Milan Turek: Žižku vzpomenuli v libereckých kasárnách

Rubrika: Publicistika

Na dvou místech v republice si 7. října občané připomněli 587. výročí úmrtí chrabrého bojovníka za očistu katolické církve Jana Žižku z Trocnova. Inscenovanou ukázku bitvy u Sudoměře připravili šermíři skupiny Kalich a zájemci si vyslechli přednášku na téma bitvy u Sudoměře. V Liberci patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta společně s kulturní radou a ve spolupráci s náboženskou obcí v Liberci si dovolili pozvat občany na setkání k tomuto výročí do  vojenské kaple kasáren Jana Žižky na Horské třídě. Hlavní referát (esej) přednesl Milan Svoboda z Technické univerzity, s hudebními vstupy vokálního sboru „Kvintus“ vedeným Jiřím Doubkem. Večer uváděl předseda liberecké náboženské obce Stanislav Kubín.

Liberecko jako pohraniční region s řídkým osídlením bylo již za Rakouska-Uherska významným vojenským prostorem. Ralsko poskytovalo rozsáhlé prostory pro výcvik armád, Turnov měl dvoje kasárna, i další místa byla osazena armádou. V průběhu druhé světové války dokonce němečtí alpští myslivci byli cvičeni na Ještědském hřebeni. Později tady zřídila československá armáda letiště pro výcvik pilotů na Pláních 870 metrů nad mořem. V druhé polovině devatenáctého století byla ve městě provizorní kasárna, v nichž sloužil významný vlastenec liberecký občan dr. Václav Šamánek. V minulém století využila vojenské prostory v kraji ruská armáda, která zde stavěla rozsáhlá kasárna a nejrůznější vojenské objekty včetně odpalovacích ramp s raketami. V samotném Liberci neměla armáda žádné objekty, rozsáhlá města pro ruské vojáky a jejich rodiny byla v Turnově a Mimoni.

Současná kasárna Jana Žižky v Liberci mají dva komplexy. Dolní kasárna, 6. října, jsou na Štefánikově náměstí a slouží jako sídlo velitelství 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, horní Jana Žižky jsou poblíž Žižkova náměstí. V dolním objektu byla zřízena sportoviště, která mohou využívat i občané. Není to však jediná nabídka posádky v Liberci v poslední době. Posádka pořádá plesy, ukázky techniky, v kasárnách je možno navštívit o dnech ote vřených dveří pamětní síň. Při nejrůznějších významných dnech jsou kasárna zpřístupněna veřejnosti a nejčastěji sem zavítají školáci se svými učiteli. O dnu dětí přichází do kasáren až tisíc školáků a předškoláků z celého Liberce a okolí. Liberečtí chemici úzce spolupracují s Církví československou husitskou a mezi vojáky působí kaplan nadporučík David Tomčík.

Liberečtí chemici spolupracují s Církví československou husitskou při pořádání večerů k výročím Jana Žižky z Trocnova, mezi vojáky působí kaplan nadporučík David Tomčík. Letošní, již třetí setkání v kasárenské kapli bylo uspořádáno k připomenutí 587 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova. S úvodním proslovem vystoupil Tomáš Butta, patriarcha církve. Hlavní přednášku pak k Žižkovu obrazu v dramatu a literatuře přednesl Milan Svoboda z katedry historie liberecké univerzity. Důstojnost vzpomínky zvýraznilo vystoupení pěveckého sboru Kvintus. Večer byl uspořádán pod záštitou velitele posádky plukovníka Miroslava Knoppa. Účastníci obdrželi Sborník projevů a přednášek Jan Žižka z Trocnova.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 10. 2011.