HLEDÁM NAKLADATELE.... Zdeněk Opolzer: Malý průvodce na životních cestách za světlem

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

Malý průvodce na životních cestách za světlem
 Autor Zdeněk Opolzer                               

 Žánr  Literatura faktu  Formát publikace   A5
 Ilustrace  x  Odhadovaný počet stran  50 stran
 Typ ilustrací  x  Vaše představa
 nákladu  knihy
 500 ks
 Stav díla Rozpracováno na 70%  Vaše představa
 ceny knihy
 x
 Návrh obálky x  Stav nabídky K vydání 
15.06.09

 Stručný obsah
Na vybraných událostech starých i nových jsou uváděny jejich skutečné příčiny. Hodnocení velkých společenských změn je založeno na faktech a číslech, na popisu hospodářských poměrů, na přesunech finančních prostředků, nových technologiích, přesunech majetků, které nastaly po popisovaných událostech. Prameny těchto informací byly získávány po dobu několika desetiletí na základě skutečných faktů podporujících předvídané změny životních podmínek obyvatel. Z tohoto hlediska je nezvratnou skutečností, že veškeré dění na Zemi sleduje přírodní zákon centralizace jako nejekonomičtější typ řízení i správy lidské společnosti.

 Ukázka textu
Kdy události zde popisované v této knize začaly, není možno přesně určit, ale jednalo se o dobu snad od 70. let již minulého století. Snad tomu napomůže následující vyprávění.
Je to názor dostatečně přesný, pana Neala Achersona, bývalého ministra zahraničních věcí USA na vývoj ve východní Evropě do roku 2018 a stanovisko pana Vadima Zagladina a dalších tehdejších
sovětských diplomatů ke změnám ve státech východní Evropy.
Nejedná se o žádnou novinku pro mnohé občany, ale pouze o snahu seznámit čtenáře, třeba i značně opožděně, s tím kdy a kde byly formulovány zásady vývoje Evropy, jehož důsledky jsme dnes svědky.
Čtenář jistě si sám porovná pravdivost popisu novinářů někdejšího dění se skutečností.
V roce 1987 na jedné pravidelné konferenci, pořádané “Alerdinck Fundation“ v pařížském hotelu Ritz, odpověděl pan Vadim Zagladin, známý sovětský diplomat, na dotaz jednoho francouzského diplomata:
„Ptáte se, zda dochází ke změnám sovětského systému. Odpovídám, že systém zůstává, ale režim (způsob správy státu) se mění. Ptáte se diplomaticky, ale ve skutečnosti vám jde o to, zda by Sovětský svaz zdržoval své přátele ve východní Evropě v provedení změn. Říkám, že ne. Je to jasné?“
(systém je jednotně řízený celek, uspořádaný podle určitého hlediska, určitou formou, záměrný postup
organizace státu)
Později jiný sovětský host na této konferenci odpověděl dále, že SSSR sníží svoji vojenskou sílu, stáhne svá vojska z území cizích států. Změny, které SSSR povolí nesmí překročit hranice socialismu v těchto zemích. Porušení bude znamenat konec mezinárodního uvolnění, vrátí se doby studené války. (tzv. studená válka je pouze politický pojem, měla ale zcela jiný záměr, podobný hospodářským důsledkům války.poznámka autora)

Jinak řečeno: ruce pryč od Evropy.

Podle pana Achersona však jedině skutečné změny sovětské politiky vůči východní Evropě mohou odstranit obavy Západu.
Co se pak dělo ve východní Evropě (politické změny, sociální nepokoje s národnostním zabarvením, stávky v Rumunsku, Bulharsku, v SSSR) nechal SSSR bez povšimnutí, stáhl svá vojska z cizích území, vojenské intervence v Evropě zůstaly minulostí.
Podle pana Achersona na pařížských jednáních mluvili Rusové s potěšením o „našem společném evropském domě“. V jejich představách to byl dům podobný luxusnímu hotelu Ritz. Tato mylná představa připomněla panu Achersonovi některé problémy, kterým bude muset Evropa čelit po skončení „studené války“.
První z nich bude ekonomický. Jestli tady byl a je „všeevropský dům“, pak měl vždy poschodí a vstupní chodbu, kde spali Poláci a všichni příchozí při vstupu do domu museli po nich šlapat. Byl vždy průmyslový Západ a nerozvinutý Východ, který zajišťoval jídlo, služby, suroviny a levnou pracovní sílu pro tu rozvinutou část.
Západ se z ekonomických a bezpečnostních důvodů integruje a s postupnou integrací Východu bude mít pod kontrolou i tuto část Evropy. (možnost potlačení nepokojů po odsunu SSSR z těchto států)
Východ byl po roce1989 sbírkou zaostalých státních ekonomik, neschopných ve své většině konkurence Západu. Co s těmito starými ekonomikami je dnes už všem jasné. Stát se jich ve své většině zbavil a dále ještě zbavuje jejich zbytků.

Jak tyto východní státy budou vypadat?

Evropa i v roce 2018 se bude skládat ze západního „superstátu“, „evropského domu“, jehož podlahy budou drhnout Poláci a Rumuni, za plotem obleženého žebravými „bantustany“. (žebravý národ v Africe)
Druhý problém, podle pana Achersona, nebude trápit všechny. Bude to změna oposice ve východní Evropě. Éra intelektuálních, liberálních disidentů, (předem připravená) kterým Západ prokazoval přízeň, bude v těchto více otevřených podmínkách nahrazena staromódním nacionalismem, v maďarském politickém bazaru pak všelidový patricionalismem, zabarveným staromódním nacionalismem, rychle poroste. V Polsku další konzervativní, silně nacionální skupina ovlivní politický vývoj země.
Třetí starostí bude odstranění staromódního bezpečnostního systému Evropy. Evropské požáry (nepokoje, povstání, lokální války) už nebude hasit „ruská hasičská stříkačka“. Realitou se stává možnost vzplanutí nevyřešených konfliktů mezi národy Transylvánie, asijské části SSSR a Balkánu. Evropa si bude muset vytvořit své vlastní „hasiče“. (mít pod kontrolou státy dříve kontrolované SSSR.)
To bylo několik myšlenek pana Achersona z roku 1988.

Události v Evropě daly v mnohém za pravdu prognózám zde uvedeným.

Že Východní Německo porušilo hranice socialismu, za významné pomoci svého západního partnera ve výši asi 1.300 miliard marek, které byly za dobu 10 let zde proinvestovány, zůstalo výjimkou.
SSSR stáhl svá vojska, jak slíbil i bez pomoci pana Kocába. Ještě dlouho potom jsme zůstávali státem socialistickým ve své podstatě. Ještě dnes vlastní stát většinu půdy, lesů, vod, část výroby elektrické energie, aerolinie, železnice, poštu, silnice, zdravotnictví, školství, nerostné bohatství, (co ještě zbývá)
několik dalších menších podniků. Ze státu průmyslového se stal státem, kde průmyslovou výrobu vlastní filiálky monopolních světových gigantů, včetně bank.
Tak to byl a je praktický důsledek změn po roce 1989, snad jen režimu, když to budeme brát podle provedených změn. Teritorium východní Evropy se stalo výsadním teritoriem světové hospodářské moci. Na doplnění čtenářům další otázka: Jak to, že SSSR se sám zrušil, když byl tak mocně vyzbrojen? Zde jistě pomůže čtenářům selský rozum.
Stejně nebo podobně byla uspořádána změna, které se říká sametová revoluce. U nás se nemuselo ani vystřelit, zatímco v Rusku se prý střílelo na nějaký hotel. Ještě dnes tomu většina lidí říká „revoluce.“
Co se dělo dále po roce 1989 je všem součastníkům, jimž bylo v roce 1989 více než 20 let, známo.
Stávající dobrovolně - nucené členství v EU, NATO, ( abychom nezlobili), se zdá býti záchranou pro občany, ve státě ,kde práva občanů zůstávají na papíře, se souhlasem většiny intelektuálů, alespoň těch, co se za ně pokládají.
Úroveň práv občanů v západní části Evropy je jistě na vyšší úrovni než u nás, proto i ústava EU bude lepší zárukou práv i našich občanů.
Předpovídané konflikty na Balkáně, dále i v asijské části bývalého SSSR, jsme zažili, máme „pěknou kriminalitu dík našim ministrům vnitra a vládě, takže již nestačí kapacita věznic, špatný trestní řád, vedeme v korupci, v počtech státních zaměstnanců, velký počet (až 500.000) nezaměstnaných jsme zaznamenali (díky přeměně průmyslového státu na stát závislý na filiálkách monopolních gigantů.)
Máme nadbytek politiků, poslanců a i ministrů. Stranu prakticky jen jednu, ale šikovně rozdělenou na 4 díly, aby bylo z čeho volit. Máme i další luxus, domov pro odložené politiky.
Většina občanů na „režim“ nebo snad i systém nadává, ale jinak s ním souhlasí, je jim to vlastně jedno, vždyť přežili „Hitlera“, socialismus, přežijí i jako zaměstnanci monopolů.
Tento malý komentář k prognóze pana Achersona k vývoji Evropy do konce roku 2018 je tedy jen jeho volným pokračováním.
O tom, že změna systému v roce 1989 nejen u nás byla nanejvýš potřebná, není jistě pochyb. Jde jen o to, aby se nezapomnělo, že tyto úpravy systému se daly „dělat“ hospodárněji.
Stejně ale i těchto pár informací poslouží k orientaci a porozumění událostí jež změnily životaběh???
mnohých občanů.


Prezentace autora

                                                  

Autor je povoláním inženýr, který se věnoval, kromě své profese, několika „koníčkům. (Medicína. Filosofie)
Své poznatky z medicíny shrnul do knihy Malý průvodce na cestách za zdravím, účastnil se vydávání politického týdeníku, snažil se své názory publikovat v méně známých novinách, protože ve velkých denících nebyl o ně zájem.
 Kontakty na autora:  e-mail cdaka@email.cz  
 Kontakty na autora:  telefony 244 464 827 
 Kontakty na autora:  adresa Praha 4-Braník, U dubu 5, 147 00 


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih