Hledám nakladatele... Petra Heisslerová: Legendy Etilly – Zrození

Prezentace projektu Pozitivních novin – Hledám nakladatele

Název díla Legendy Etilly – Zrození
Autor Petra Heisslerová

Žánr Fantasy román Formát publikace A5
Ilustrace x Odhadovaný počet stran 297 stran
Typ ilustrací x Představa nákladu x
Stav díla Hotovo k vydání Představa ceny x
Návrh obálky x Stav nabídky K vydání

Stručný obsah
Tento příběh vypráví o neobyčejné mladé dívce, která již od svého dětství zažívá těžké rány osudu. Odchází z rodné vesnice, ale její osud ji zavede do mnoha nebezpečí, kterým musí čelit se svými přáteli. Boj s temnotou může začít.

Ukázka textu
Všude kolem se rozprostírala nepropustná tma. Kdyby Failo nevzal pochodeň, neviděli by si ani na špičku nosu. Ve vlhku byla cítit zatuchlina. Po stěnách tunelu, který byl vysekán z kamene, stékal místy slabý pramínek průzračné vody. Někde mohli vidět i statné krápníky, které ve tmě vypadaly hrůzostrašně. Kara se svým přítelem si ani neuvědomovali, že jdou už alespoň dobrou míli. Jejich ostražitost s každým dalším krokem slábla a tma byla hustší, ačkoliv by se zdálo, že víc už to nejde.
„Kam myslíš, že to asi vede?“ zeptal se tiše Failo.
„Failo nemám tušení. Ale už budeme blízko. Slyšíš? Ten zvuk je blíž.“ Odpověděla stejně tiše.
Možná si Failo začal uvědomovat, že dělají velikou hloupost nebo se začal bát, každopádně začal Karu přemlouvat, že se mají vrátit a jeho důvody byly podle Kary čím dál více bizardnější. Když se zmínil o pasti, Kara už nevydržela jen poslouchat.
„Jaká past? Jsi kouzelník, nemáš se čeho bát. Moc dobře víš, že sem Mallagant nepůjde a drak se sem jednoduše nevejde. Máme jedinečnou příležitost to prozkoumat. Slibuji, pokud se nám nebude něco zdát, okamžitě zmizíme“. Slíbila Kara
Failo neměl šanci nic namítat, neboť zaslechl praskání, které vycházelo ze země a jediné na co se zmohl, byl výkřik, když oba padaly do tmy.

Kara neměla tušení, jak dlouho padá, ale náraz byl tvrdý. Dvojice dopadla rovnou do řeky, ta je táhla směrem, který si sama určovala. Slyšela jen burácení vody. Oči ji ve tmě nebyly nic platné. Vylekal ji Failo, který ji zachytil za ruku, aby se nerozdělili. Už ani nekřičeli. Snažili se mít hlavu nad vodou a nechali svůj život v rukách řeky. Po nekonečné chvíli proud řeky slábl, až nakonec utichl tak, aby mohli začít plavat. Kara tušila, že se vlila do jakéhosi jezera, ale dobře věděla, že voda musí i odtud odtéct a nechtěla narazit na proud, který ji vezme sebou dál pryč.
Failo ji pokynul, aby plavala spolu s ním k pevnině, která byla v dálce osvícená loučemi. Trvalo jen pár minut, než doplavali na břeh, neboť je poháněl strach, a když se vydrápali na břeh sotva popadali dech. Kara ležela na zádech a zhluboka oddychovala.
„Kde to asi jsme?“ zeptala se nejistě. Failo ji však neodpovídal.
„Promiň. Opravdu mě to moc mrzí.“ Omlouvala se, ale ani teď neslyšela odpověď. Pohlédla na Faila, který strnule hleděl před sebe. Rychle se podívala na místo jeho pohledu. I ona strnula. Před nimi stála tiše skupina tvorů, kteří v rukou třímali kopí. Jejich vzhled Karu zaskočil. Měli asi metr a půl a jejich těla byla pokrytá rudým chmýřím na papírové kůži. Uprostřed čela měli oko, které se na ně dívalo s pohrdavou radostí. Místo nosu měli jen dvě dírky a jejich ústa byla v křivém úšklebku. Holé hlavy se jim v matném světle leskly. Jeden z nich zřejmě velitel zadal příkaz a skupinka se na ně vrhla. Nebyly nijak velcí ani svalnatí, ale síly měly za dva muže. Nedbali toho, že Kara spolu s Failem se jim pokoušeli vysvětlit, že jim nechtějí ublížit ani na jejich omluvy nebyl brán zřetel. Tvorové je hrubě táhli do nitra země.

Prezentace autora Jmenuji se Petra Heisslerová narodila jsem se 15. března v Praze. Nyní se věnuji studiu na vysoké škole.
Kontakty
e-mail: PetraHeisslerova@seznam.cz
telefon: +420 602 424 951

Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí!   |   Zpět na přehled nabízených knih