Senioři k počítačům

Ivan Kolařík: Úvaha o kompjůtrech

Senioři k počítačům Exkluzivně

Jako vnímavému hochovi mi neušlo, že nastává technologický převrat, když jsem se zaposlouchal do písničky Ivana Mládka “Já mám ráda kompjůtr”. Ta mi také poskytla základní vzdělání, protože mě naučila nezbytnou terminologii jako děrné štítky, takže po příjezdu do Austrálie jsem na obrovský počítač zabírající celou místnost necivěl jako tele na nový vrata.

Vojtech Bradovka: Rozluka od počítače

Senioři k počítačům Exkluzivně

 Syn nám daroval svůj obnošený počítač "z druhé ruky" i s úvodní instruktáží. Jelikož bydlí daleko od nás, byl jsem nucen dále pokračovat jako samouk při práci s počítačem, a to metodou "pokusu a omylu". Stalo se, že jsem něco nesprávně stlačil a všechen namáhavě napsaný text kamsi zmizel. V takových případech starostlivá manželka zavírala okna, aby nebylo slyšet mé nadávky až na ulici, a aby mě nenapadlo vyhodit počítač z okna.

Celkem se zde nachází 49 článků

Další strana »