Hledám nakladatele... David Zelinka: Prostořeký poeta

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

Prostořeký poeta
 Autor David Zelinka                                             

 Žánr  Poezie  Formát publikace A5
 Ilustrace  x  Odhadovaný počet stran 90 stran
 Typ ilustrací  x  Vaše představa
 nákladu  knihy
 x
 Stav díla  Hotovo k vydání  Vaše představa
 ceny knihy
 x
 Návrh obálky "Ústa pravdy" kamenný útvar  Stav nabídky K vydání 
21.12.2010


 Stručný obsah
Sbírka polytematických básní zabývajících se individualismem člověka a jeho postojů ke světu. 

 Ukázka textu

 Obraz

Dva malíři
co tu kdysi stáli
malovali
krajinu v dáli
místo štětců
měli oči pouze
a tvořili
jimi velmi dlouze

jeden z nich
se šílenstvím snad smál
malíř druhý
tak smutný se mi zdál
díval jsem se
jak jim oči hráli
to jimi
společně
ten obraz malovali


Tobě Ženo

Ženo – květe něžných ros
pohlazením matky Země
vzniklá
zrozená navždy živá
ztracená nikdy živá
vroucí krev je v očích
tvých
a vůně růží
rozkvetlých lemuje tvůj
živý štít
srdce tep
Ženo – palisádo věčných měst
pýcho matky Země
mé nevlastní
srdce rvoucí je tvůj pláč
nenávidím ten tvůj pláč
paprsková záři
šedi
zdí
již nikdy nezboří
čas
jen pohleď na mou šeď

Ženo – tobě píši
Ženo
za obdivu galaktických
rozměrů
Ženo – tobě píši
jak fascinující je
skutečnost
že mé ubohé
nicotné žebro
vyrostlo z bláta
do krásy

Ženo – strome s korunou výš
než-li v oblacích
shlédni na svět pod
světem
a poznáš svou
paličatou
vznešenost Ženo
rázných vět
shlédni na svět
pod světem
a poznáš malost mou


Ženo – paranormální živote
vdechnutím matky Země
milující živote

nenávidící smrt
pověz
Ženo pověz v čem
ukrýváš magii svého
srdce kde jest
duše
čarodějného umění
milovat života smrt

Ženo – radosti obhroublých mas
matkou Zemí obdarována
množstvím darů
radostí a krás
pozvedni zas
žebro své dál a vrať ho
mně
ať nad sebe pozvednu
se výš než-li
do oblak
bych shlédl na svět pod světem

Zazpívej do taktu

tancuj a hraj

holčičko malostí děvčátko dopisů s vůní
tvore všech radostí s brvami hloubky všech tůní

tancuj a hraj
na světa kraj
tancuj tancuj až na světa kraj

holčičko zlostí mých
ty tvore vrásek rýh

tancuj a hraj
na světa kraj
tancuj tancuj až na světa kraj

roztáčej gramofon
zazpívej do taktu

tancuj a hraj
tancuj tancuj až na světa kraj
na světa kraj

Ulice imigrantů

Stojím v ulici černých oken
v nichž nezazáří
ni světélko
než rebelantsky jediný
osamocený kandelábr

Stojím v ulici rozbité cesty
kde vytrhané jsou
kočičí hlavy
jen v prostřed ční hrdinně jak
náhrobek betonový panel

Stojím v ulici střepů z lahví
alkoholových co dopadaly
s hřmotem slov
a létaly a pukaly až
v nejvzdálenějších rozích té ulice

Stojím v ulici mrzkého strachu
jenž prostupuje vše
domovy
i ty co rychle bez oddechu kol
procházejí nikam se nedívaje

Stojím v ulici dětského pláče
tak znělého v noci
že ulice nespí
a všichni žijící spílají tomu
robátku do kurev a hajzlů

Stojím v ulici plné vzteku
na život i na smrt
na spravedlnost
na práci i na haranty
na tuhle zpropadenou cizí zemi

stojím v ulici sám jen sám
stojím v ulici imigrantů
v té ulici beznaděje
v té ulici bez zvonků

Procházím ulicí před svítáním
a vrážím do posledních
opilců
vracejících se ulicích dětem
které je snad nikdy nevidí

Procházím ulicí v slunném dni
přesto zdi pláčou
neboť vidět je
veškerá ošklivost a spustlost
těch domů v ulici imigrantů

Procházím ulicí v podvečer
kdy ranní navrátilci
opět míří
do nejbližších putyk jen co
nejdál pryč z tohoto ukřičeného místa

Procházím ulicí za soumraku
to jí již nikdo neprojde
krom stínů
vycházejících z onoho kandelábru
a snad i jeho svit brzy se rozprskne

Procházím ulicí v pozdní večer
pijí se alkoholy spolu
s hřmotem slov
a již létají a již pukají
lahve ve střepy co zakrývají zem

Procházím ulicí pozdě v noci
či snad až nad ránem
a ta ulice
skýtá pohledy na lidi co nechtějí
pracovat co nechtějí umírat

procházím ulicí sám jen sám
procházím ulicí imigrantů
v té ulici beznaděje
v té ulici bez zvonků


Prezentace autora        

Mladý spisovatel poezie i prózy s netradičním pohledem na dnešní netradiční svět, v němž hledá své místo a důvod své existence
 Kontakty na autora:  e-mail d.zeeli@seznam.cz  


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih