Olga Szymanská: Krása a magie bulharského šperku

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Náušnice, záušnice, závěsky, přívěsky, čelenky, náramky, náhrdelníky, pásové spony, prsteny, amulety, talismany nyní představuje Národní muzeum společně s Regionálním etnografickým muzeem v Plovdivu a Bulharským kulturním institutem v Praze.

Bulharský lidový šperk

Specifický tvary i výzdobou, mnohdy vycházející z archaicky středověkých, až antických vzorů. Zhotovován většinou ze slitin různých kovů, s menší či větší příměsí stříbra, někdy zlacen. Zdůrazněn pradávný aspekt nošení – víra v magickou moc v den všední i ve svátek: při narození, zásnubách, svatbě, úmrtí. Ženy si jím zdobily šat, přisuzovaly mu kouzlo zdraví, blahobytu, ochranu před zlem. „Šperk a oděv byly také společenskými indikátory bohatství a společenského postavení nositele. Ve šperkařské tvorbě je proto časté používání mincí jako výzdobných prvků. Zejména ženy ukládaly do šperků velkou část mincovního bohatství rodiny,“ (M. Tauberová, komisařka výstavy).

Atraktivní šperky z Plovdivu

V salonku Letohrádku Kinských-Musaionu (1. patro) je instalována kolekce lidových šperků z Regionálního etnografického muzea v Plovdivu – druhého největšího etnografického muzea Bulharska. Z více nežli čtyřiceti tisíc exponátů, spojených s tradiční kulturou, například Thrákijců, Rodopců, Balkánců, Šopců, z nichž se smíšením vytvořili Dobrudžové a další etnika Středohoří, je zde to nejzajímavější z lidového šperku. Nejen ve vitrínách jednotlivě, ale i na figurínách: příkladně na Misijském svatebním kroji: v ženském – jedno/dvou-zástěrovém, mužském – v základním dělení na černý a bílý. Kromě vývoje šperku jsou zde popsány bulharské šperkařské školy.

Šperky z Národního muzea

Základ zde prezentované sbírky bulharských kousků vytvořila etnoložka Drahomíra Stránská (1899 – 1964), která s předním bulharským vědcem Christem Vakarelskim ve třicátých letech minulého století při studijních cestách na bulharské území shromáždila mezi mnoha předměty i šperky. Poté se jí podařilo uspořádat velmi úspěšnou výstavu Bulharsko – země a lid právě v Letohrádku Kinských. Šperky prezentovat i na výstavě o bulharské kultuře roku (1950).

Ukázky lidového tkalcovství: zástěr, přehozů, papučí, bot, punčoch, rukavic, límců, pokrývek-fezů, ručníků, tašek, pásů, opasků, koberečků ad., výšivek na např. šperkových pouzdrech, schránkách, hřebenech, holích a různých stříbrných ozdobách.

Krása a magie bulharského šperku v Musaionu-Letohrádku Kinských – do 22. 7. 2012.

A k tomu

Arma Diaboli – ďábelské zbraně středověku v Nové budově NM – do 1. 5. 2012 – to nejlepší z dosud neprezentované sbírky kuší.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 04. 2012.