Hledám nakladatele... Ing. Vladimír Cícha: OPUS X

Prezentace projektu Pozitivních novin – Hledám nakladatele

Název díla OPUS X
Autor Ing. Vladimír Cícha

Žánr poezie Formát publikace x
Ilustrace vlastní Odhadovaný počet stran 140 stran
Typ ilustrací x Představa nákladu xx ks
Stav díla Hotovo k vydání Představa ceny x
Návrh obálky x Stav nabídky K vydání

Stručný obsah
Sbírka je tematicky rozdělena na devět částí (např. první část Padesátá rovnoběžka je věnována přesunu z Čech do Kanady, jiná samostatná část je věnována jazzu a další je vzpomínkou na některé zesnulé velikány této muziky; Trigeminus se snaží zachytit zvláštnosti doby…).

Ukázka textu


U libeňského pivovaru

třináct šťastných let
v domě číslo třináct
třináct šťastných let
v ráji periferie
kolik džbánů piva
nanosil jsem domů
z hostince pana Daniela?
Ulice nasáklá kyselým zelím
ze skladu fy.Hasák & spol.
na schodišti našeho domu
vlaje fábor parfému
za paní Hasákovou.
švihák pan Světelský
v bílém obleku
šerem domu roznáší
ozon horského slunce,
v domě naproti
za řídkou záclonou
bílá paní si svléká
černou podprsenku.
ulice tušení
a nápovědy
ulice poodhalených tajemství
malý koloniál s konzervami unrra
proluka s chajdou blázna
a chátrajícím letním kinem
a zašlým parketem
po swingu už jenom
zůstala otázka:
proč ... proč už nic?
z té nezapomenutelné ulice
vykročil jsem si do života ...

ráj na zemi

na vrcholu svahu u pěšiny
letitá máslovka
hrušky jako hlavy
artisti lučních koníků
kmitají horkým vzduchem
dole vozová cesta
a potok sepnutý
kamenným mostem
po něm chodím
k Holubům pro kravské mléko
korále lesních jahod
na hrdlech opuštěných štol
ve slunci chata heraklitová
v tom kraji kolem Žampachu
chodím bos a je mi
jako v ráji...
I když na touhu po Evě
jsem ještě mlád ...

epidemie

ani spořádaná rodina neuchrání
před magickou silou kosočtverců s čárkou.
Inspirují z prken ohrad
hlavy z toho máme plné slov
které se nesmějí říkat nahlas.
jak je to ale těžké
když hezká paní učitelka
přichází z jara v lehkých šatech ...

nebe

modrá nekonečnost
vysoká a žhnoucí
vysoká a mrazivá
výkladní skříň
se zázraky mračen
páraných zlatými meči
před užaslými diváky
prérijní nebe
jež tušil jsem kdysi
v románech Karla Maye ...


vzpomínka

do vancouverského přístavu
vplouvá nákladní loď
přiváží asi
kraby a čaje
a exotická koření
dívám se na ní
krásnou loď
a je mi smutno
vzpomínám na mládí uplynulé
vzpomínám na opálené muže
vykládající písek z lodí
zakotvených u Libeňského poloostrova ...

dva básníci

v dešti na ulici
potkali se
dva básníci
v podpaždí spisy
povídali si
dosti
o minulosti
pak v pivnici
dva básníci
sedli ke sklenici
po šňůře nostalgie
balancovali
nad propastí
všednosti
posléze
opilí pivem a vizí
domova v zemi cizí
vyšli na ulici
dva básníci
exiloví ...

oceán

učit se hrát na piáno
v pokročilém věku
je fiasko
ale pan učitel, ač přísný
je i trpělivý
ještě mi neřekl:
-forget it, my friend!-
ale když ležím na pláži
slyším svou marnost:
můj rytmus nikdy se nevyrovná
rytmu vln ...

poděkování

děkuji osudu
za letní podvečery
za líné hodiny
měřené přílivem
za klády letité
nutící k rozjímaní
za orly po obloze
křídly čárající
za modré nebe
a stromům za vlahý stín
a slunci za teplo
děkuji autorům
za knihy krásné
básníkům za básně
vinařům za víno
a ženám za lásku
i trochu pokušení
děkuji za schopnost
vnímat kouzlo
drobných věcí ...

Prezentace autora Ing. Vladimír Cícha: Narozen v Praze roku 1939, vystudoval ČVUT. V roce 1968 emigroval přes Vídeň do Kanady (nejprve Winnipeg, pak Vancouver). Po celou dobu aktivní pracovní činnosti se věnoval svému oboru “...chlazení, větrání, klimatizace”. Je dlouhodobým členem vancouverského Divadla Za rohem. Píše básně i prózu, přebásnil hru F. R. Čecha Dívčí válka, je autorem dramatizace knihy J. Marka, jako autor poezie (v češtině i angličtině) se podílel na programu jazzových komponovaných večerů. Řadu let přispívá do různých krajanských periodik.
Dosud vydané knihy Opus X, Chronos, Praha, 2007, 20 ks jen pro potřebu autora, zasláno do Vancouveru
Kontakty
e-mail: vwcicha@gmail.com

Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí!   |   Zpět na přehled nabízených knih