Milan Dubský: Co také patří do české národní kultury

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Nejen Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní galerie, ale i stovky dalších malých či menších subjektů v bohatém životě naší země a jejich záslužná činnost.

„Děti, blázni a velmi staří lidé mají dovoleno říkat pravdu.“ – Winston Churchill

Galerii Barrandov při Fakultní základní škole Barrandov II při Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze 5 – Hlubočepích patří obdiv a uznání za její záslužnou činnost, která se vymyká a liší od celé řady ostatních škol a jejich kulturních a osvětových zařízení. Toto uznání patří také základní škole, jejíž součástí Galerie Barrandov je. Škola samotná se vymyká a liší od ostatních škol pražských i tuzemských. Je to škola sídlištního typu a patří k největším pražským, možná i v celé zemi, školám. Její materiální vybavení je nadstandardní, především multimediálními pracovnami. Je i nadále rozšiřováno. Vedle kmenových učeben se standardním vybavením má pro výuku odborných předmětů pracovny fyziky, chemie, přírodopisu a společenských věd. K tomu nadstandardu patří divadelní sál, dílna grafiky s lisem, dvě pracovny výtvarné výchovy, pracovny hudební výchovy, keramická dílna a koncertní sál. Dále několik počítačových učeben s připojením na internet. I další učebny pro odborné předměty jsou vybaveny počítačem a diaprojektorem nebo počítačovým koutkem. Dále má svůj sportovní areál, tělocvičny, halu stolního tenisu, posilovnu a saunu a pro výuku pohybové výchovy a tance zrcadlový sál. Celý komplex mi připadá jako malý Oxford. Kéž by takových škol bylo v naší zemi více.

11. února 2014 jsem se octnul v 17 hodin v prostorách Galerie Barrandov na zahájení vernisáže Výstavy výtvarných prací žáků a žákyň ZŠ Prahy 5. Téma výstavy Pražské pověsti a legendy–komiks. Šel jsem tam s mladým nadaným umělcem, karikaturistou Romanem Kelbichem, který obrazově ztvárnil malou útlou knížečku Příběh pražského orloje a věnuje se hlavně komiksu. Takže příbuznost s obsahem výstavy tu byla. Po úvodních krátkých a obsažných projevech, což je ocenění hodné, ředitelky galerie Daniely Loužecké, paní PhDr. Marie Ulrichové Hakenové z odboru kultury Městské části Prahy 5 a Mgr. Jessicy Horváthové režisérky a herečky, zahájil výstavu a poté průběh vyhlášení vítězů soutěže Filmová fantazie, zdárně moderoval, Mgr. Václav Čapek, známý z let minulých jako dramaturg, autor, scénárista a moderátor České televize.

Galerie Barrandov přispívá již šest roků svými akcemi, přednáškami, besedami s autory, umělci, významnými osobnostmi, výstavami fotografií, obrazů, šperků a obrazů, dřevěných artefaktů, keramiky, grafiky atd. k obohacování kulturního a společenského života obyvatel velkého sídlištního komplexu, rodin, dospělých, mládeže, žáků a dětí. V rámci této aktivity proběhl loni a letos dokončen již IV. ročník výtvarné soutěže základních škol Prahy 5 ve spolupráci s Městskou částí Praha 5. Měla dvě kategorie I. žáci od 6 do 10 let, II. žáci od 11 do 15 roků.

Soutěž byla zahájena 2. září 2013 a ukončena koncem listopadu téhož roku. Potom probíhalo hodnocení veřejností na internetu, ale i odbornou porotou, která vybrala nejlepší práce. Soutěž a výstava svým letošním tématem u mnoha žáků vzbudila zájem o dějiny a historii naší překrásné Prahy. Vernisáž výstavy byla spojena s předáním cen. Velmi důležitá mi připadla poznámka paní Ulrichové Hakenové, že práce s dětmi a mládeží, což je přítomnost, ale i budoucnost každé společnosti, nejen naší, je cenná a nenahraditelná. Za druhé se zmínila o díku, který si zaslouží ti, kteří tuto činnost zajišťují včetně rodičů. Což, ale žel nedělají rodičové všichni. O to větší dík těm, kteří tak činí.

Na přiložených fotografiích vidíme skupinu vítězů obou kategorií a některé aktéry popisované události. Domnívám se, že dobré pocity z účasti na této povedené akci jsem si neodnášel jenom já, ale všichni přítomní. Bravo provozovatelé a vedení Galerie Barrandov.

Více informací o soutěži Filmová fantazie naleznete na www.filmovafantazie.cz.

foto: Filmová fantazie

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 02. 2014.