Luděk Horký: Nejdůležitější ze všeho je léčba prací (3)

Rubrika: Publicistika

Ze zařízení, v kterých jsem se léčil, byla léčba prací na nejvyšší úrovni v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. V dílně truhlářské, tkalcovské, výtvarné, keramické, kovovýrobní i výpočetní techniky (stále vyhledávanější pro svůj dynamický rozvoj) slouží nejenom k nácviku zručnosti a procvičení třeba motoriky rukou, ale ukazuje i případný další směr pro budoucí uplatnění, jak pracovní, tak i zájmové.

Ač se to zdá na první pohled samozřejmostí, tak v mnoha zařízeních léčba prací neexistuje a není tam ani zácvik pro základní „samostatnosti“ s nácvikem používání kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené.

Při svých minulých pobytech v Kladrubech jsem se snažil využít nejprve keramickou dílnu. Potřeboval jsem procvičit motoriku rukou a přimět se k jistému druhu soustředění, které by odvádělo pozornost od mých ostatních problémů. Byla to sice volba velice odvážná, protože výtvarně nejsem zcela vůbec nadaný. Přesto jsem si s hlínou pomalu začal rozumět a těšil jsem se na chvilky strávené v keramické dílně.

Když jsem se naučil propracovávat hlínu a pochopil, co se s ní všechno dá dělat, začal jsem s prvními výtvarnými pokusy. Vytvářel jsem různé hrníčky, stojánky na svíčky, pro suché květiny závěsné putynky. Postupným zdokonalováním jsem se odvážil k výrobě různých druhů kachlí a košíčků. Moje výrobky již začaly mít slušnou úroveň, takže jsem je později použil především jako vánoční dárky. Jinou možnost, jak získat dárky pro své nejbližší, jsem ani neměl.

Vánoční ozdoby z keramikyPřiznávám, že z těchto dárků pracně vyrobených jsem měl větší radost než z těch, které bych někde kupoval. Nemluvě o tom, že jsem za ně zaplatil neuvěřitelně malý poplatek. Finance pro mne v tomto období byly naprostou katastrofou. Rovněž obdarovaní měli z dárků velkou radost a ještě dnes je mají v různých vitrínách a na zdech.

Pokusil jsem se věnovat keramice i doma. Chyběla mi k tomu jen vypalovací pec, bez které nelze mít funkční výrobky. Podařilo se mi sehnat v dosahu dvaceti kilometrů místo, kde byli ochotni mé výrobky vypálit, ale doprava nevypálených výrobků, či čerstvě naglazovaných, byla velice problematická. Moje poslední výrobky dokonce nejen potěšily děti mentálně postižené jednoho sociálního zařízení u nás, ale dostaly se až daleko za oceán, do australské Sydney.

Při svém posledním pobytu v Kladrubech jsem neodolal opět v keramické dílně něco vyrobit - ač se snažím jíst velmi střídmě, jsou dny, kdy neodolám si též trochu zahýřit. Jedno z mých oblíbených jídel je pečená kachna se zelím, červeným i bílým a samozřejmě knedlíčkem bramborovým i houskovým. Hlady jsem neumíral, ale moje představa na dobrotu kachny byla tak silná, že jsem si ji vyrobil alespoň z hlíny. Protože to byla pochoutka, tak jsem si vyrobil i džbánek na pivo.

Výrobky mentálně postižených dětí

Nejsem sám, kdo se potřebuje odreagovat a zapomenout nejen na bolest. Není proto žádným překvapením, že i něco podobného může trápit děti a to především ty mentálně postižené. I ony se snaží něco vyrobit nejen pro potěšení své, ale i pro radost jiných.

Vodní mlýnekZvolil jsem jednou změnu – ne jim dárky vyrobit, ale jejich vlastnoručně vyrobené dárky zviditelnit. Pro zviditelnění výrobků jsem zvolil fotografii. Jednotlivé výrobky dětí jsem nejen vyfotografoval, ale dovolil jsem si je i vkomponovat do určitého prostředí. Výsledná práce nejenže zdobí četné nástěnky domovů dětí, ale je použita pro různé propagační předměty, například kalendáře. Děti se dokáží radovat z každé podobné maličkosti.

Mám rád přírodu, stala se mojí věrnou společnicí. Není však naprostou samozřejmostí pro přírodu něco udělat. Nejde jenom například v zimě zvířátka a ptáčky krmit, ale také jim rozšířit místa jejich hnízdění.Tentokrát pro změnu v truhlářské dílně jsem vyrobil ptačí budky a osadil je na svém pozemku.

Při léčbě prací jsem vyrobil i malý mlýnek. Jeho hřídel má délku tři metry a průměr oběžného kola je 3/4 metru. Mlýnek ujede dlouhou cestu nejen po vodě, ale i po souši – ano, skončil totiž na Slovensku. Jeho „klapy – klap“ jsou slyšet na potoce v Českém Brezovu.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 10. 2011.