O Pozitivních novinách

Informace pro čtenáře

V souvislosti s úrazem a pozdějším úmrtím šéfredaktora Pavla Loužeckého, byla redakce Pozitivních novin nucena zastavit přijímání nových článků k uveřejnění. Obsah Pozitivních novin tak nadále tvoří nadčasové pozitivní články z našeho archivu. Děkujeme za pochopení.

Redakce Pozitivních novin

Poznámka na okraj

Možná jste si všimli, že na naší slunečnici sedí včela. Já už dnes vím, že je to skutečně včela a nikoli moucha, jak jsem se dlouho chybně domníval. Na tento drobný omyl mě upozornila jedna z milých čtenářek našich novin se slovy: „A proč by to měla být jediná moucha ve Vašich novinách, když je evidentní, že Vy i všichni Vaši spolupracovníci jste nesmírně pilní a užiteční jako včeličky.“

Do té doby jsem totiž tvrdil, že to rozhodně není moucha negativně působící. Naopak – že je to moucha symbolická, a že každá věc a každý člověk na tomto světě má "své mouchy". Bylo by zpozdilé tvrdit, že Pozitivní noviny žádné mouchy nemají. Naopak. My se je po celou dobu snažíme průběžně objevovat a odstraňovat s touhou, aby nás krášlila jenom ta jedna jediná - "múška zlatá" pro štěstí.

Ale – jak praví klasik – vše plyne..., a tak vězte, že od dnešního dne už nemají Pozitivní noviny prostě žádnou mouchu... Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co s tím lze udělat. :-)))

Pavel Loužecký, 19.6.2007

Foto poztivní slunečnice pořídil Ing. Jiří Heller, www.heller.cz

Čím jsou Pozitivní noviny pozoruhodné

 • Cílem POZITIVNÍCH NOVIN je vytvoření jakési oázy pohody a optimismu na síti, kde mají čtenáři možnost oprostit se od negativních vlivů dalších médií a čerpat nerušeně pozitivní energii.
 • POZITIVNÍ NOVINY šíří výhradně optimismus, dobrou náladu, chuť do života a zájem o poznávání.
 • Jedinou skutečnou zárukou kvality pro čtenáře POZITIVNÍCH NOVIN je výhradně osobnost autora. Ten, kdo si postupně oblíbí autora a jeho příspěvky, pak většinou sleduje vše, co tento autor v POZITIVNÍCH NOVINÁCH publikuje, a to bez ohledu na téma či žánr. Jméno autora se tak stává samo o sobě doporučením celé jeho tvorby.
 • Vydáváním POZITIVNÍCH NOVIN se nikdo neživí. Nevznikají totiž za účelem vytváření zisku, a proto si mohou příspěvky jednotlivých autorů dovolit luxus upřímnosti, osobitosti, pravdivosti a především pozitivity z vlastní svobodné vůle.
 • Články autorů PN nejsou cenzurovány a redakce zaručuje jejich otištění v PLNÉM ZNĚNÍ.
 • Do POZITIVNÍCH NOVIN přispívají autorsky veřejně známé osoby (VIP).
 • Autorem POZITIVNÍCH NOVIN se může stát kdokoli, pokud přijme ZÁSADY PUBLIKOVÁNÍ V POZITIVNÍCH NOVINÁCH.
 • Autorské články POZITIVNÍCH NOVIN zůstávají trvale umístěny v celosvětové internetové síti díky spolupráci s Archívem českého webu Národní knihovny ČR.
 • Propagace POZITIVNÍCH NOVIN probíhá především formou osobního doporučení. Jednotliví autoři mohou sami neomezeně propagovat své články zasíláním osobních e-mailů svým přátelům a známým, dále pak prostřednictvím dalších médií a zejména vlastními reklamními a propagačními materiály (vizitky, letáky, brožury, plakáty, webové stránky apod.).
 • POZITIVNÍ NOVINY otevřeně deklarují fakt, že cíleně umožňují osobní reklamu autorů, jejich děl, myšlenek, názorů a doporučení.
 • POZITIVNÍ NOVINY ideální formou propojují osobní názor autora na určitou věc či téma se zveřejněním internetových odkazů na totéž téma, které umožňují čtenářům získat související informace z dalších informačních zdrojů, které už někdo někde na internetu zveřejnil, a stojí za to si je přečíst.
 • Každá osoba, firma či instituce, která se snaží přemýšlet pozitivně a naplňuje svůj život a konání v něm pozitivními činy, si zaslouží obdiv. A zaslouží si také čestné místo, kde se o ní mohou dozvědět tisíce lidí po celém světě, pro něž bude trvalou pozitivní inspirací. Proto jsou tady vaše POZITIVNÍ NOVINY.

Zásady publikování v Pozitivních novinách

 1. POZITIVNÍ NOVINY jsou neziskové internetové médium. Výtěžek z inzerce, kterou na stránkách POZITIVNÍCH NOVIN můžete nalézt, slouží výhradně k pokrytí nákladů, které s provozem POZITIVNÍCH NOVIN vznikají. Všichni autoři píší do POZITIVNÍCH NOVIN bez nároku na honorář, výhradně pro své potěšení a pro možnost prezentace svých myšlenek, nápadů a sebe sama.
 2. Za autenticitu autorství článku, jeho obsah a pravdivost informací v něm uvedených, nese odpovědnost výhradně jeho autor.
 3. Vydavatel neověřuje žádná fakta, uvedená v autorských článcích, a to zejména ve vztahu k dalším subjektům citovaným v článcích .
 4. Nedílnou součástí záhlaví každého článku POZITIVNÍCH NOVIN je jméno autora, fotografie a funkční e-mailová adresa. Výjimky z vážných důvodů povoluje vydavatel.
 5. Všichni autoři POZITIVNÍCH NOVIN souhlasí s tím, že jejich autorské články, fotografie a další materiály, zveřejněné v POZITIVNÍCH NOVINÁCH, mohou být použity na základě písemného souhlasu vydavatele k publikování v jiných médiích bez nároku na honorář s podmínkou, že u každého přetištěného článku nebo fotky bude výslovně uvedeno: JMÉNO AUTORA + věta: "Převzato z internetových stránek www.pozitivni-noviny.cz"
 6. Právem každého autora je využívat dle vlastní úvahy ve svých článcích v POZITIVNÍCH NOVINÁCH skrytou i otevřenou reklamu sebe sama, jiných osob, předmětů, výrobků, firem a institucí za účelem pozitivní propagace.
 7. Vydavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pouze takové články, které jsou v souladu se zaměřením POZITIVNÍCH NOVIN, a které považuje za vhodné k uveřejnění na svých stránkách.
 8. Vydavatel má právo stylisticky a pravopisně upravit text článku, dle svého uvážení zpracovat jeho grafickou podobu a doplnit vhodnými ilustracemi.
 9. POZITIVNÍ NOVINY publikují přednostně autorské texty, vytvořené exkluzivně pro PN, a následně články, které dosud nebyly uveřejněny na internetu. Jakékoli výjimky pouze potvrzují toto pravidlo.
 10. Jednou ze zvláštností POZITIVNÍCH NOVIN je skutečnost, že se snažíme nezahlcovat naše čtenáře záplavou nových článků (v průměru jsou otiskovány pouze 2 články denně). Chceme jim totiž poskytnout dostatek času na to, aby si mohli přečíst stovky skvělých článků, které byly dosud v Pozitivních novinách otištěny. Nesporně si to zaslouží jak tyto články, tak zejména jejich autoři. Tento luxus si můžeme dovolit především proto, že téměř všechny články, uveřejněné v PN, jsou obsahově NADČASOVÉ.

Inzerce v Pozitivních novinách

Od října 2012 je možné na Pozitivních novinách i na dalších vybraných projektech rodinného Internetového vydavatelství Loužecký.cz inzerovat formou reklamních bannerů nebo PR článků. Výtěžek z této inzerce slouží výhradně k pokrytí nákladů, které s provozem Pozitivních novin vznikají. Cílem je aby si Pozitivní noviny na sebe samy vydělaly. Více informací o možnosti inzerce naleznete zde.