Redakce Pozitivních novin

Informace pro čtenáře

V souvislosti s úrazem a pozdějším úmrtím šéfredaktora Pavla Loužeckého, byla redakce Pozitivních novin nucena zastavit přijímání nových článků k uveřejnění. Obsah Pozitivních novin tak nadále tvoří nadčasové pozitivní články z našeho archivu. Děkujeme za pochopení.

Redakce Pozitivních novin

Redakce Pozitivních novin není klasickou redakcí, kde by redaktoři seděli ve svých kancelářích a v řádné pracovní době připravovali každodenní obsah novin. Pozitivní noviny tvoří skupina nadšenců, která se přípravě novin věnuje po pracovní době ve svém volném čase. Nesedíme proto v jedné kanceláři, ale komunikujeme spolu na dálku prostřednictvím internetu. Místo korespondenční adresy a telefonního spojení tak máme redakční e-mail, kam nám můžete napsat.

Kontakt: redakce@pozitivni-noviny.cz

Kdo tvoří redakci Pozitivních novin

Pavel LOUŽECKÝ (1960–2013)

vydavatel a šéfredaktor

 • zakladatel Pozitivních novin;
 • zajišťuje kompletní vydávání Pozitivních novin po redakční stránce i grafické stránce;
 • koordinuje činnost všech spolupracovníků redakce PN;
 • vytváří celkovou koncepci Pozitivních novin;
 • vymýšlí, navrhuje a realizuje kontaktní projekty PN;
 • přijímá rozhodnutí o mediálním zastupování jednotlivých institucí, firem, osob či akcí v rámci Pozitivních novin;
 • vede jednání se zájemci o spolupráci a partnerství s Pozitivními novinami;
 • odpovídá na podnětné ohlasy čtenářů

Osobní prezentace
Přehled všech článků v Pozitivních novinách

Martin LOUŽECKÝ

zástupce vydavatele a šéfredaktora

 • zastupuje vydavatele a šéfredaktora;
 • zajišťuje kompletní vydávání Pozitivních novin po technické a grafické stránce;
 • koordinuje činnost redakce

Osobní prezentace

Bc. Jitka DOLEJŠOVÁ

vedoucí redaktorka

 • autorka Pozitivních novin;
 • koordinuje činnost všech spolupracovníků redakce PN;
 • komunikuje s autory a ilustrátory PN;
 • zajišťuje jazykovou korekturu článků

Přehled všech článků v Pozitivních novinách

Václav ŽIDEK

čestný šéfredaktor Pozitivních novin

 • podílel se na vydávání Pozitivních novin od prosince 2004 do května 2009

Zvuková prezentace
Přehled všech článků v Pozitivních novinách

Spolupracovníci a ilustrátoři

A řada dalších spolupracovníků, pomocníků a přátel.