O němčině

Jako o květině jsem psal o fránině, italštinu jsem spojil s hudbou a paletou. O němčině mohu říci, že je to jazyk mého táty a babičky. A taky doktora Mengeleho, co zbytek rodiny poslal německy do plynu. Němčina je řečí Heineho a minesengrů, co hrad od hradu a třeba na Wartburgu zazpívali o lásce a o medu.

Německy napsal Martin Luther své protestantské teze a hřebíky je přitloukl na vrata kostela. I básník Schiller se dal slyšet německy. Touhle řečí se obrátili marxisti k lidu: Evropou obchází strašidlo revoluce. Psal se rok 1848. Marx si tak dopisoval s Lassallem, ač ho neměl rád. To starý Liebknecht se viděl v synovi a jablko nepadlo daleko od stromu. Rosa Luxemburg a předseda partaje Ernst Thälmann měli blízko k socanům do Liberce a Jablonce, protože tady všichni uměli německy. I Češi a Židi, co tu žili, všichni němčili. Jak jinak. Kolik lidí na světě umí česky? Vždyť i Palacký napsal své slavné dějiny německy a pak je teprve přeložili do češtiny.

Německy psal své vulgarismy o milování K. H. Mácha. Kuchařské dobroty popisovala Magdalena Dobromila Rettigová stejně lehce, jako malovali své obrazy A. Dürer nebo O. Kokoschka. Německy o nás pozitivně psali pražští židovští spisovatelé v čele pelotonu s Franzem Kafkou a Maxem Brodem. Zapomněl jsem napsat, že vedle Dürera hezky maloval i Caspara Fridrich a třeba i L. Cranach.

Největšími českými němčináři byli muži s českými předky a s německým příjmením. Kdo uměl krásně německy, byl s určitostí Thomas Mann, Bertold Brecht, Kant i Goethe, Lessing a Karel May. S němčinou jako mladí chlapci zápasili Johan Sebastian Bach i Brehm. Zachránit Německo po 1. světové válce se rozhodl ekonom W. Rathenau. Diagnózu vám německy sdělil Freud. Händel zahrál, zakomponoval a taktovkou zamával Němec Richard Wagner i vídeňák Mozart, Ludwig van Beethoven a mnoho dalších, za některé bych se ale i trochu styděl. Z rádia se ozýval německý hlas Hitlera a Goebbelse.

U zrodu tisku stál Guttenberg. Ze sedel svých koní veleli princ Eugen, generál Laudon i Radetzky. To takový Planck, Koch a Röentgen měli jiné starosti. Ani nemluvím o starostech měst Jena, Pirna, Köpenick.

Kdo by neznal význam zkratky FKK? Ať žijí němečtí nudisti! Tam, nahoře, na ostrově Capri nebo na Rujaně, všude bylo možné potkat Němce ověšené fotoaparáty. V Čechách, za starého Rakouska, byla řečí obcovací i pražská němčina.

Poslední český král a císař, Karel Habsburský, poddané oslovoval rovněž v němčině. Němčina je vedle angličtiny nutná už proto, že naše obchody jsou zatím více realizovány v němčině než v čínštině.

O češtině

Nebyla to mateřská řeč mého otce. Do smrti dělal chyby, ale každou českou křížovku vyluštil. Čeština není řečí sobů ani polárních lišek; vznikla uprostřed Evropy jako řeč mušket, halaparten a mečů. Byla to řeč těch, kteří v bitvě pěšky šlapali blátem za koňmi zemanů, Němců, Poláků, Maďarů, Švédů, Francouzů. Zapomněl jsem, že tu tisíc let bydleli i Židé. Ti všichni nějak češtinu ovlivnili.

V kostelích mluvili faráři latinsky. Urození si brzo osvojili řeč kolonistů, Říma, Paříže i Madridu. Bohatí měšťané a Židé vesměs němčili, až přišel duchovní, Jan Hus. Počeštil univerzitu a polidštil český jazyk. Dlouho se nic nedělo, než že si panstvo vozilo nevěsty i s fraucimórem třeba ze Španěl.

Po třicetileté válce bych na mateřskou řeč nevsadil ani malý groš. Od hlavy až k patě dubu pod zámkem, snad jen mimo černou kuchyni se mluvilo německy, francouzsky, italsky a latinsky. Nebýt abbé Dobrovského, Jungmanna a paradoxně Tovaryšstva Ježíšova, byl s češtinou ámen nebo šlus. Ale to neznáte Hadimršku! Čeština se zvedla opět na nohy. Chvíli se jen tak v ringu mátožila z rohu do rohu a hle! Stojí tu v plné kráse českých novin, divadla a muzea, vrací se do měšťanských rodin, do obchodů, lékáren i ordinací. Služky, které si začaly se svými pány, učí jejich nemanželské děti česky. Vídeň je plná Procházků, Novotných a Tlustých. Česky se občas mluví i v Liberci, Hrádku, Machníně i v Nové Vsi u Jablonce.

Po vzniku ČSR se česky učí i četnický velitel, mašinfíra na lokomotivě i poštovní doručovatel. Česky umí Franz Kafka, Max Brod i Bertha von Suttner. A ejhle, stačilo sto let a hlavu zvedá i česká šlechta, klérus, kancelářské krysy, česká generalita, která sundala ruské, italské nebo francouzské šarovary a oslovuje se bratře.

Jsou tu demokrati a prezident Masaryk, česká universita, literatura a Ema Destinová. Všemu tomu udělala konec okupace a zábor pohraničí, Mnichovská dohoda. Čeština už nebyla jazykem akademiků. Němci zavřeli školy. Sice nás osvobodily ruské tanky, ale češtině to nijak zvlášť nepomohlo. Byla to doba LKR – lidových kurzů ruštiny a češtiny ministra Václava Kopeckého.

Někteří se snažili mluvit spisovně, vznikl Ústav pro jazyk český. Na popud ministra Zdeňka Nejedlého vznikala nová nakladatelství a edice. Četl se Jirásek, Světlá, Wolker, Němcová, Winter, ale i Ščipačov, Polevoj a Tvardovskij. Dorazilo české vysílání České televize, chvilka poezie a ruské častušky. Pro děti tu byl Pionýr, Sedmička, ABC a Čtyřlístek.

A jak moc nás česky učili? U nás ve třídě to bylo půl na půl. Když dvě německé děti marodily, měly ty ve třídě zbylé utrum a převládla čeština. Bylo to těžké. Maminky Němky a čeští tátové moc nepomohli.

Tak to šlo pořád z kopce dolů a pomalu nahoru. V novinách pracovali jazykoví korektoři a pak přišel mobil a SMS. Zkrácená, prapodivná čeština zkratek a obrázků. Nic pro puritány a češtinářské fajnšmekry. Tatínek se nenaučil správně česky nikdy. Mrzelo ho to. Mnoho četl a s mou mámou se přel, zda to, či ono slovo je spisovné. Čeština je jazyk těžký, ale prosím, volat se musí v angličtině MAY DAY nebo SOS.

Jana mě upozornila na řadu lidí, kteří v češtině obcovali s veřejností a byli jejími uznávanými reprezentanty… Čeština zněla z vozů husitských bojovníků „... a zákona Jeho…“. Zrovna tak jako z Lešna, Amsterodamu či Londýna, kde Moravan, biskup a pedagog J. A. Komenský vedl boj i za českou státnost. „Nemlich“ tak dobře se germanizmům bránili v českém jazyce L. Vančura, K. Čapek a J. Seifert.

Horší to už je s používáním češtiny našimi sportovci, zpěváky, umělci, herci a politiky. Česky mluví často už jen koutky úst, někdy s výrazným anglickým přízvukem.

OHLASY NA ČLÁNEK

Chvalozpěvy na český jazyk mají své opodstatnění stále, i když asi největší podporu potřeboval v období po třicetileté válce, kdy Ferdinand II. habsburský, po potlačení stavovského povstání vydává Obnovené zřízení zemské. Výrazně se snížil počet obyvatel válečnými ztrátami a to nejen v armádách, ale i v civilním obyvatelstvu. Navíc desítky tisíc Čechů, zvláště inteligence odcházelo do emigrace.
Přišedší Slované na území později označovaného jako Království české, tedy Češi v době stěhování národů mluvili jakous takous řečí nejspíše svých předků ze zemí východu. Tam už dávno existovala vyspělá kultura i jazyk nabyl výrazné podoby, schopný kreslit děje v různých podobách, poezie, románu, dramatu nebo odborných pojednání. Kultura Afriky, Byzancie, Řecka a Říma byla na vysoké úrovni.
Odtud také k nám přinesli písmo svatí Cyril a Metoděj. Jejich zásluhou mohl být jednak český jazyk uveden do normativní podoby a zároveň byl schopen zaznamenávat děje jako ostatní jazyky. Na zásluhy těchto vědců zapomínáme a jejich zásluhy náš národ nedoceňuje. Podobu staroslověnštiny a staročeštiny dotvářeli kněží a mniši na celém území, Je pravděpodobné, že český jazyk podporovaly české stavy bez rozdílu až do onoho likvidačního Obnovení.
Zdokonalení češtiny pak přinesl Mistr Jan Hus, ale poklad jazyka byl uchováván především v projevech lidu, kronikářích, ale i hradních zápisech a soudních knihách. Odstranit češtinu z území Království českého se však nemohlo Habsburkům podařit ani masívní kolonizací. Jazyk lidu nezlomili a navíc nastoupili disidenti. Lidé, ať už to byli učenci, šlechtici, sedláci nebo obyčejní tkalci, řemeslníci, v zahraničí, především v Německu zakládají nové české osady nebo části měst. Bylo tomu například v Drážďanech, nové obce zakládají v Lužici jako Niesky nebo Ochranov. V řadě lužických obcí získávají výsadní postavení např. Žitava byla po staletí s převažujícím českým obyvatelstvem.
K zachování češtiny a jeho podporu vznikají české spolky, ale výrazně vystupují jedinci, kteří za velice obtížných podmínek vydávají české knihy. Špalíčky Jana Kleycha v desetitisícových nákladech putují tajně do Čech, na vozech, po nocích. Někdy biřici náklad zabavují, zatýkají Kleycha, jenže on bojuje a vydává na šedesát knih, které pašoval do Čech. Knihy vozil až na Slovensko, tam neměl s pašováním problémy. Vedle Kleycha v Lužici působí řada kazatelů, editorů českých knih. O propagaci myšlenky Jednoty bratrské se zasloužil Jan Amos Komenský, ale neméně důležitou úlohu sehrál Kristián David, zakladatel Ochranova. Během deseti let rozšířil myšlenku Jednoty bratrské do celého světa včetně eskymáků.
Dalšími vlastenci v Německu, kteří podporovali český jazyk byli syn a otec Peškovi, Morávek ze Žitavy, další vlastenci například v Nieskách nebo Drážďanech.
Emigrantská aktivita pokračovala i v devatenáctém století a do Lužice se vydávají mnozí čeští literáti a obroditelé. Vzniká tak celá řada kontaktů s Lužickými Srby s tradicí od třicetileté války. Nebylo tudíž divné, že politici žádali připojení Lužice k Československu a to jak v roce 1918, tak v roce 1945.
Čeština se vyvíjela v jazyk srovnatelný s jazyky západoevropskými a její literární díla se stala součástí evropského jazykového pokladu. Chvalozpěvy si však zaslouží i dnes. Co nedokázala ruština, snadno získává angličtina, věk počítačů deformuje český jazyk v jeho obecné podobě, k politování však i v podobě spisovné. Řada veřejných institucí český jazyk natolik przní, že klasici by asi v hrobech se obraceli, kdyby viděli a slyšeli jak čeština zní a jak se píše.
Svým příspěvkem k článkům o jazycích libereckého Egona Wienera jsem chtěl především poukázat na význam emigrace po třicetileté válce pro český jazyk. O tom se málo mluví a ještě méně píše. To, co disidenti v Žitavě a celém Sasku dokázali, bylo opravdu nezapomenutelné pro češtinu a český národ. Ale i tak pějme další chvalozpěvy a milujme náš jazyk.

Milan Turek, 18.8.2011

foto: crossed-flag-pins.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 08. 2011.