Pavel Loužecký: Projekt SENIOŘI K POČÍTAČŮM!

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

Projekt  Pozitivních novin  
 
Možná to znáte: Celý život se za něčím honíte. Lítáte věčně mezi prací a rodinou, jste nuceni každý den vstřebávat do své mysli desítky věcí a řešit zástup neodkladných problémů, a vaší nejčastější odpovědí na jakékoli nabídky z vašeho okolí je:  NA TO JÁ NEMÁM ČAS!
A pak najednou padne šedesátka, a než se stačíte vzpamatovat z šoku, jste rovnýma nohama v důchodu. Někdo to vezme jako vysvobození, jiný jako trest. Každopádně jedno je pak jisté: TEĎ už budete mít navždy času dost na cokoliv. Zbývá najít odpověď na klíčovou otázku: CO BUDU S TÍM VOLNÝM ČASEM  DĚLAT?
 
Nechci rozebírat strasti seniorů při tomto nelehkém rozhodování, protože mi to – jakožto člověku, majícímu do důchodu ještě daleko – nepřísluší.
Pokud jste však senior typu „miluji objevování nových věcí“, mám pro vás ideální řešení! A tím je počítač v kombinaci s internetem.
Jestliže se nebojíte techniky, nebo jste dokonce na počítači už někdy pracovali, pak určitě víte, že INTERNET vám umožní ideální kontakt se světem, aniž byste museli opustit pohodlí svého domova.
Jestliže čtete tyto řádky z obrazovky počítače, pak nemusím nic vysvětlovat, protože vám už je všechno dávno jasné. Proto se chci zaměřit spíše na ty, kteří počítač a internet doma zatím nemají, a to PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH DĚTÍ.

Takže, vy, dnešní -cátníci! Vy, jejichž rodiče právě stojí na prahu důchodového věku,
a možná ještě raději vy – jejich vnuci a vnučky!

■ Předveďte co nejdříve svým drahým babičkám a dědům, jak pracuje váš počítač, a co všechno nabízí internet.
■ Zasvěťte je do tajů e-mailové komunikace, multimédií, informací, zábavy a světa nekonečného poznávání.
■  Nadchněte je pro myšlenku MÍT DOMA SVŮJ POČÍTAČ S PŘIPOJENÍM NA INTERNET!
■ A až to uděláte, doporučte svým rodičům: POŘIĎTE BABIČCE A DĚDOVI K VÁNOCŮM ČI NAROZENINÁM VLASTNÍ POČÍTAČ, A JÁ JE S NÍM NAUČÍM PRACOVAT.


Vězte, že tím jim dáte dárek, který totálně změní kvalitu jejich života, dárek, o jehož významu pro ně se vám teď ani nezdá. Umožníte jim tím totiž OBJEVIT NAPROSTO NOVÝ SVĚT, nového koníčka, dáte jim možnost komunikovat snadno a často nejen s vámi a vašimi rodiči, ale i s dalšími lidmi, které by jinak nikdy neměli možnost poznat.
Díky počítači získají možnost realizovat své sny z mládí, budou moci pro své potomky zaznamenávat své myšlenky a vzpomínky, budou moci efektivně tvořit, vzdělávat se, „cestovat“ po světě, bavit se, hledat inspiraci, nacházet nové nápady, poznávat zajímavé osobnosti a příběhy....
Stanou se prostě rázem téměř nezávislí na své „důchodcovské samotě“, a to jim nesporně prodlouží jejich život.
Naučte je hlavně překonat počáteční strach z techniky tím, že se jim budete často a trpělivě věnovat, že jim budete nablízku při jejich NÁROČNÉ OBJEVITELSKÉ MISI.

Největším strašákem stáří je nesporně samota, když na seniory nemá nikdo čas. Dospělé děti jsou stále v práci, vnoučata chodí do školy, každý (stejně jako oni sami dosud) nemá na nic čas ... To vše dokáže počítač velmi výrazně eliminovat. On, spolu s internetem, je totiž schopen denně zásobovat seniora tolika podněty, že nemá pro samotu prostor ani myšlenky. Člověk je jím doslova pohlcen a jeho život dostává rázem desítky nových rozměrů.

Není však možno zakrývat fakt, že internet je něco jako OBROVSKÁ DŽUNGLE. Je to džungle miliónů informací a možností, kterou se buď musíte umět prodírat sami, nebo k tomu potřebujete průvodce, aby vás nepřešla chuť na internet ještě dříve, než ho opravdu objevíte. Prostě musíte mít někoho, kdo vás naučí se v internetu pohybovat, vyhledávat, orientovat se v něm, kdo vám dá tipy, kam se vydat, co navštívit, respektive odkud a jakým způsobem se dostat na další cestu, která vede k vašemu vytýčenému cíli.

Rád bych osobně udělal maximum pro to, aby se pro seniory staly právě POZITIVNÍ NOVINY bezpečnou oázou, v níž budou moci každý den nejen v klidu a bez problémů čerpat nové myšlenky, inspiraci, nápady a informace, ale zároveň aby se staly místem jejich IDEÁLNÍ SEBEREALIZACE.

V seniorech je totiž obrovský potenciál životní moudrosti a zkušeností, který je potřeba nějakým způsobem dostat ven, dát jim šanci se projevit, najít v sobě dosud skryté možnosti a nadání pro určité činnosti, jež zatím neměli možnost si ani vyzkoušet, natož se jim dlouhodobě věnovat.
Je mi jasné, že dnešní senioři jsou ještě ze „staré školy“, tzn. že jsou ve své podstatě velmi skromní, poctiví a sebekritičtí, a pokud se v aktivním věku sami nevěnovali nějaké tvůrčí činnosti, zřejmě nebudou příliš věřit ve své dosud neobjevené schopnosti. Naopak, budou se podceňovat, budou se obávat eventuálního veřejného zesměšnění či neúspěchu, a proto si možná raději vůbec netroufnou do něčeho se pustit ...

Já však – jako vydavatel Pozitivních novin – netoužím, aby se z každého člověka stal hned kovaný literární autor, který se sebe chrlí šumné povídky, fejetony a články na profesionální úrovni. Naopak! Existuje celá řada činností, které je možno v rámci Pozitivních novin dělat bez jakýchkoli novinářských či literárních zkušeností. Důležité je chtít být u toho, nechat si poradit, doporučit, inspirovat se, projevit zájem, nabídnout své představy a možnosti ....

Pozitivní noviny jsou neziskové médium. Jedná se o naprosto nezávislý ILUSTROVANÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN, který není otrokem žádných plánů, tabulek a grafů výdělečnosti ani prodejnosti, který vzniká pro radost a pocit z dobře vykonané práce pro naše čtenáře.

Stále hledáme nadšené spolupracovníky, kteří by pro Pozitivní noviny „brouzdali“ po internetu a vyhledávali například zajímavé stránky, osobnosti, firmy nebo akce, kteří by objevovali lákavé tipy na výlety, informace o zajímavých místech nebo událostech, projektech, chvályhodných činech apod.
Tito spolupracovníci nemusí být ani schopni či ochotni z těchto objevených informací sestavit článek (to za ně udělám já nebo další redaktoři). Nejdůležitější je OBJEVIT DOTYČNOU INFORMACI, která stojí za originální zpracování a publikování!
A právě v tom bude jejich neocenitelná zásluha, tím se stanou rázem cennými AUTORY, a jejich jméno bude navždy součástí veřejně známého prostoru Pozitivních novin, který je dostupný čtenářům po celém světě.

Jednou z řady dalších činností, které bych v našich novinách velmi rád uvítal, je také vyhledávání podnětných myšlenek z obrovské studnice vědění – z knih. Mnohdy má jedna silná myšlenka mnohem větší účinek na člověka, než celá kniha. Je důležité vyhledávat a zpracovávat moudré myšlenky či inspirativní pasáže z knih. Možná tím právě vy přimějete řadu dalších lidí si dotyčnou knihu koupit, poznat jejího autora, zamyslet se, nebo objevit dosud nepoznané ...

Chci tím prostě říct, že BÝT AUTOREM POZITIVNÍCH NOVIN neznamená jen psát vlastní články. To dokáže hodně lidí. Ale VŠÍMAT SI NOVÝCH VĚCÍ, OBJEVOVAT JE A DOKÁZAT NA NĚ VHODNĚ UPOZORNIT, to je – alespoň podle mého názoru – VELKÉ UMĚNÍ. Umění, které je však dostupné komukoliv, neboť každý člověk je svým způsobem originál, nezaměnitelná osobnost, mající svůj tvůrčí a myšlenkový potenciál, své potřeby a sny. Je třeba dát věcem pouze smysluplný průchod a člověku reálnou možnost naplnění, využití a seberealizace.

A o tom všem pojednává pozitivní projekt SENIOŘI K POČÍTAČŮM, který právě teď vypouštíme do světa, a o kterém se za pár dní poprvé „veřejnoprávně“ zmíním v pořadu České televize BARVY ŽIVOTA, v němž budu, spolu s Ondřejem Suchým, představovat v pátek dne 20. října 2006 od 12,30 hod. na ČT1 Pozitivní noviny. Do tohoto pořadu totiž tento projekt patří víc, než cokoli jiného.
Bylo by samozřejmě ideální, kdyby si pořad BARVY ŽIVOTA  můžete si ho prohlédnout on-line na internetu) který je věnován přímo seniorům, vzal nad tímto projektem nejen patronát, ale sám ho iniciativně naplňoval v jednotlivých dílech, třeba i spolu se známým časopisem SENIOR REVUE. Tím by totiž byl projekt prezentován ve třech hlavních mediálních kanálech: v televizi, v tisku a na internetu. Zbývá pak už jen rozhlas, ale to by neměl být snad už takový problém získat pro něj rozhlasovou podporu.
Díky těmto mediálním kanálům by se o projektu mohli rychle dozvědět statisíce seniorů, a prostřednictvím následného zájmu řady dalších médií - a také osobních referencí samotných seniorů od počítačů - miliony dalších lidí po celé republice.

Co je tedy podstatou a cílem projektu SENIOŘI K POČÍTAČŮM?

1. Vytvořit a realizovat velkou mediální kampaň, jejímž cílem bude dlouhodobá veřejná výzva pro děti a vnoučata současných seniorů, aby svým rodičům či prarodičům pořídili počítač s připojením na internet.

2. Vytvořit systém permanentního ŠKOLENÍ SENIORŮ v oblasti počítačů a internetu tak, aby si v něm každý mohl najít a zvolit individuální úroveň, vlastní rozsah a intenzitu vzdělávání a jeho konečný cíl.

3. Poskytnout seniorům ideální prostředí na internetu, kde se budou cítit „jako doma“, a které jim umožní snadný vstup do světa techniky a osobní zapojení se do nejrůznějších tvůrčích a zájmových aktivit.

4. Prostřednictvím internetu poskytovat seniorům informace o dalších možnostech vzdělávání, cestování, poznávání, jakož i o celé řadě společenských, kulturních a sportovních aktivit, určených pro jejich cílovou skupinu.

5.
Tímto způsobem systematicky využívat nejen obrovského tvůrčího a myšlenkového potenciálu seniorů k vytváření nových hodnot, ale zároveň jim dát obrovskou šanci prožít aktivním způsobem podzim jejich života.     

Tato kampaň má potenciál na velkou medializaci nejen proto, že jejím tématem je zaměření na budoucí kvalitu života seniorů, ale hlavně proto, že by měla zasáhnout prakticky všechny vrstvy obyvatel: rodiče, děti i vnoučata.
S postupným stárnutím naší populace budou mít témata, spojená se seniory, stále větší prostor a publicitu. Proto je potřeba začít co nejrychleji seznamovat seniory s tím, co dosud většinou neměli šanci poznat:
S KOMUNIKAČNÍ TECHNIKOU.
Díky realizaci tohoto projektu by mohlo dojít k výraznému nárůstu počítačové gramotnosti v ČR, a přestože je projekt směrován především do oblasti sociální, bude mít nesporně dopad i do sféry ekonomické. Budou z něho profitovat nejen společnosti, dodávající výpočetní techniku a připojení k internetu, ale i média samotná.

A na závěr si dovolím poskytnout ještě jeden zásadní argument, který není možno nerespektovat:

Každý z nás se stane dříve nebo později SENIOREM.
To, co teď uděláme pro naše rodiče, připravujeme zároveň sami pro sebe.
Z naší dnešní práce totiž budeme zanedlouho čerpat i my sami, a je tedy jen na nás, jakou budoucnost si připravíme, a jak brzy a jak kvalitně tuto vizi naplníme.

Napište mi svůj názor na tento projekt:
vydavatel@pozitivni-noviny.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 09. 2006.