HLEDÁM NAKLADATELE ... Georg Kraus: O Gilgamešovi a Enkiduovi

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

 O Gilgamešovi a Enkiduovi
 Autor  Georg Kraus                                             

 Žánr  Satirický román  Formát publikace A4
 Ilustrace  Jana Holečková  Odhadovaný počet stran 200 stran
 Typ ilustrací  kresba  Vaše představa
 nákladu  knihy
1.000 ks
 Stav díla Rozpracováno na 80%  Vaše představa
 ceny knihy
250 Kč
 Návrh obálky x  Stav nabídky

K vydání 
25.05.08

 Recenze

Karikaturista našeho mládí Pavel Kantorek se vyjádřil, že je to velmi vtipné a měl zájem knížku ilustrovat.
V Praze mu však jeden nakladatel řekl, že je to na českého čtenáře příliš náročné.
Vyjádření vážené osoby: „Pro českého nakladatele platí, český čtenář = blbec.“


 Stručný obsah
 Satirické dějiny lidstva na příkladu sumerského eposu o Gilgamešovi.

 Ukázka textu

Tato kniha je nevhodná pro křehké ženy a děti do 30ti let.Předmluva o tom, kterak vznikl člověk

Já věky spal pod klenbou hvězd
a divné sny se mi tam zdály,
že stál jsem v rozvalinách měst
a bloudil v poušti Rub al Khali.

Přečkal jsem dobu ledovou
zažil ten čas kdy ledy tály,
já dobu viděl bronzovou,
meče jež v slunci rudě plály.

Já mnohé měl jsem vidiny
v polích kde bitvy se udály,
prožil celé člověka dějiny,
jež lačně lidskou krev sály.

Smrt mužů, těžký osud vdov,
nářek, jenž slýchal jsem v dáli,
ryk vřavy válečné kde není slov,
jen ozvěna, jíž vrací skály.

Včera zved kámen pračlověk,
dnes pod kopyty země zní,
už tady máme středověk,
to jedou páni železní.

Kněz vědro s vodou svěcenou
a svatou řečí plamennou,
pan rytíř s velkou sekerou
a zavšivenou nádherou.

Břinkot mečů, výstřely z děl,
pokřik lůzy a troubení rohů,
já o tom bych vyprávět chtěl,
o úsvitu múzy a soumraku bohů.

Pojďme a hledejme příčiny,
kde davů vzala se samota,
proč válečné jsou naše dějiny
a tajemství věčného života.

Snad si to nějak všechno spojíš,
já každý rok psal jednu větu,
teď vám servíruji dějin talíř
o vzniku lidí a států rozkvětu.

Až tu vtipnou kaši dojíš,
dál ji vyprávěj jinému světu,
ty, kdo po tisíce let stojíš
na přídi života hvězdoletu.
Ukázka 2.
Polidštění Enkidua
...Kterak se to odehrálo? Gilgameš Šamchatce vše ještě vysvětlil, co že má jako dělat,
až potká Enkidua, ale to věděla sama taky. Mistrem řemesla tu byla konečně ona.
„Pořád ty samé návody od amatérů,“ pomyslela si Šamchatka.
„Jsem kurva já, nebo král?“ Však Gilgamešovi nadšeně kývala:

Ano prosím, vašnosti ovšemže zajisté.
Bylo-li by libo-li vám snad ukázku?
Jednou zapíchat na určeném místě,
to máme účet za čísla a trenýrky čisté,
vše jak na provázku, vyřídím zakázku,
k plné spokojenosti, spolehlivě a jistě.

Však Gilgameš pokračoval neúprosně ve školení.

Až divocha spatříš, tak všeho nech,
cudně mu navrhni, že bys ho chtěla,
odhal prsa i lůno, stáhni ho v mech,
dělej tak, jak žena s mužem dělá,
k vášni ho ztrhni, však vezmi mu dech.

Pak obcujte vydatně, u huby pěnu,
do sebe vtáhni ho jak vodní vír,
přitom zvířata lesní odcizí se jemu,
v lesích a pastvinách zavládne mír.

Šamchatka plála třídním uvědoměním.

Chci zdarma život za mír dát,
drobné nebudu vracet,
prsa jsou za tři padesát
mé lůno za pět dvacet.

Já nechci kazit náladu,
meč překováme v rádlo,
však garantujte náhradu,
když rozerve mi prádlo.

Prsa svá odhalím,
lásky nápoj namíchám,
dech jeho zpomalím,
vše poctivě odpíchám.

Jen snad malý dodatek,
v mechu, či bazénu
chci diety a příplatek,
to je práce v terénu.

Já vše ráda udělám
pro krále a klenoty,
na muže zadělám,
laň překoná temnoty,
však zaplaťte můj elán,
i daň z přidané hodnoty.

Gilgameš si pomyslel cosi o děvce prohnané, ale nakonec rád souhlasil. Kdyby si byla řekla méně, byl by ji možná odmítnul coby nezkušenou začátečnici. Co by to bylo za kurvu, aby nevyrazila ze situace maximum?
...
Lovec dovedl Šamchatku k napajedlům. Tam ji uložil do trávy pohybem, kterým my dnes klademe do pastičky na myši kus špeku, a rychle se vzdálil.
Nadešla noc, v níž noční zvířata a děvky loví. Tu přišla divá zvěř i Enkidu k napajedlům. Šamchatka neměla oči sovy, ale instinktivně poznala kdy je třeba jednat. Když před ní v měsíčním svitu vyvstal stín mohutné postavy, tu svá prsa i lůno odhalila. Enkidu byl sice absolutně nezkušený, ale nějak mu nakonec došlo,
že s tím by se mělo něco dělat.

Divoký Enkidu,
v horách byl zrozen,
podlehl přeludu,
i jemu byl vrozen.

On ulehl na ni
a vydal vzdech,
tak měla ho v dlani
a vzala mu dech.

Snad pod vyšší mocí
se ty věci pak dály,
šest dní a sedm nocí
bez ustání obcovali.

Všechno se dozvíme,
jak dávali, tak brali,
ač dodnes nevíme,
kde tu sílu vzali.

Šamch pevná jak skála
ta ku slovu stála,
všechno mu dala,
jen dech mu vzala.

Když se byl nasytil
vyšel na světlo denní,
však ten koho bývalo,
toho již více není.

Pak nazpět se vraceli,
tu laně člověka se bály,
a když přišly gazely
před ním na útěk se daly.

Co se událo? Enkidu se pokusil vrátit ke stádům, se kterými předtím žil, ale zvířata před ním utíkala.
Prodělal plánované přeškolení, Šamchatka mu přidala na hodnotě. Enkidu nebyl již zvířetem, stal se člověkem.

Tento záznam v klínovém písmu prastarého eposu je mimořádně zajímavý. Podle Bedřicha Engelse to byla práce, která polidštila opici. Dle tohoto eposu to byla jiná (mezi námi, podstatně příjemnější) činnost.


 


Prezentace autora

                                                  

Georg Kraus. 60 let, Německo, odchod po roce 1968 coby nepřítel pracujícího lidu. Nikdy jsem se však sám jinak než prací uživit nedokázal.
Jestli něco skutečně srdečně nenávidím, pak je to lidská blbost. Proto jsem napsal tuto knihu.  

 Dosud vydané knihy autora
 nakladatelství, rok vydání
Sága krále Laurina, vlastní vydání, 2005
Vikingská dívka Sittlieb hledá po Evropě pohádkové království Rosengartenu.
Více ukázek a jiných vyprávění (cestopisy, historické rekonstrukce a pohádky) mám na mém blogu na SEZNAM (web autora)
 Kontakty na autora:  e-mail Georg.F.Kraus@T-Online.de  
 Kontakty na autora:  web  http://gregor.moldavit.sblog.cz


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih