HLEDÁM NAKLADATELE .... Jan Doné: Rybářský průvodce po Vsetínské Bečvě

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

 Rybářský průvodce po Vsetínské Bečvě
 Autor  Jan Doné                              

 Žánr  Hobby  Formát publikace   A4
 Ilustrace  Vlastní  Odhadovaný počet stran  190 stran
 Typ ilustrací  Fotografie, kombinované techniky  Vaše představa
 nákladu  knihy
 300 ks
 Stav díla  Hotovo k vydání  Vaše představa
 ceny knihy
 do 400 Kč 
 Návrh obálky Viz můj blog-portál Seznam
vyhled.slovo „Řeka a ryby“ článek
Rybářský průvodce po Vsetínské Bečvě část 1
 Stav nabídky 25.09.08
K vydání

 Recenze

Viz můj blog-portál Seznam vyhled.slovo „Řeka a ryby“ článek Rybářský průvodce po Vsetínské Bečvě část 1 a 2  - komentáře jsou pozitivní


 Stručný obsah
Tato publikace vznikla na základě fotografií, které jsem pořídil převážně při sportovním rybolovu a také při turistických výletech k řece a jejímu okolí, jako dokumenty pro vlastní potřebu. Fotografie byly pořízeny malým kompaktním digitálním fotoaparátem, aniž by bylo vyhledáváno dobré osvětlení nebo vhodné roční období a nepřikládám jim proto žádnou uměleckou hodnotu. První snímky vznikly v roce 2005, poslední v roce 2008. Kniha seznamuje pomocí popisu a více než 300 fotografií (průměrně po 200 m toku) s touto krásnou valašskou řekou a jejími rybářskými revíry, od soutoku s Rožnovskou Bečvou až k pramenu. Popisuje krátce i historii obcí, kterými protéka a s turistickými informacemi o okolí řeky. Je určená hlavně pro sportovní rybáře, vodáky, cyklisty, turisty a ostatní milovníky přírody. Obsahuje potřebné informace a poučení, která pomohou k úspěšnému rybolovu na této řece, nebo budou alespoň inspirací navštívit naše krásné Valašsko a na vlastní oči spatřit to, co nemůže být pomocí snímků a slov ani zdaleka vyjádřeno.

 Ukázka textu
 Úvod

…..z potůčku potok a z říčky řeka ….tak zní rým z oblíbené písně Marie Rotrové "Skořápky ořechů", z potůčku vzniká i řeka Vsetínská Bečva.
Tato publikace vznikla na základě fotografií, které jsem pořídil převážně při sportovním rybolovu a také při turistických výletech k řece a jejímu okolí, jako dokumenty pro vlastní potřebu. Fotografie byly pořízeny malým kompaktním digitálním fotoaparátem, aniž by bylo vyhledáváno dobré osvětlení nebo vhodné roční období a nepřikládám jim proto žádnou uměleckou hodnotu. První snímky vznikly v roce 2005, poslední v roce 2008.
K nápadu pracovat na této publikaci a tak využít snímky a téměř půl století zkušeností ve sportovním rybolovu, převážně na této řece, mě přivedl můj syn. Tak se vám dostává do rukou kniha seznamující s touto krásnou valašskou řekou, určená hlavně pro sportovní rybáře, vodáky, turisty a ostatní milovníky přírody. Doufám, že v knize naleznete potřebné informace a poučení, která vám pomohou k úspěšnému rybolovu na této řece nebo alespoň inspiraci navštívit naše krásné Valašsko a na vlastní oči spatřit to, co nemůže být pomocí snímků a slov ani zdaleka vyjádřeno. Bude-li tomu tak, pak kniha splnila svůj účel.

VSETÍNSKÁ BEČVA

Vsetínská Bečva, někdy se uvádí jako Horní Bečva, pramení v CHKO Beskydy mezi vrchem Trojačka 938 m n. m. a Beskydkem 953 m n. m., na pomezí Moravy a Slovenska. Její tok končí soutokem s Rožnovskou Bečvou nebo Dolní Bečvou, na horním okraji Valašského Meziříčí. Má délku toku 53 km a plochu povodí 63 ha, z toho 28 km protéká CHKO Beskydy. Dlouhodobý průměrný průtok vody je ve Vsetíně 6,58 m3s-1, u obce Jarcová cca 3 km před spojením s Rožnovskou Bečvou je 9,18 m3s-1.

Řeka protéká údolími převážně jihozápad-ním směrem, od Vsetína po proudu se obrací na severozápad. Z hlediska rybářských revírů pstruhových se řeka dělí na 4 revíry, Bečvu Vsetínskou 1 až 4P, stejný název nesou i kapitoly tohoto průvodce, mapy revírů jsou uvedeny jako mapa 1 až 4. V mapách uvedených nížejsou vyznačeny pomocí značky obrázky uvedené v jednotlivých kapitolách.
Bečva je ideální revír pro lov přívlačí nebo na umělou mušku a také na plovanou i položenou. Ulovení větší ryby v čisté vodě je však otázkou rybářského umu a trpělivosti, neboť větší ryby jsou léty vyškolené a nedají se jen tak přelstít. Jiná situace nastane po dešti, při vyšší, mírně přikalené vodě, kdy je možné ulovit i trofejní ryby takřka "pod nohama". Na přívlač si na Bečvě mimo lososovitých ryb a ojediněle lipana, zachytáme tlouště, občas můžeme chytit i větší parmu a štiku vyplavenou z okolních rybníků.
Zde bych se chtěl zmínit o několika, při lovu ověřených umělých nástrahách. Vláčecí jsou na násle- dujících pěti obrázcích.

Jak již bylo řečeno, a také podle mého mínění, jsou revíry Vsetínské Bečvy v souladu s terminologií Rybářského řádu ideální pro "lov umělou mušku". Já raději říkám muškařením. Jsem zastánce toho, že muškaření není jen lov, jsem přesvědčen, že pro pravověrného muškaře, jímž nemusí vždy být každý sportovní nebo lépe rekreační rybář lovící umělou muškou, je muškaření životní styl. Ano, jde o životní styl, jehož filozofií je využití všech souvisejících poznatků k dosažení maximálního uspokojení při rybolovu, případně i při kulinářském využití jeho výsledků, to vše při maximálním ohledu k životnímu prostředí.
Pravověrný muškař žije nejen rybolovem, ale také neustále rozvíjí znalosti v oblasti hydrobiologie, entomologie, meteorologie, astronomie a dalších oblastí, jako např. technika muškaření, vázání mušek, technika a strategie lovu apod., uveřejněných v odborné literatuře týkající se muškaření……..........

Umělé nástrahy a mušky z mé vazačské dílny, které mohu doporučit, jsou na níže uvedených obrázcích. Jde většinou o modifikované vzory anglické školy vázání.

více na http://rekaaryby.blog.cz/0802/rybarsky-pruvodce-po-vsetinske-becve-cast-1


Prezentace autora

 Jsem technik-pracující důchodce, náruživý rybář
 Kontakty na autora:  e-mail  j.done (a) email.cz
 Kontakty na autora:  web  http://rekaaryby.blog.cz
 Kontakty na autora:  telefony  606 415 059
 Kontakty na autora:  adresa  Na kamencoch 1332,755 01 Vsetín


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih