Rozhovor o projektu SENIOŘI K POČÍTAČŮM!

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

Rozhovor šéfredaktora novin DOBA SENIORŮ Františka Vonderky s vydavatelem Pozitivních novin Pavlem Loužeckým o projektu SENIOŘI K POČÍTAČŮM!
Hlavním cílem projektu je zvýšit internetovou gramotnost mezi seniory. Jakými cestami toho chcete dosáhnout?
Ze všeho nejdůležitější je, aby se senioři o této celostátní kampani dozvěděli prostřednictvím všech mediálních kanálů, to jest nejen po  internetu, ale zejména díky novinám a časopisům, ale také díky rozhlasovým a televizním stanicím. Velmi důležitým prvkem v celé kampani jsou samotné firmy a společnosti, které by měly přijít s konkrétní nabídkou pro seniory, ať už se jedná o nabídku levných počítačů, výhodného internetového připojení, nebo zajímavých kurzů, školení a dalších akcí, pořádaných pro seniory v rámci jiných aktivit. Hodně spoléháme na děti a vnuky seniorů, které by měla kampaň oslovit stylem: „To je dobrý nápad! Koupím rodičům k  Vánocům nebo narozeninám počítač, a syn nebo dcera je na  tom naučí pracovat! Vždyť je to skvělý dárek!“ 
Prostě tato poměrně prostá myšlenka by měla "přepadat" všechny cílové skupiny ze všech stran, měla by je pronásledovat lákavými výzvami a zejména svým nezpochybnitelným sociálním posláním: Pomáhat seniorům. Neboť každý z nás se jednou, dříve či později, seniorem sám stane, a i on možná bude podobnou pomoc potřebovat.
 
Jak vidíte dosavadní odezvu?
Tak s odezvou na tento projekt je to trošku složitější, neboť ona se vlastní kampaň v  plné šíři prakticky ještě nerozjela. Dosud je vše ve stádiu zkušebního, nebo - chcete-li - "ověřovacího provozu", kdy jsme tento projektový záměr nejdříve nechali působit na čtenáře internetových Pozitivních novin a  následně i dalších spřátelených internetových webů. Poté přišel mocný impuls v podobě prezentace v televizním pořadu České televize Barvy života dne 20.10.2006, a nyní se připravuje rozhlasové vysílání na Regině Praha v pořadu Senior klub (13.11., 4.12. a 18.12.) a živě ve středočeském regionálním vysílání ČRo Region dne 20.11. 2006 od 16 hodin.
Pozitivní noviny pak nepřetržitě shromažďují veškeré ohlasy i první zájem PARTNERŮ tohoto projektu (tj. firem) na svých stránkách v  rubrice SENIOŘI K POČÍTAČŮM! www.pozitivni-noviny.cz/seniori.html , kde je možné najít nejen výzvu samotnou, ale také všechny články a materiály, vztahující se k této rubrice, nápady, odkazy na PARTNERY, jejich speciální stránky týkající se seniorů, jakož i celou řadu ohlasů od samotných seniorů. Ty mají, podle mého názoru, největší vypovídací hodnotu.
Zároveň probíhají intenzivní jednání o generálním partnerovi této velké mediální kampaně, jejím financování apod. Jistě si umíte představit, co to všechno obnáší a kolik času je tomu potřeba věnovat. Jakmile budeme mít všechny tyto záležitosti vyřešeny, pustíme se do osobního oslovování vybraných potenciálních partnerů ve firmách, společnostech i médiích (což představuje řádově stovky společností po  celé ČR) a rozjedeme konečně tu pravou masivní mediální kampaň se vším všudy.
Sami jsme si však uložili mírnou zdrženlivost v tom smyslu, že nesmíme nic uspěchat, protože tato kampaň by měla být dlouhodobá, kvalitně vedená a hlavně - dotažená do konce. Nic nesmí být ponecháno náhodě. Proto počítám, že její hlavní nápor nastane až po Novém roce, až budeme mít všichni úspěšně za  sebou vánoční a novoroční "šílenství".
 
Internetová gramotnost není pouze otázkou zájmu. Je to i o penězích, kterými právě čeští senioři příliš neoplývají. Co říkáte cenám za připojení, které u nás patří k nejvyšším v  Evropě?
S tímto problémem se budeme muset v kampani trochu poprat. V oblasti počítačů si totiž dokážu představit, že firmy nabídnou seniorům levné počítače, např. vyřazené z úřadů, repasované nebo méně výkonné, které budou seniorům bohatě stačit.  Mladý člověk si podobný počítač nekoupí, protože na něm nemůže hrát hry a rozhodně nebude vyhovovat jeho potřebám v oblasti multimediálních aktivit. Ale u připojení k internetu to bude náročnější. Tady nezbude než nechat volnou ruku iniciativně jednotlivých poskytovatelů internetového připojení, jak se k našim seniorům zachovají. Určitě by bylo představitelné, kdyby rodina, kde žije senior, dostala nějakou slevu nebo zvláštní „seniorský tarif“, ať už ho pak využívá kdokoliv. Myslím si, že firmy, poskytující internetové připojení, by měly pohlížet na  tuto kampaň a její poslání více vizionářsky, předvídavě, než jako na běžný kšeft. I u nich totiž začne platit, že „s jídlem roste chuť“, a jestliže dnes získám pro levné seniorské připojení desetitisíce nových klientů, nejspíše jejich potřeby budou růst a internetová náročnost bude náležitě stoupat, takže začas pravděpodobně sami přejdou na běžné tarify bez jakýchkoli omezení. Tímto zpětným efektem kampaně Senioři k počítačům! by se nakonec mohly začít snižovat i ty "naše" vysoké ceny za připojení k  internetu na evropskou úroveň, samozřejmě spolu s rostoucí počítačovou gramotností našich seniorů.
 
Úspěch projektu bude záviset na zájmu seniorů a od toho, jak ho podpoří veřejnost. Jak se do něho mohou zapojit ti, kdo by ho chtěli pomoci rozvíjet?
Tak odpověď na tuto otázku bude zřejmě nejsložitější ze všech otázek dosud položených. Velmi bude záležet na tom, jak zejména média pochopí důležitost tohoto projektu a jak budou sama rozvíjet jednotlivá témata. Jednou věcí je spustit nějaký lavinový efekt, a druhou pak zajistit, aby se pozitivní lavina nerozplynula do ztracena. Mojí touhou je od samého začátku propojit zájmy tří různorodých stran (proto se také kampaň samotná skládá ze tří výzev): 
1. DĚTÍ A VNUKŮ SENIORŮ
2. FIREM, SPOLEČNOSTÍ A MÉDIÍ
3. SENIORŮ SAMOTNÝCH
Každá skupina mé své specifické zájmy na osobní angažování se v této kampani:
Děti a vnuci chtějí pomoci svým rodičům a prarodičům. Firmy pak mají zájem na této kampani vydělat nějaké peníze a zájem o své služby, a  senioři by díky ní měli získat novou životní oporu a  naději na kvalitní stáří bez osamělosti.
Umím si představit, že se do  kampaně se vší vervou zapojí zejména firmy, zabývající se prodejem počítačů, školením, pořádáním nejrůznějších akcí pro seniory, prodejem výrobků určených seniorské skupině - od potravin počínaje, přes knihy, hudbu, oblečení atd. až po domácí spotřebiče a mnohé další výrobky.
Stále je potřeba mít na  paměti, že mentalita seniorů je naprosto odlišná od  mentality jiných skupin obyvatelstva. Jejími prioritami jsou zejména jistota, pocit klidu, bezpečí, pohoda, porozumění ….  Senioři potřebují hlavně poradit, naznačit směr, dostat bezplatnou možnost se bez obav zeptat, potřebují se vyznat v bezbřehém informačním kolotoči zvaném INTERNET. Prostě měli by dostat zvláštní ohleduplnou péči tisíců uší, očí a mozků, které budou ochotně naslouchat a přemýšlet, jak jim účinně pomoci. Rozhodně se to však neobejde bez skutečných vizionářů, kteří budou objevovat ideální cestičky a začnou je sami propagovat, nabízet a realizovat. Naším úkolem je všechny tyto aktivity koordinovat, propojovat, inspirovat lidi i  firmy navzájem a ukazovat budoucí možný směr vývoje.
A to je bezesporu práce na  celá desetiletí. Navíc se na tom dá velmi dobře vybudovat nejedna prosperující živnost, zvláště když si uvědomíme, že důchodci se stanou zanedlouho nejsilnější skupinou v naší společnosti. Zájmovou i ekonomickou, že to budou oni, kdo začnou výrazně ovlivňovat politiku a tím i vývoj této země. A ten, kdo tuto nezpochybnitelnou skutečnost pochopí už dnes, rychle se zorientuje a zvolí správnou podnikatelskou strategii, ten se stává pravděpodobným budoucím vítězem.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 11. 2005.