Vladimír Cícha: Óda na umírněný alkoholismus

Rubrika: Literatura – Zamyšlení

Je odvážným tvrzením, že je mezi námi nespočet neuplatněných talentů v podstatě jen proto, že z těch či oněch důvodů těmto nic netušícím o náklonnosti Múzy chyběl jen docela malý krůček k tomu, aby svůj talent v sobě objevili?

Co je míněno tím krůčkem? Tím je míněna sklenka či dvě vína, případně něco lahodného a silnějšího alkoholu.

Je toto blábol způsobený přemírou takových sklenek? Doufám, že není. Je to jen konstatování podložené fakty a nejednou skutečností. Ač jsou výjimky, které tvrzení (úsloví užívá termín pravidlo) potvrzují. Pravím ve vší vážnosti: lidstvo by bylo ochuzeno o mnoho pěkné hudby, poezie, literatury a umění vůbec, kdyby prohibice byla trvalá a všeobecná a nebylo z ní úniku. Stačí si jen připomenout veliké básníky, spisovatele,muzikanty, skladatele, jejichž dílo nás oblažuje dodnes. A dokonce je na místě se zmínit o panu profesoru fyziky, v Anglii vyznamenaného za druhé světové války řádem za práci na radarech. Tradovalo se o něm, že je zdatný pijak jakostních alkoholů. Na jeho dokonalé přednášky občas s obdivem vzpomenu. Myslím, že není třeba se zmiňovat o mnohých mistrech pera a tónu nebo štětce a palety. Mistrech to z mokré čtvrti. Jejich životopisy to dokládají černé na bílém. Což k obrazu básníka nepřináleží téměř samozřejmě sklenka či láhev dobrého moku? Což to nebyl už veliký Shakespeare, který ústy Falstaffa doporučoval mladým adeptům umění zavrhnutí břeček a oddat se pití vína, skvělého vína?

Tento nápoj, pokud je tedy skvělý, nejenže je lahodné chuti, ale onou lehkostí, kterou naplňuje mysl u těch Múzou poznamenaných, stává se příjemným katalyzátorem jejich nadání, nesmělejší jedince zbavuje zábran, dodává impulzy, inspiraci i energii, vše jinak zahaleno zbytečným závojem zábran.

Změní snad hodnotu a sílu díla skutečnost, že autor byl ve svém životě více podnapilý, než střízlivý? Neposilňoval se geniální Amadeus vínem? Proč ignorovat tato zcela známá fakta? Kdo se opováží zatratit tvůrce, jehož dílo přetrvává věky jen proto, že byl násoska?

Ano, je chybou, když se vy, vážení, kteří snad pociťujete ono zvláštní, sotva definovatelné vábení zapomenout na denní profesi a povolání a vstoupit do onoho mystického neznáma tvůrčího nutkání, jež se dostavuje po pár sklenkách vína či jakostní lihoviny a necháte se z této cesty odvést partnerem, partnerkou či omletými informacemi o škodlivosti alkoholických nápojů. Ano, takové varování má své opodstatnění u mládeže, a je též na místě poukázat na notoriky, vzbuzující jen soucit, lítost a někdy i opovržení. K těm se ale druží jen velmi malá část těch, kteří obohatili lidstvo o skvělé zážitky svými díly, tvořenými nikoli v alkoholickém deliriu, ale ve stavu a rozpoložení mysli potvrzující ono klasické in vino veritas...

Foto: christmasstockimages.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 08. 2012.