Komentáře

Jan Kuthan: Hoši politici i fotbalisté - děkujem!

Komentáře Publicistika

Co mají společného politici a fotbalisté? Kupodivu mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Především si velmi dobře uvědomují, že jejich kariéra je a bude velmi krátká a je potřeba se během ní co nejvíce činit, aby se člověk takzvaně „zabezpečil“. Politik i fotbalista neustále zdůrazňují, jak svou práci dělají pro lidi, jak by jejich práce jinak ani neměla smysl.

Vlastimil Marek: Malé české

Komentáře Publicistika

Proč není běžně ke koupi klasická česká literatura? Jak do vztahu nakladatelů, kritiky a čtenářů zasahují mezilidské vztahy? I o tom se píše v současném vydání kulturního týdeníku A2 (číslo 6/07). Na titulu je anotace – Malý český nakladatel, a začátek velmi poučeného rozhovoru Daniely Iwashity s Janem Šulcem, známým editorem a redaktorem několika nakladatelství.

Milan Dubský: Potřeba učení a vzpomínání

Komentáře Publicistika

Ideje vždy byly poraženy a jsou poráženy zájmy států, skupin a jednotlivců. Každý systém a řád má kromě kladů také své negativní dopady. Pokud je schopen si je uvědomovat a odstraňovat je, pak se prodlužuje jeho existence. Kapitalismus přes své dynamické vlastnosti, přednostmi před svými historickými předchůdci a přínosy, má také řadu nepříznivých a nedobrých následků.

Milan Dubský: Extrémy a svoboda

Komentáře Publicistika

Extrémy vedou vždy k problémům. Jejich zesilování a kulminace vedou k ničení a zkáze. Vezměme sociální, přehumanizované postoje, které se v politice zahalují do nepravdivých až lživých parol, hesel a transparentů. Hlásají rovnost lidí, ačkoliv každý člověk je jiný. Nejsou dva identičtí jedinci. I jednovaječná dvojčata jsou rozdílná. Něco jiného je rovnost práv. Zde jsou si všichni lidé rovni.

Vlastimil Marek: Infozávislost

Komentáře Publicistika

Tvrdím již mnoho let, že my lidé jsme tvorové nehotoví, v tomto smyslu nepřipravení na takové jevy a způsoby vnímání, jako je třeba symfonická hudba, film a televize, nebo atomová energie. Dnes, jak tak koukám kolem sebe a jak prožívám svá vlastní zklamání, nemohu nepřipojit ještě jednu závislost: závislost na informacích.

Česko fandí velmi rádo…

Komentáře Publicistika

Pátek odpoledne, šestá a poslední hodina suplovaného tělocviku. Místo příšerného ničení překypující energie jsme celá třída přemluvili jedinou učitelku, která je ochotná přistoupit k našim nápadům a pohodlně, s dobrou náladou, se usadili na dřevěných židlích v jedné z místností, kde mají televizi.

Vlastimil Marek: Infobudoucnost

Komentáře Publicistika

Musíme jíst, pít a dýchat. V poslední době je ale stále zřejmější, že ke svému životu, lépe řečeno, k dalšímu vývoji, potřebujeme „konzumovat“ také informace. Živí se mozek, zvláště mozek malého dítěte informacemi (samozřejmě kromě kyslíku, a ve fázi vzniku i mastných kyselin, stavební „šedé“ hmoty)? Zcela jistě ano. Jak a v jaké kvalitě, to už je otázka.

L.Háva - J.Vlastník: Nejen o šansonech

Komentáře Publicistika

Článek o této zpěvačce vychází, dá se říci, s křížkem po funuse. Po prázdninových měsících se už relace Šanson, věc veřejná nevysílá. Rozhlas tak pokračuje ve své tradici, že úspěšné relace ze svého programu vyřazuje. Když se to stávalo za totality, dalo se pochopit. Politická moc si nepřála, aby v zemi vniklo něco, co by mohlo být populárnější než je ona sama.

Vlastimil Marek: Trojí zápor aneb nic není nemožné

Komentáře Publicistika

Po zvolení Terminátora guvernérem Kalifornie odpověděla česká konzulka, komentující tuto událost i možnost dalšího postupu Arnoldova svalnatého, leč původem rakouského těla až na post prezidenta USA pro Český rozhlas typicky česky. „Tady už několikrát i v této souvislosti padl výraz Everything is possible, tedy Nic není nemožné.“

Dagmar Slivinská: Má strach opravdu tak velké oči?

Komentáře Publicistika

Dnes ráno, jsem si otevřela počítač, mrkla na Facebook a vidím, že se mi tam hlásí nějaký chlap a chce si povídat. Bylo asi pět hodin a mně se ještě nechtělo vstát a jít si udělat snídani, když tu vidím jak píše: "Dobré ráno Dášenko, jaké máte dnes kalhotky"? Odpověděla jsem bezmyšlenkovitě že žádné, protože jsem byla ještě v posteli. Ale on pokračoval. " To jste tedy naostro?"

Musíme opět začít hledat cestu ke kořenům

Komentáře Publicistika

Dneska již všechno dělají informační systémy automaticky, a na výsledku je to strašně moc vidět. Je tam – podle mého mínění - cítit nedostatek lidské péče a osobního zaujetí pro věc.... Přeci jenom lidská práce - i se všemi svými nedokonalostmi - je neopakovatelně autentická, upřímná, jedinečná, a když jí člověk dělá z přesvědčení a rád, musí to na ní být časem prostě vidět. 

Ivan Kolařík: Australské peklo - Očité svěděctví našeho krajana

Komentáře Publicistika

Většina požárů buše končí lidmi vyhranou bitvou nad neúprosným živlem. Zůstane ohořelý buš, pole a louky. Málokdy dojde ke ztrátě obydlí nebo dokonce ke ztrátě na životech. Vyčerpaní požárníci se šťastně usmívají a komunita je jim, zrovna tak jako ostatním složkám podílejícím se na boji s požárem, neskonale vděčná.

Antonín Siuda: Zamřížovaná planeta

Komentáře Publicistika

Před málem třiceti lety jsem se přestěhoval na polosamotu do Jeseníků. Mír a klid a sousedské vztahy s přírodou a její florou a faunou. Mloci a hadi na zápraží, vysoká u plotu. Ptáci, které městští znají jen z knih, na stromech a v keřích v okolí. A ticho bez hranic. Jen přírodní zvuky – hromové hrozby blesků a vítr.

Vlastimil Marek: KDYŽ UŽ I YOKO ONO ...

Komentáře Publicistika

Vida, říkal jsem si v duchu, a moje žena se na mne obrátila s rozzářenýma očima, jestli jsem to taky slyšel, protože to ode mne (o oněch třech měsících, za které, když člověk začne dělat něco pozitivního, může změnit i strukturně mozek, protože člověku, tedy jeho mozku, narostou nové dendrity, neuronové spoje) slýchá již hezky dlouho a na každé přednášce.

Adéla Muchová: Krása kolem nás

Komentáře Publicistika

Dostala jsem pozvání na nedělní návštěvu. Na to město s rudou září jsem měla pouze mlhavé vzpomínky z dětství, kdy tam ta záře ještě byla. Dnes, kdy slýchám od mnoha přátel a mladých rodin, jak se tam houfně stěhují, jsem byla velmi zvědavá na všechny ty demokratické proměny. Co jsem viděla, předčilo i mé nejsmělejší očekávání a demokracii jsem tu bohužel o víkendu nezaznamenala.

Vladimír Vondráček: Úvaha vážná i nevážná na téma dilema

Komentáře Publicistika

Podívejme se ale do svých luhů a hájů, jak své dilema - zda jít dále, či zůstat v okolí Řípu -vyřešil náš praotec Čech. Nevím, nevím, zda správně usoudil, že nám, jeho potomkům, bude stačit mléko a strdí, kterýmižto dary přírody krajina vůkol prý oplývala, a že nám nebudou chybět třeba vyšší hory nebo moře? No – musíme mu opustit, každý máme nějakou tu chybičku, že?

Václav R. Židek: Kyvadlová doprava

Komentáře Publicistika

"Kyvadlová doprava" je pro Pražany velice známý výraz, který označuje náhradní provoz městské hromadné dopravy. Užívá se již delší dobu a snad nejčastěji byl mediálně frekventovaný v době, kdy Prahu zalily úděsně nemilosrdné povodně. Jeden čas jsem přemýšlel, jestli původ slova "kyvadlová" nevznikl někde jinde, třeba na základě mnohaletých zkušeností s tím, že všichni cestující v pražských dopravních prostředcích se kývou, poletují za jízdy z jedné strany na druhou jak nudle v baňce, nebo jako kyvadlo od hodin, kdy malé děti se za vřeskotu válejí po zemi a staří je solidárně následují.

Vlastímil Marek: Mediální gramotnost

Komentáře Publicistika

Znáte to. Prolistujete noviny, a odložíte je. Pak je ve snaze najít nějaký přece jen rozumný a příjemný článek dokonce pečlivě pročtete, ale právě tak jako při stále marnějším sledování televize (co kdyby nějaký ten pořad byl přece jen alespoň ucházející?) zjistíte, že to vše byly jen neustále opakovaná, a navíc stále povrchněji a odbytěji zpracovaná témata.

Jaroslav Volf: Už chtějí ten článek, pane Čapku... (6)

Komentáře Publicistika

Mimochodem řečeno, poznal jsem dost významných spisovatelů z těch šťastnějších zemí, jež jsou nám dávány za příklad. Řeknu vám, že jsem nepozoroval, že by nějak hltavě žili; mají na to příliš mnoho práce. Většinou jsou to samotáři... jako ti naši; a jsou uvrtáni ponejvíce k psacímu stolu jako ten průměrný český autor.

PhDr. Miloslav Rejzl: Važme si krásného rodného jazyka

Komentáře Publicistika

Čeština vyspěla už za vlády posledních Přemyslovců. Císař Karel IV. ji povýšil dokonce na jazyk diplomatický. Ve středověku se ze všech slovanských jazyků jen čeština stala rozšířeným spisovným jazykem, vládnoucím dostatečnou slovní zásobou pro úkoly umělecké, náboženské, administrativní i vědecké. Jeden čas byla čeština dokonce i úředním jazykem sousední říše polské. Ovlivnila tak vytváření spisovné polštiny a působila zčásti i na jazyky ruské.

Celkem se zde nachází 117 článků

Další strana »