Hledám svého agenta – kontaktní projekt Pozitivních novin

Hledám svého agenta... (nabídky)

  Jméno a příjmení Tvůrčí aktivity Bydliště Vloženo Prezentace
18 Marta Balážiková architektura, design Brno 11.10.2011

prezentace

17 Monika Cyrani zpěvačka a komponistka Mnichov 4.10.2011

prezentace

16 Vedula Nováková malířka Olomouc 29.6.2011

prezentace

15 Jan Burgert fotografie Praha 14.03.11

prezentace

14 Veronika Petrová herectví, moderování Praha 27.04.10

prezentace

13 Václav Roháč

výtvarná činnost, ilustrace, design

Praha 08.04.10

prezentace

12 Eva Musilová tvůrčí psaní, průvodcovství Velké Němčice 10.03.10

prezentace

11 Kateřina Frýdková literatura Velké Březno 10.03.10

prezentace

10 Zdeněk Huspek literatura Kdyně 21.03.09

prezentace

9 Lucie Plocová výtvarná činnost Brno 09.03.09

prezentace

8 Tomáš Galle fotograf - výtvarník Brno 23.01.09

prezentace

7 Petr Ulrych fotograf Praha 12.12.08

prezentace

6 Roman Straka

zpěvák, sólo-akordeon, multiinstrumentální
hudební skladatel a písničkář

Vídeň 18.11.08

prezentace

5 Janko Torák imitace zpěvu, karikaturista Praha 28.10.08

prezentace

4 Michal Čagánek literatura, hudba, fotografie Nezdenice 18.07.08

prezentace

3 Eliška Koppová spisovatelka Praha 10.11.07

prezentace

2 Ivo Fencl spisovatel Starý Plzenec 18.08.07

prezentace

1

Pavel Loužecký tvorba projektů a prezentací Praha 12.08.07

prezentace


 Agent hledá tvůrce... (nabídky)

  Jméno a příjmení Typ zastoupení Bydliště Vloženo Další informace

 

Váš záznam ?        

2

Pavel Hrejsemnou široká nabídka Ludgeřovice 30.03.11

prezentace

1

Bohuslav Novák široká nabídka Praha 28.12.08

prezentace

Stále častěji se v myšlenkách vracím do začátku minulého století, kdy existovala sympatická móda: Aktivní tvůrčí lidé si vydržovali své vlastní agenty, kteří zprostředkovávali a zastupovali jejich obchodní a finanční zájmy. Zároveň plnili funkci jejich tiskových mluvčí, domlouvali důležité schůzky, předjednávali obchodní transakce, vyhledávali nové obchodní příležitosti, oslovovali štědré mecenáše a sponzory, nabízeli služby svého chlebodárce a všestranně se starali o to, aby on mohl nerušeně pracovat a vytvářet hodnoty, které půjdou na odbyt, a nemusel se zatěžovat věcmi, které mu nejsou blízké, známé ani sympatické.

Příslušníci této nadmíru užitečné pracovní pozice mívali také označení tajemník, pobočník nebo zástupce, dnes už většinou jen vedoucí sekretariátu nebo manažer.
Každý se prostě věnoval tomu, na co měl schopnosti, nadání, školu, praxi, zkušenosti, kontakty...., a snažil se být ve své práci nepostradatelný, neboť nejdůležitější věcí pro další kariéru bylo kvalitní doporučení od předchozího zaměstnavatele.
Socialismus tyto pozice v rámci třídního boje zlikvidoval, nutno říci však, že ke škodě všech zúčastněných.

Existuje spousta lidí, kteří mají významného tvůrčího ducha, ale pohybují se stále ve sféře nezájmu o svou práci. Nedokáží totiž své umění, znalosti či zkušenosti kvalitně nabídnout a dobře prodat.
Na straně druhé pak existuje nesporně mnohem větší skupina lidí, kteří naopak oplývají duchem obchodnickým a řečnickým, organizačním i realizačním, ale přitom sami nejsou schopni nic „prodejného“ vytvořit.
Je tedy nasnadě, že opět musí dojít po desítkách let k oboustrannému spojení těchto dvou neoddělitelných zájmů, a lidé tvůrčí spolu s lidmi obchodně nadanými si musí najít k sobě nějakým způsobem cestu: Jako osoby vzájemně spolupracující v přátelském osobním vztahu, s jediným společným cílem - vytvořit kvalitní produkt, o který je zájem, a dobře ho prodat.

Vím samozřejmě, že tato činnost dnes probíhá zejména v oblasti zastupování umělců (zpěváků, hudebníků, herců, moderátorů apod.), kde se o jejich zastupování starají specializované agentury.
Já však mám na mysli zastupování celé plejády tvůrčích profesí, v nichž málokoho napadne, že by mohl mít svého osobního agenta. A to počínaje grafiky, malíři, karikaturisty, sochaři, fotografy, ale také spisovateli, vynálezci, vědci, cestovateli, tvůrci projektů, programátory, až po právníky, překladatele, historiky, badatele a celou řadu dalších tvůrců, uměleckým řemeslníkům se nevyhýbaje.

Rád bych proto spustil další z kontaktních projektů POZITIVNÍCH NOVIN s názvem HLEDÁM SVÉHO AGENTA... respektive AGENT HLEDÁ TVŮRCE...

Analogie s již fungující rubrikou HLEDÁM NAKLADATELE ... je nasnadě. I zde je tato služba BEZPLATNÁ jak pro tvůrce, kteří hledají svého agenta, tak i pro agenty, kteří hledají svého tvůrce, aby ho mohli zastupovat.

Tento projekt neřeší pracovně-právní ani jakékoli jiné smluvní vztahy mezi tvůrcem a agentem.
Při domlouvání spolupráce bude záležet vždy na konkrétním stavu, v jakém se oba aktéři právě nacházejí (např. zda oba nebo alespoň jeden z nich má živnostenský list, zda jsou nebo chtějí být zaměstnáni na hlavní pracovní poměr nebo činnost budou vykonávat na dohodu o provedení práce apod.). Možných variant je celá řada, ale rozhodně doporučuji řešit vzájemnou spolupráci vždy právní cestou (smlouvou), neboť vězte, že dokud nejde o peníze, nejde prakticky o nic, a jak známo – peníze dokáží udělat občas i z velkých přátel stejně velké nepřátele.

Prozatím tedy nahlédněte do seznamů TVŮRCŮ a AGENTŮ, zda-li tam náhodou nenajdete inspiraci pro své další podnikatelské působení. 

Pokud se rozhodnete připojit své jméno do některého z těchto seznamů, vyplňte příslušný formulář v příloze, který se stane nedílnou součástí vaší prezentace, a podle kterého si vás budou případní zájemci vybírat.
Přeji vám hodně úspěchů.

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin 

Upozornění pro autory

od 1. srpna 2012 nové příspěvky do rubriky Hledám svého agenta z technických důvodů nepřijímáme.
Děkujeme za pochopení.