HLEDÁM NAKLADATELE... Alena Svobodová: Šalomounova přísloví a slova Agurova pro nejmenší

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

 Šalomounova přísloví a slova Agurova pro nejmenší
 Autor  Alena Svobodová                              

 Žánr  Pro děti  Formát publikace  A5
 Ilustrace  Radim Hampl  Odhadovaný počet stran 10 stran
 Typ ilustrací  Fotografie  Vaše představa
 nákladu  knihy
x
 Stav díla  Rozpracováno na 70%  Vaše představa
 ceny knihy
x
 Návrh obálky Pozadí - fotografie sovy, v horní části název knihy,
v dolní části citáty vztahující se k obrázku sovy.
Na tvrdém papíře.
 Stav nabídky K vydání 
25.03.10

 Stručný obsah
Kniha Šalomounova přísloví a slova Agurova pro nejmenší je určena pro děti zhruba od 2 let. Jedná se o obrázkovou leporelu, listy jsou z tvrdého papíru, však z nepříliš tlustého. Každou stranu tvoří fotografie zvířete a krátký text, který se k ní pojí.

Fotografie reálně zachycuje podobu zvířete, což je pro dítě velmi důležité. Oproti kresleným obrázkům je fotografie mnohem přesnější a věrněji zachycuje skutečnost. Jsou to právě obrázky zvířat proto, že malé děti mají nejraději zvířata.
Texty jsou vybrány z knihy Přísloví z Bible (Překlad 21. století), konkrétně jsou to přísloví krále Šalomouna a slova Agurova.
Protože jsou to moudré verše, mají za následek toto:
- rodič, který si s dítětem tuto knížku prohlíží, může nad těmito texty přemýšlet. Přinese mu to moudrost a poučení, proto si myslím, že tato kniha bude milá i rodičům,
- rodič může o těchto moudrých pravdách s dítětem komunikovat a vysvětlovat mu je, tím se buduje vztah s dítětem, a to mnohem důvěrnější než kdyby pouze přečetl nějakou říkanku (např. Pec nám spadla), a to i z toho důvodu, že rodič přirozeně projeví zájem a čtení baví i jeho,
- a v neposlední řadě samo dítě získává moudrost a učí se pochopit skutečnosti, které v lidském životě probíhají (i na základě vysvětlování rodičem). V tomto bodě je tato kniha využitelná i pro další roky dítěte.

Věřím, že tato kniha poslouží jak dětem, tak rodičům. Stejně tak, že bude oběma stranám zábavou, ponaučením i pomocí.

 Ukázka textu

 Tito čtyři jsou na zemi nepatrní,
nad mudrce jsou ale moudřejší:
mravenci, národ nepříliš silný,
v létě si ale chystají zásoby;
králíci, národ nepříliš mocný,
ve skále si však staví obydlí;
kobylky sice krále nemají,
všechny však v jednom šiku vyráží;
pavouka sice chytíš do ruky,
bydlí však v královských palácích.
(obrázek mravenců, králíků, kobylky a pavouka)Mluvka roznáší tajemství kudy chodí,
zodpovědný člověk je umí zachovat.
(obrázek papouška)

Kdo zdravým domluvám otvírá uši,
ten bude bydlet mezi moudrými.

Získat moudrost je nad ryzí zlato,
nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
(Obrázek sovy)Tahá za uši rozběhnutého psa,
kdo plete se do sporu,
jenž se ho netýká.
(Obrázek psa)


Prezentace autora

                                                  

Alena Svobodová, *1986, vzdělání Obchodní Akademie T.G.M. v Kostelci n. O., nyní na mateřské dovolené.
„Postrádala jsem s naším 1,5 ročním synem knihu, která by vystihla skutečnou podobu zvířete, zároveň poskytla více než strohou říkanku a byla tím zajímavá i pro mě jakožto rodiče. Také aby navodila atmosféru, kdy rodič rád vypráví o svých zážitcích.
Mám celkově velký zájem o děti. Snažím se jim cíleně věnovat a správně je připravit na životní situace, a to už od útlého věku. Hodně k tomu využívám krásy přírody a Bibli jakožto nejmoudřejší knihu světa. Již v minulosti jsem se hodně věnovala svým bratrům, kdy jsem pořádala výpravy do přírody s jednoduchými úkoly pro děti a u toho vyprávěla o životních situacích a snažila se jim nastínit správný pohled na svět.“
 Kontakty na autora:  e-mail  s-a@seznam.cz
 Kontakty na autora:  telefony  776 010 906
 Kontakty na autora:  adresa  Kunvald 277, Kunvald 56181


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih