Miroslav Sígl: XV. Všesokolský slet v pilném nácviku

Rubrika: Publicistika

Česká obec sokolská v letošním roce oslavuje 150. výročí a  založení své Tělocvičné jednoty Sokol, a to nejdůležitější akcí, jaké od jejího vzniku představovaly všesokolské slety. Ve dnech 30. června až 6. července se uskuteční jubilejní XV. všesokolský slet, avšak teprve čtvrtý od obnovy Sokola v roce 1990. Vzpomínáme přitom obou prvních bratrů Sokolů – zakladatelů Miroslava Tyrše (1832–1884) a Jindřicha Fügnera (1822–1865).

Nelze však zapomenout na léta, kdy Sokol byl pronásledován oběma totalitními režimy – nacistickým hned po okupaci 1939 a dvakrát komunistickým po roce 1948 a v době tzv. normalizace po vpádu okupačních vojsk v srpnu 1968. Jeho nová éra po listopadu 1989 nezačínala nijak lehce – šlo o navrácení odcizeného, rozkradeného majetku, ale zejména zažívá dosud generační problémy. Přesto sdružuje 1100 jednot a v nich 190 000 členů. Dnes Sokol nabízí ve sportovních oddílech i moderní pohybové aktivity, sportovní gymnastiku, akrobatický rokenrol, basketbal a další sporty, organizuje manifestační běhy po celé naší zemi – a  právě noví zájemci přispívají k omlazení sokolských řad.

Od svého spořilovského přítele ing. Vladimíra Prchlíka (*1929), jednoho z nejstarších Sokolů, který se od svých šesti let zúčastnil každého následujícího sletu a nevynechá ani ten letošní, protože pilně nacvičuje, jsem získal informace o slavnostní akademii v historické sokolovně v Žitné ulici v Praze. Pro velký zájem se konala dvakrát, protože zde účinkovali členové mateřské jednoty a hosté z dalších tradičních jednot – z Krče, Michle a Spořilova.

Předváděli ukázky sletových vystoupení a z bohaté tělocvičné a sportovní činnosti od nejmenších dětí s rodiči až po nejstarší cvičence tzv. věrné gardy, mezi nimiž byla i nejstarší devadesátiletá cvičenka. Na letošním jubilejním sletu budeme přítomni celkem 12 těmto skladbám (v závorce mj. uvádím jména vedoucích ústředního cvičitelského sboru, jakož i jména autorů skladeb):

 • Muzikantova písnička (děti s dospělými – Dagmar Toncarová a B. Jirmanová)
 • Člověče, nezlob se! (předškolní žactvo – Dana Uzlová a F. Uzel)
 • Ať žijí duchové (rodiče, děti, mladší žactvo – Milan Sobota a J. Sobotová)
 • Návštěvníci (mladší žáci a žákyně – Oto Suchánek a D. Kurečková)
 • Jonatán (mladší žákyně – Dagmar Fischerová, M. Soukupová a D. Kubíčková)
 • Dávej-ber (starší žáci a žákyně – Radka Daňková, J. Sklenářová a M. Chlumský)
 • Kontrasty (dorost, muži a ženy – Anna Jurčíčková a H. Peerová)
 • Nebe nad hlavou (dorostenky a ženy – Jana Beránková-Černá a P. Černý)
 • Česká suita (ženy seniorky – Marie Skácelová, E. Čiháková, V. Třešňáková a E. Velínská)
 • Jen pro ten dnešní den (senioři a seniorky – Lenka Kocmichová a B. Kocmichová
 • Chlapáci (dorostenci a muži – Miroslav Vrána, V. Pavelka a F. Dosedla)
 • Radostná země (folklorní skladba pro  dorost a  dospělé – Anna Buroňová, M. Ekart a H. Skálová).

Úvodem pražské předsletové akademie zazněl symfonický slavnostní pochod „V nový život“ Josefa Suka z roku 1919, který už tehdy věnoval svou skladbu Sokolu, a od té doby dodnes se užívá při slavnostních příležitostech a zejména všesokolských sletech. Text k němu dodatečně přibásnil Petr Křička. Poté naplněný sál vzdal čest neméně historickému praporu Sokola Pražského, namalovanému Josefem Mánesem.

Všechna vystoupení zaujala pečlivým nastudováním předvedených skladeb a pravým sokolským nadšením pro slet, do kterého zbývají ještě dva měsíce, aby se mohly odstranit drobné chyby. Ze skladeb největší obdiv sklízí všude Česká suita na poetickou hudbu symfonické básně Antonína Dvořáka. Další atraktivní skladbou jsou Chlapáci s akrobatickými prvky a skladba Jen pro ten dnešní den s podmanivou písní, kterou ve filmu zpíval Oldřich Nový a je stále velmi oblíbená.

Uprostřed pořadu se pochlubili členové divadélka „Tajtrlík“, sídlícího po léta v Sokole Pražském, pod vedením principálky sestry Evaldové. Předvedli ukázku z  představení, které získalo vysoké ocenění v celostátní soutěži sokolských loutkářů v Sokole Hostivař.

Slavnostní akademii ukončilo ozdobení historického praporu Sokola Pražského pamětní stuhou ke 150. výročí založení, kterou na závěr slavnosti přijal náčelník České obce sokolské Miroslav Vrána.

Za nádherné snímky z této jedinečné akce děkuji jejich autorce Marii Brunerové. Máme se nač těšit: v sobotu 30. června se budou sjíždět Sokolové z celé vlasti, ale i ze zahraničí, v zahradě Na valech Pražského hradu bude koncert sokolských pochodů hudby Hradní stráže a Policie ČR.

V neděli projde Prahou slavnostní průvod a na mnoha místech budou uspořádány kulturní a sportovní akce. V dalších dnech už budeme svědky hromadných skladeb ve vršovické aréně v Edenu, jejichž vyvrcholení se uskuteční ve čtvrtek 5. a v pátek 6. července. Chybí už jen zvolání: XV. Všesokolskému sletu nazdar!

Foto: Marie Brunerová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 04. 2012.