Redakce Pozitivních novin

Redakci Pozitivních novin tvořila v letech 2004–2012 skupina nadšenců pod vedením Pavla Loužeckého, která se přípravě novin věnovala jako svému koníčku z domova a ve svém volném čase. Komunikace prostřednictvím e-mailu napříč kontinenty tak byla pro redakci každodenním chlebem.

Chod redakce byl vážně ovlivněn úrazem šéfredaktora Pavla Loužeckého, který jej v zimě 2010 dlouhodobě upoutal na nemocniční lůžko. Redakci tak dočasně vedl jeho syn Martin. V srpnu 2012 došlo k rozhodnutí zastavit přijímání nových článků k uveřejnění. Obsah Pozitivních novin od té doby tvoří nadčasové pozitivní články z našeho archivu.

Kontaktní e-mail: redakce@pozitivni-noviny.cz


Pavel LOUŽECKÝ (1960–2013)

vydavatel a šéfredaktor

 • zakladatel Pozitivních novin;
 • zajišťuje kompletní vydávání Pozitivních novin po redakční stránce i grafické stránce;
 • koordinuje činnost všech spolupracovníků redakce PN;
 • vytváří celkovou koncepci Pozitivních novin;
 • vymýšlí, navrhuje a realizuje kontaktní projekty PN;
 • přijímá rozhodnutí o mediálním zastupování jednotlivých institucí, firem, osob či akcí v rámci Pozitivních novin;
 • vede jednání se zájemci o spolupráci a partnerství s Pozitivními novinami;
 • odpovídá na podnětné ohlasy čtenářů

Osobní prezentace
Přehled všech článků v Pozitivních novinách

Martin LOUŽECKÝ

zástupce vydavatele a šéfredaktora

 • zastupuje vydavatele a šéfredaktora;
 • zajišťuje kompletní vydávání Pozitivních novin po technické a grafické stránce;
 • koordinuje činnost redakce

Bc. Jitka DOLEJŠOVÁ

vedoucí redaktorka

 • autorka Pozitivních novin;
 • koordinuje činnost všech spolupracovníků redakce PN;
 • komunikuje s autory a ilustrátory PN;
 • zajišťuje jazykovou korekturu článků

Přehled všech článků v Pozitivních novinách

Václav ŽIDEK

čestný šéfredaktor Pozitivních novin

 • podílel se na vydávání Pozitivních novin od prosince 2004 do května 2009

Přehled všech článků v Pozitivních novinách

Spolupracovníci a ilustrátoři

A řada dalších spolupracovníků, pomocníků a přátel.