HLEDÁM NAKLADATELE ... Mirka Kadlecová: Vůně nebes

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

 Vůně nebes
 Autor  Mirka Kadlecová                              

 Žánr  Poezie  Formát publikace  B5
 Ilustrace  Vlastní  Odhadovaný počet stran  x
 Typ ilustrací  Fotografie  Vaše představa
 nákladu  knihy
 x
 Stav díla  Rozpracováno na 90%  Vaše představa
 ceny knihy
 x
 Návrh obálky  v příloze  Stav nabídky K vydání 
14.12.07

 Stručný obsah
 Poezie o beznaději touze a naději.

 Ukázka textu

Možná jít domů
ale co když neuspokojí
ani to
jen hledání
hledání nových tónů
v novém nástroji
s hlavou plnou ticha
schovanou pod čepicí
Ještě lze mluvit s němou tváří . . .

A i když se to zdá nepatřičné
ještě lze muži stále se ptát
a tlouci a prosit . . .

* * *

Házíte přes celý pokoj
slovy disky a cizími příběhy
sem a tam
nikdo nechce zůstat poslední . . .
Ležíte v trávě i když sněží
a z věže jsou v pokojích slyšet zvony
máváte nohama z okna a chcete vzlétnout
Žijete namalovanými životy
a tolikrát umíráte nakolikrát vás
to baví
Překřičeni tvrdými tóny
neslyšíte ani tlukot
ani tikot
stále dokola . . . jakoby bodnutí nože . . .
jakoby bodnutí nože

a místo  B O Ž E
je cože . . .
co že
C o

že . . . JE stále stejný a tentýž
až na věky

* * *

Křik dítěte které ti malovalo
obrázky z lásky
se řítí domem a káže anarchii
a kámen přinesený z hlubin
osamění
je kamenem hádky otce a syna
Ptáš se
proč mám ne mluvit
když nalezeno
co odloženo z dosahu očí . . .
Proč nemlčet
a proč se nenapít

. . . aby se dalo  n a d ý c h n o u t
a vykročit
k  n e b i

* * *

Byly . . .
řetízky prstýnky
vzpomínky na ruce
které už nejsou
hodinky po tátovi
. . . a teď
nic už není na svém místě
zrychlené
nalajnované děti plné divokých iluzí
diskuzí
Dům sákne nepokoj . . .
Otcové neví . . .
Matky z hloubky let tahají
vzpomínky na dětství
prohlížejí fotografie výkresy z půd
srdíčka z lásky
f o t o g r a f i e
v ý k r e s y
s r d í č k a  z  l á s k y
fotografievýkresysrdíčka . . . z lásky
a v nocích p o t i c h u pláčou
zatím co muži spí
unaveni prací
tíhou
. . . i vínem

* * *

Mluvíš o trestu
mluvím o řeči
Mluvíš o konci
mluvím o začátku
mlčíš o příčině
tak nepatrné
. . . i semínka jsou nepatrná
a vyrostou z nich
veliké stromy . . .

Jsi ještě zde muži můj
. . . slyším tvůj hluboký povzdech
/o synech /

* * *

Všechno najednou
. . . naservírované CD příběhy
místo nedělní polévky
V hlavě zní včerejší tóny
a kousky rozhovorů . . .
Syn se dáví cigaretovým kašlem
a vedle v bytě vyje pes
steskem
Kamarádi kamarádů čekají za dveřmi
a dům s rozkopnutými vraty
vlhne
Klika do pokoje je jen z jedné strany . . .
a uvnitř dým chaos
a nedokončený rozhovor
. . . jdeš na jonta . . .
Muž bez sebe – bez Tebe
Dítě vzdoru hledá cestu
ven
. . . z otevřených dveří a oken stoupá
pach pálené trávy . . .
Neděle končí
hvězdy ještě nejsou
ale měsíc už v úplňku . . .
Č e k á š
až od úplňku do úplňku budeme přicházet
od soboty do soboty volat
a hledat TVOU tvář


Prezentace autora

                                                  

Mirka Kadlecová
Nar. 1948 v České Kamenici, 
nyní žije v České Lípě, vdaná, 3 synové
 Dosud vydané knihy autora
 nakladatelství, rok vydání
Dosud nevydané, presentované při Večerech poezie od r. 1985
 Kontakty na autora:  e-mail  kmirka@seznam.cz
 Kontakty na autora:  telefony  737 953 848
 Kontakty na autora:  adresa  Jindřicha z Lipé 124,  470 01 Česká Lípa


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih