Hledám nakladatele... Jiří Vohralík: Jak život úsměv nosí

Prezentace projektu Pozitivních novin – Hledám nakladatele

Název díla Jak život úsměv nosí
Autor Jiří Vohralík

Žánr humorné povídky Formát publikace 13 / 21
Ilustrace vlastní Odhadovaný počet stran 174 stran
Typ ilustrací fotografie, fotokoláže Představa nákladu 500–1000 ks
Stav díla Hotovo k vydání Představa ceny 180 Kč
Návrh obálky kniha byla již v malém soukromém nákladu vydána, grafika obálky níže Stav nabídky K vydání

Stručný obsah
32 krátkých humorných povídek proložených veršovanými postřehy (postřehy a fotografie v barvě).

Ukázka textu

Slovo autora:

Již nedlouho potom, co se kniha objevila na českém trhu, projevily postupně i jiné národy zájem o  práva vydat ji ve své zemi. Zvláště Rakušané (méně již Němci) ocenili způsob humoru, který je autorem v publikaci použit. Kniha vychází s názvem Wie das Leben ein Lächeln trägt. Zmíněný humor je velmi oblíbený i v Anglii As Live Wears a Smile, jak se tam kniha nazývá. Francouzi mají před volbami a zájem o překlad zatím neprojevili. Naopak arabské země publikaci velmi šíří, . Kniha je tajně Palestinci pašována do Izraele, kde není pro mnohé košer.

Obálka

V Číně titul  vychází pouze v  nákladu 2 mil. výtisků, což je na počet obyvatel země velmi málo a dochází proto i k protestům obyvatelstva ve větších městech. To se nestalo v Severní Koreji, kde publikace  začala být na příkaz nového vůdce komunistické strany povinně přidělována každému občanu staršímu než čtyři roky. Přímluva autora, aby knížku dostal jen ten, co o ni projeví zájem, byla ihned zamítnuta.

 se jmenuje publikace v Rusku. Je čtena zejména v asijské části země, méně zájmu je bohužel v Moskvě. Obyvatelům se zdá příliš levná a proto ji kupují opatrně. Mohli bychom jmenovat také japonské vydání, , kniha se dostala i do Brasilie Como a vida tem um sorriso. Zaostávají země africké.

Proto tímto doporučujeme všem naším čtenářům začíst se s chutí do zmíněného českého vydání. Snad na okraji zmiňujeme, že naši vietnamští spoluobčané knihu hodlají prodávat ve svých stáncích, takže až uvidíte na místních trzích tento nápis, budete vědět, že jde o tvorbu našeho českého autora.

Ukázka textu:

Jak zřídit výborovou hrobku

Pozorným poslechem pronesených rozhovorů na jednání výboru našeho spolku, doplněným objek-tivním pohledem na členy výboru, dovoluji si tímto předložit návrh na zřízení hrobky pro náš spolkový výbor.

Zdůvodnění

…Je nepochybné, že tělesné schránky členů výboru jsou postupně stále více napadány nejrůznějšími poruchami, tak jak to dokumentuje výrok: „Bavme se raději o tom, co nás nebolí.“

…Je též nepochybné, že i rozsah paměti některých členů v posledních šedesáti letech rapidně poklesl, zejména pokud jde o jména osob. Cituji: „Víš ten… jak se jmenoval… no, jak měl za manželku tu… jak se jmenovala…?“

…Je dále nepochybné, že zásluhy členů výboru o činnost spolku jsou tak obrovské, že není nutno zkoumat ekonomické důsledky případné realizace mého návrhu.

Provedení

Výborová hrobka by byla zřízena v místě sídla spolku, přestože někteří členové výboru na  jednání dojíždějí.

Velikost potřebného pozemku bude určena po přeměření jednotlivých členů na výborové schůzi.

Tvar hrobky navrhuji buď ve tvaru obráceného „T“, což by umožňovalo zdůraznit hierarchii bývalých členů výboru (vodorovně by byly uloženi členové s méně důležitými funkcemi jako jsou místopředseda, jednatel či pokladník), a nebo ve tvaru několika „I“ (IIII), kde by nešlo o funkční důležitost členů, nýbrž o demokratické pořadí „kdo dřív přijde, tak ten dřív leží“.

V popředí navrhuji umístit přiměřený náhrobní kámen nejlépe s retušovanými fotografiemi bývalých členů výboru. Pod fotografiemi by mohlo být zabudováno reprodukční zařízení dle dalšího bodu.

Pro odlišení výborové hrobky od ostatních účelových zařízení navrhuji z reprodukčního systému přehrávat s hlasitostí asi 40 dB (přehluší pláč, ale neruší pietu) oblíbenou hudbu zesnulých. Hudba by byla přehrávána v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního klidu, bez ohledu na počasí.

Uvedení do provozu

Navrhuji, aby hrobka byla uvedena do provozu v některý den stávajícího státního svátku, čímž se v budoucnu spojí oslavy obou událostí a nabudou tím obě na významu. Nepovažuji za překážku, když v uvedeném termínu nebude hrobka zatím prakticky plně využívána.

Finanční rozvahy

Pro zřízení hrobky doporučuji již letos a příští rok zvýšit poplatek za členství v našem spolku. Stojí za úvahu zavést tzv. hrobeční daň pro všechny naše členy. Nikdo z nich totiž neví, zda se v budoucnu nestane členem výboru, se samozřejmou nejistotou, jak dlouho mu osud zajistí ve funkci setrvávat.

Je dobré uvážit i snížení nákladů formou výstavby svépomocí (výkop, odvoz zeminy atd.), přičemž by tato výpomoc neměla být omezena na členy současného výboru. Ani ostatní čle-nové našeho spolku si nemohou být jistí případnou kooptací do předních pozic, a tím mož- ností později výhodně a dlouhodobě využívat navrhovaný objekt.

Případné sponzorství nemá dotyčnou osobu opravňovat k užívání hrobky, neboť při přílišném množství sponzorů by později bylo nutno některé členy původního výboru vykopat, pokud se tak již ovšem nestalo za jejich života.

Závěrečné hodnocení

Je mi zřejmé, že můj návrh, pokud jde čekací dobu, podstatně znevýhodňuje nejmladší členy výboru. Navrhuji proto, aby oněm mladým členům výboru, kteří v době uvedení hrobky do provozu nedosáhnou věku 60 let, byly po dva roky sníženy členské příspěvky o 25–50 %.

Jsem přesvědčen, že zřízení hrobky přispěje ke zvýšení aktivity naší mladé generace vzhle-dem k  její jasné budoucnosti. Stojí za úvahu vyhlásit popularizační heslo: „Přes výbor – do společné hrobky“.

S pozdravem a nadějí na realizaci mé myšlenky

J. V.

současný člen výboru

Dosud vydané knihy Jaký jsem (byl) přes mobil, 2006
Kontakty
e-mail: jivorak@email.cz

Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí!   |   Zpět na přehled nabízených knih