Josef Krám: Obec svému slavnému rodákovi Karlu Hladíkovi ke 100. výročí jeho narození

Rubrika: Publicistika

Králova Lhota, poslední vesnice rychnovského okresu ve směru na Jaroměř, vydala nákladem 500 kusů (doporučená cena je uvedena slovem zdarma, k dostání na obecním úřadě) útlou publikaci Karel Hladík, sochař, rodák z Královy Lhoty. Po krátkých textech v češtině a angličtině je v ní 14 fotografií, mezi nimiž jsou i dvě ze stálé expozice jeho díla na rychnovském zámku v Hladíkově síni, jimž předchází snímek jeho hrobu na Vyšehradě na pražském Slavíně.

Dáno do širších souvislostí: Roku 2002 vyšla v Praze reprezentativní 224stránková publikace Můj manžel sochař Karel Hladík, v níž její autorka Věra Hladíková představila jednoho z největších českých sochařů 20. století, svého manžela Karla Hladíka (27. 6. 1912 Králova Lhota – 27. 4. 1967 Praha). Mimořádně pečlivě zpracovaná publikace (to se týká i technického zpracování) na kvalitním papíře s množstvím pečlivě utříděného dokumentárního materiálu a zejména čtivý, lidsky působivý a nevtíravý způsob přiblížení života i tvorby tohoto Pana sochaře, to jsou základní informace.

Vlastní kniha má v úvodu mj. Kotalíkovu recenzi a vzpomínky Mistrovy sestry; těžiště je pak v oddíle „Dvaadvacet let společného života“ z pera jeho manželky. Další kapitoly jsou logicky a citlivě zpracovány, v závěru nechybí ani bibliografie se jmenným rejstříkem a resumé v angličtině a němčině.

Z doslova světově proslulých (a cizinci nejfotografovanějších) Mistrových prací je jeho bronzová pamětní deska Franze Kafky (100×80 cm z roku 1966), umístěná kousek od Staroměstského náměstí v Praze na rohu Maislovy ulice a tehdejší ulice U Radnice.

Karel Hladík byl výborným pedagogem, o čemž svědčí i řada úspěšných sochařů, jako např. Michael Bílek, Magdalena Jetelová, Ellen Jilemnická, Bohumil Zemánek, Jan Wagner, Josef Nálepa a Jaroslav Hladký. Je zastoupen v Národní galerii i v mnoha regionálních galeriích, jeho dílu je věnována Stálá expozice sochařského díla Karla Hladíka na 2. nádvoří kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, otevřená v roce 1980. V jeho rodné Králově Lhotě na svého rodáka nezapomínají, např. 27. června 2007 se sešli občané, zastupitelé i Hladíkova manželka u památníku tohoto rodáka, aby vzpomněli jeho nedožitých 95 let. Ona pak předala zastupitelům obce dárek – kopii díla Karla Hladíka „Mladý Plšek hakuje“. (Jedná se o postavu z románu U nás, vytvořenou v roce 1954, jejíž originál díla je vystaven v jiráskovské expozici v pražské Hvězdě.)

Čím zakončit? Zatímco busta Franze Kafky v Praze je, před dvěma lety byl v Králově Lhotě z Hladíkova památníku ukraden Hladíkův reliéfní portrét – dílo sochaře Zdeňka Kolářského. Šlo o další krádež z dlouhé řady vandalských činů na rychnovském okrese. Sté výročí si však v Králově Lhotě již připomenou u nově osazené kopie tohoto portrétu.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 06. 2012.