Ondřej Suchý - Václav Židek: Neraď, nebyl jsi v Rusku a není ti šedesát!

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Byla sobota, pozdní slunné odpoledne, psal se 10. květen 2003, a já seděl po dobré večeři a ještě lepším vychlazeném pivečku v  muzeu zábavy Jaképak bylo pro mne milé překvapení, když mi byl pan Ondřej Suchý totiž velmi obdivuje ruské cirkusové klauny a z nich především Olega Popova; kdysi před lety si přečetl v novinách článek, že jeden Čech, žijící trvale v Německu, tvoří sochy tohoto slavného ruského klauna a že kopie těchto sošek jsou velmi prodávané.
Byli jsme oba mile překvapeni: já tím, že Ondřej má rád Olega Popova, že o mně četl článek a že si to všechno ještě po tolika letech pamatuje, a on tím, že se osobně setkává s člověkem, který ty sochy v Německu dělá.
Od té doby mezi námi panují čilé kontakty, na jejichž základě vzniká i častá spolupráce. Dnes se mezi tyto aktivity zařadil i následující rozhovor pro Pozitivní noviny, v nichž se před nedávnem Ondra stal stálým autorem.
„Nostalgická myš“ v Šemanovicích  u Kokořína  v kruhu svých dobrých přátel.
Před c
hvílí skončilo natáčení jednoho z předposledních pořadů Českého rozhlasu s názvem Nostalgické muzeum zábavy jehož hostem byl zakladatel Černého divadla, režisér a hudební skladatel Jiří Srnec, kterého uváděl jako vždy v tomto programu známý rozhlasový moderátor Ondřej Suchý. Úplně poslední program ze Šemanovic byl natočen 7. června 2003 s herečkou Stellou Zázvorkovou. Od té doby zde natáčení těchto oblíbených rozhlasových pořadů skončilo a přeneslo se částečně do vedlejší vesničky Březinky, kde se ovšem nahrává v daleko stísněnějších podmínkách. Ondřej Suchý představen a já zjistil, že máme hodně společného, jako například lásku ke starým filmům, hercům a komikům, ale hlavně že jsme oba výtvarníci, na čemž vlastně vzniklo naše budoucí přátelství.
Václav Židek

Není tomu tak dávno, aspoň mně to tak připadá, kdy jsme s oblibou říkávali: „Neraď, nebyl jsi v Rusku a není ti šedesát!“ Ondro, ty jsi jako umělec byl v Rusku už několikrát a to kulaté jubileum se ti letos také nemilosrdně blíží. Až ho budeš mít za sebou, myslíš si, že se nějak změní tvůj zaběhlý rytmus života? Třeba že bys založil s bratrem poradnu Rady a porady Jiřího a Ondry Suchého?  Nostalgické muzeum už by tu bylo…

Tak to s těmi Radami-poradami beru jako fór, že ano – myslím, že ani já, ani bratr jsme nechtěli nikdy nikomu radit, nu a já bych to navíc ani neuměl. Ale jestli se ptáš na to, zda se sourozencem budu někdy v budoucnu na něčem větším spolupracovat (jako když jsme před dvěma lety udělali společné CD písniček pro děti), tak musím přiznat, že máme takové plány. Konkrétně dva – bratr chce na konci své umělecké dráhy psát obsáhlou knihu o našich a zahraničních klaunech a komicích všech dob, popsat například jejich styl práce ze svého profesionálního pohledu, a mně přizval ke spolupráci na faktografické části téhle nejspíš obří knihy. Já jsem ho naopak požádal, aby se mnou společně napsal knížku o našem tatínkovi - loutkáři, který byl velký recesista a měl velmi osobitý humor. I když mluvil naoko vážně, co chvíli sypal z rukávu takové šílenosti jako například: „Pamatuj si, Ondroušku, já nikdy nelžu poněvadž jsem křesťan! Já nikdy nelžu – a lhu-li, pak jedině proto, abych se vyhnul pravdě!“
Jednou se vrátil z lékařského vyšetření a když jsem neodbytně žádal, aby m
i vyprávěl co všechno mu paní doktorka řekla, začal historkou: „No, tak například se mně ptala, jestli si ještě pamatuju, jak mi rostly prsty u nohou – jestli rostl jeden po druhém anebo jestli vyrazily všechny najednou…“
Tatínek Jáša byl skvělý – dožil se téměř třiadevadesátí let a zajímavé je, že celý život kouřil. S oblibou se chlubil, že začal už v pěti letech kouřením bramborové natě na poli. „Jenomže nesmíš zapomenout,“ vždy zdůrazňoval, „že tenkrát se ještě nepráškovalo!“
 
Ne snad ani věkem, ale mou přízní ke všemu co zavání starým filmem a divadlem, jsem přilnul k tvému muzeu zábavy - „Nostalgické myši“ v Šemanovicích u Kokořína,  a velmi mě zarmoutila zpráva, že došlo k jeho dočasnému uzavření. Na tohle téma jsme mluvili už spolu mnohokrát. Neuvažuješ o tom, že by se třeba otevřelo úplně nové takové muzeum v hlavním městě Praze?
 
Uvažovat, Václave, mohu klidně o lecčems, ale všechno je dnes otázka peněz a také času – a upřímně řečeno, sám jsi začal naše povídání tou šedesátkou, co mohu stačit v čase, který mi zbývá? Mám se honit za nějakými sponzory, psát žádosti o granty, ztrácet čas na úřadech a pak nakonec snad ještě dohlížet na řemeslníky, zda to či ono dělají profesionálně anebo zda nešvindlují? Je to těžké. Jinými slovy: Neuvažuji o tom. Ale také se té myšlence vysloveně nebráním (tak a teď si to přeber!).
 
Z tvého vyprávění vím, že máš doma ve svém archivu plno historické dokumentace, jakož i korespondence, filmů, výtvarných děl, knih, časopisů a fotografií. Můžeš čtenářům trochu přiblížit, co máš doma za poklady?
 
Bylo by to dlouhé povídání a tak snad jen o tom, co jsem získal z různých pozůstalostí – počínaje nejrůznějšími předměty přes alba fotografií, archivy výstřižků, soukromé magnetofonové pásky, až po vzácnou korespondenci, smlouvy a doklady. Nejvíc všeho mám od své kamarádky Ljuby Hermanové a také od kamaráda Járy Kohouta. Ještě za svého života mi spoustu cenných fotografií a dokumentů svěřila též Hana Vítová anebo paní Erna Červená, vdova po písničkáři Dr.Jiřím Červeným. Pak mám různé pozůstalosti dokumentů, knih, gramofonových desek, programů a korespondence (ale třeba i nábytku!), které mi nabídli lidé blízcí umělcům, kteří odešli – nejvíc toho mám po Oldřichu Novém, režiséru Martinu Fričovi, zpěvačce Ince Zemánkové, hercích Václavu Tréglovi nebo Jaroslavu Šterclovi. Nu a nakonec mám archivy, které jsem budoval bez pomoci příbuzných těch slavných herců, nýbrž tak, že jsem obcházel antikvariáty, odepisoval jsem na inzeráty anebo jsem „vyhlašoval“ (kdykoliv jsem měl k tomu příležitost v rozhlase, televizi a časopisech) že sbírám to a to a že pátrám po tom a tom. A občas se někdo ozval sám. Dost obsáhlý archiv mám kolem Vlasty Buriana, pak také kolem Charlese Chaplina (s majitelem Chaplin-archivu ve Frankfurtu nad Mohanem, panem Wilhelmem Staudingerem, jsme letití přátelé). Cenné písemnosti mám od Jana Wericha, ale třeba i od Jiřího Voskovce, Hugo Haase, Adiny Mandlové, no a mohl bych jmenovat další a další osobnosti, až po ty dnešní. Velice si vážím pozornosti, kterou mi již léta věnuje například pan Miloš Forman anebo pan Josef Škvorecký.
 
Vím to sám podle sebe, že čím jsme starší tím jsou naše roky, měsíce a dny kratší. Jak se s tímhle vyrovnáváš? Máš na to nějaký svůj návod, jak se tomuhle bránit? Poraď mi, sám bych to potřeboval znát.
 
To téma jsme už vlastně nakousli na začátku, když ses ptal na založení Nostalgického muzea zábavy v Praze. Člověka, ať se tomu brání jak chce, napadají občas myšlenky, že by si měl spočítat přibližně, kolik času mu na co ještě asi tak zbývá. Je nám jasné, že zbývajícího času je na všechno žalostně málo. Proto musí člověk eliminovat: Nenápadně se zbavovat úkolů, které nejsou efektivní, zvažovat, zda nemůže klábosivou zábavu s kamarády nahradit zábavou něčím smysluplnou, během níž se zrodí třeba nějaký dobrý nápad a po něm nápad, jak takový dobrý nápad co nejšikovněji realizovat… Já osobně – vzhledem k těm archivům, které mám (a nejsou v žádném vzorném pořádku!) – dávám v současné době přednost samotě a např. vymýšlení systému, podle kterého bych rád po šedesátce začal pracovat systematičtěji, ale také systematičtěji začal pečovat o svou tělesnou schránku.
Nezačal jsem letos špatně – stal jsem se (bez velkého utrpení!) nekuřákem a nahradil jsem sklenku tvrdého alkoholu sklenkou červeného vína. Řeknu ti - vůbec to není špatné!
 
Musím tě, Ondro, obdivovat, jak přesto všechno stačíš, kolik jsi toho už napsal a čemu všemu se věnuješ ještě mimo psaní. Jak to vůbec, při tom omezeném počtu hodin denně, děláš?
 
Vidíš, a já mám dojem, že hospodařit s časem neumím a že toho dělám málo. Co ti mám odpovědět? Důležité pro mě v životě vždycky bylo, abych byl pánem svého času. Jakmile jsem kdysi dávno byl svázán do nějakých pracovních hodin, na všechno jsem kašlal a vztekal jsem se. Pokud si pracovní dobu určuji sám (a to mi – zaplaťpánbůh - Český rozhlas umožňuje) což znamená, že mohu vstávat třeba ve tři ráno a naopak jít spát třeba ve dvě odpoledne, vymyslím anebo napíšu toho pak hodně. Také si věčně sepisuji nějaké pracovní programy, co kdy udělat, kdy to odevzdat, co je prioritní, co ještě počká… Plánování není špatná věc.
 
Co se v tobě odehrává, když se stane, že jsi něco nedotáhl, jak sis představoval?
 
To je zajímavá otázka. Stále si totiž říkám, že jestli mě třeba jednou „klepne pepka“, pak to bude z toho, že mám nějak vrozený silný pocit zodpovědnosti. Polovičatosti, nedodržení termínů – tím strašně trpím. Samozřejmě že jsem pod takovým tlakem každou chvíli, každou chvíli jsem už měl někde něco mít odevzdaného a při tom se zabývám zrovna něčím úplně jiným. Bohužel neumím dost dobře věci odmítat, mám vždy pocit, že to nějak všechno stihnu, a tak tomu, kdo na mě víc „zatlačí“, nakonec vždycky podlehnu. Ale odnášejí to moje nervy, bohužel…

Jsi spokojen sám se sebou, co jsi do dnešního dne vykonal?
 
Mohlo toho být víc, spoustu času jsem v minulosti promarnil. Na druhé straně vím, že toho tak málo zase není a těší mě vědomí, že jsem se to vše snažil dělat vždy poctivě a jak nejlépe jsem uměl.
 
Stalo se mi, že kolikrát ti uprostřed noci, nebo nad brzkým ránem mailuji a pak od tebe obratem dostávám odpověď. Musím přiznat, že je to docela příjemné a milé, poněvadž zjišťuji, že nejsem v tu chvíli mezi "nespavci" na tom světě sám a mám s někým okamžitý kontakt. Spíš ty vůbec někdy?
 
Spím kolem těch šesti hodin denně, ale jak už jsem řekl, rád chodívám spát ve chvílích, kdy jiní lidé začínají ožívat anebo kdy jsou třeba ještě v práci. Uvedu příklad: Před 18 hodinou se převléknu do pyžama a jdu si lehnout. Vezmu si sebou malý tranzistoráček, kde v 18.00 začíná vysílat Český rozhlas 6 (kdysi česká Svobodná Evropa), stanice politických analýz dne, komentářů k událostem u nás i ve světě, diskusních fór na různá témata třeba z oblasti kultury atd. Poslouchám, co se ten den vše událo a u toho posléze usínám. Probouzím se obvykle před půlnocí. Buď se mi chce něco dělat, anebo ještě ne. Ve druhém případě zapínám televizi a dívaje se pokud možno na nějaký dokumentární film anebo slušnější zábavný pořad, opět posléze usínám. Pak se ovšem probudím třeba v ty tři hodiny a jsem jak rybička. Tehdy zapínám počítač a než začnu pracovat jdu se podívat do novin na Internet (už přece začal nový den, že) a také do své pošty, kde zjistím, že například přítel Židek mi též ve tři ráno píše milý mejl a ptá se, jak se mi daří. No a já mu odpovím. 
 
Mezi tebou a bratrem je značný věkový rozdíl - 14 let. Kdy se mezi vámi tahle věková propast vyrovnala a vzpomínáš si z té doby na nějakou veselou historku?
 
Já bych řekl, že se ta propast zcela vyrovnala někdy v mých pětatřiceti až čtyřiceti letech. A víš jak jsem to poznal? Že jsme si začali vyměňovat o svých milostných dobrodružstvích informace, které bychom si nikdy v životě předtím neřekli. Takže z té doby samozřejmě vzpomínám i na řadu veselých historek, žel, vzhledem k choulostivosti jejich obsahu ti nemohu svěřit ani jednu. Což jako správný gentleman jistě chápeš.
 
Nepřišlo ti  jako dospívajícímu chlapci líto, že nevystupuješ společně s bratrem na prknech Semaforu a nepokoušel ses o to?
 
Přišlo a pokoušel jsem se, protože jsem byl blbej. Jednou jsem v šestnácti vystupoval v rámci koncertu divadla Semafor v pražské Lucerně. To jsem byl ovšem basista skupiny Crazy boys, v jejímž čele stál Miki Volek. Měli jsme tak velikánský úspěch, že to bylo jediné vystoupení v rámci Semaforu. Miki Volek byl vzápětí na to přijat do souboru divadla, z naší skupiny si tam vtáhli ještě Láďu Štaidla, nu a my ostatní Crazy boys jsme se mohli jít akorát tak klouzat. Jakou roli v tom tenkrát hrál můj bratr nebo Jiří Šlitr, o to jsem se nikdy nezajímal, protože jsem už měl tou dobou stejně jiné ambice - chtěl jsem být malířem a básníkem. Inu - zlatá šedesátá léta!  

Co v tvém životě rozhodlo, že jsi se dal - mimo scénářů a novinářských článků - také na psaní knih?
Na to není jednoduchá odpověď. Způsobilo to především několik lidí u nichž jsem se učil, aniž by si byli vědomi, že jsou mi zrovna v tu chvíli učiteli. Zkusím je vyjmenovat: V dětství vše „zavinil“ můj bratr Jiří, to je jasné – ten je mým učitelem nejdůležitějším. K žurnalistice, lásce k filmu a ke kreslení do časopisů mě přitáhl o sedm let starší bratranec Ivan Soeldner, známý filmový kritik, později dramaturg, scénárista a režisér dokumentárních filmů. Dodnes mi moc chybí, zahynul totiž při nezaviněné autonehodě když mu bylo 30 let. Cenné rady v rozhlase mi dával kamarád-vedoucí redakce vědy a techniky Čs.rozhlasu v Plzni, Otakar Starý – podobné rady televizní jsem získával od kamaráda-dramaturga Čs. Televize v Praze, Josefa Starce. Pak tu byli ještě spisovatelé, ochotní mi vždy poradit: Autor úžasných knížek žánru literatury faktu Miroslav Ivanov a spisovatel vůbec úžasný – Adolf Branald. Nejvíc času mi věnoval ovšem spisovatel a cestovatel F. A. Elstner. K němu jsem jezdil i v létě na dovolenou do Kerska (kde navíc chalupařili jeho přátele – zrovna Adolf Branald a také Bohumil Hrabal).
Chtěl bych jednou o všech těchto lidech napsat víc než tu a tam takovéhle zmínky. O přátelství se spisovatelem Františkem Nepilem jsem už napsal knížku. Uvidíme, přibude-li podobná i o jiných spisovatelích a novinářích… 
 
Neuvažuješ o napsání svých memoárů? Určitě by to - při všech těch tvých známostech, co jsi měl a máš - byla kniha velmi zajímavá.
 
Máš pravdu, že by to možná mohla být kniha čtivá. Zatím jsem mnohé své vzpomínky vložil do knížek, které jsem až dosud napsal o různých hercích. Tím se ty mé knížky liší od mnohých, které česká nakladatelství každoročně chrlí na čtenáře ze všech stran. Takže – patrně zůstanu jen u tohoto způsobu zpracovávání vlastních vzpomínek.  
 
Je mi známa také tvá láska k ruským hercům a klaunům, jako příklad za všechny uvedu Olega Popova, přes kterého jsme se vlastně poznali. Jak jsi poznal slavného „muže sta tváří“ Arkadie Rajkina?
 
Arkadije Rajkina jsem znal už jako kluk ze středometrážního filmu, který s ním v padesátých letech natočil režisér Zdeněk Podskalský. Osobně jsem ho ale poznal až v roce 1970, a to přímo v jeho Divadle miniatur v tehdejším Leningradě. Naposled jsem se s ním pak viděl v roce 1978, když přišel do pražské Lucerny vahou své osobnosti podpořit legendární koncert na počest 50.výročí Vest Pocket Revue pánů Voskovce a Wericha. Byla to pro pana Wericha doba opětné mocenské nepřízně a Arkadij Rajkin, národní umělec SSSR, se tam šel provokativně „hlásit“ ke svému příteli. Se skřípěním zubů musel na ten koncert jít tím pádem i tehdejší sovětský velvyslanec a se skřípěním zubů tam muselo dorazit i pár dalších tehdejších našich papalášů. Prožili si skoro tři hodiny v rozbouřeném kotli – Lucerna byla „nadupaná“, namísto 2000 se tam vecpalo na 4000 dychtivých diváků! No, nezapomenutelný zážitek!
Arkadij Rajkin byl dlouholetý blízký přítel Jana Wericha a tak jsem si s ním tehdy nejvíc povídal právě o Janu Werichovi. Z dalších komiků a klaunů
jsem se v Rusku spřátelil s fantastickým, geniálním Arménem Leonidem Jengibarovem! Úžasný mim, klaun, a nakonec i kamarád! Bohužel – umřel v sedmatřiceti letech na infarkt, uštván tehdejší opravdu zrůdnou ministryní kultury SSSR (o tom všem bych rád v budoucnu také ještě podal svědectví v nějaké knížce). Pak jsem si cenil přízně, kterou mi věnoval další známý ruský komik, herec i cirkusový klaun Jurij Nikulin. Nu a z ruských cirkusových klaunů-legend jsem samozřejmě už od dětství znal a uctíval též toho chlapíka v obří kostkované čepici - Olega Popova!
 
Kterého z herců a hereček, když pomineme tvého bratra, máš nejraději? Mám na mysli jak z minulosti, tak i ze současnosti.

Jana Wericha, Vlastu Buriana, Oldřicha Nového, Hugo Haase a Jindřicha Plachtu. Felixe Holzmanna, Miloše Kopeckého, Miroslava Horníčka, Jaroslava Štercla, Bolka Polívku, Petra Nárožného, Luďka Sobotu, Vladimíra Menšíka… Ach jo – nechtěj na mně víc, za chvíli bych ti popsal celou stránku! A to jsem, prosím, mluvil jen o komicích českých!
 
Jistě ne já sám, ale i další ti přiznávají nespornou zásluhu na celkové rehabilitaci Vlasty Buriana tím, že jsi už v letech šedesátých a sedmdesátých psal o něm často do různých časopisů a v osmdesátých začal shromažďovat co nejvíce informací, které byly poprvé knižně zveřejněny na jaře roku 1989 pod názvem „Vlasta Burian na každý pád.“ Přestože se nezadržitelně blížila změna režimu, kniha byla okleštěná a necenzurovaného vydání  se dočkala až teprve o pár let  později. Neměl jsi nepříjemnosti anebo obavy z toho, že se snažíš i navzdory politické situaci ukázat lidem, jaký skutečně Vlasta Burian byl?
 
Nepříjemnosti jsem měl – obavy nikoliv. Nikdo mi nemohl dokázat, že by byl Vlasta Burian nějaký zrádce národa, a já už také měl tehdy řadu důkazů, které mnohá nesmyslná nařčení vyvracela. Ale byla to přece jen fuška. Nakonec se mi ohlásil někdejší vyšetřující soudce Vlasty Buriana JUDr.Miroslav Vlk, který se rozhodl, že po listopadu dosáhne očištění Burianovy památky a jeho jednoznačné rehabilitace. Aby nás bylo víc, přizval jsem tehdy do téhle naší „dvojky“ dr.Vladimíra Justa, divadelního historika, který se rovněž už delší dobu zabýval osobností Vlasty Buriana, a tak jsme byli najednou tři,  kteří „útočili“ na ministerstva vnitra a spravedlnosti. Kolikrát přišel JUDr. Vlk s nepořízenou a kolikrát jsme se spolu s ním podepisovali pod další, nová odvolání. Nakonec jsme v roce 1994 konečně „zvítězili“!  To víš, že jsem jaksepatří hrdý, že jsem se na téhle události mohl podílet!  
 
Jako jedna z posledních ti vyšla úspěšná kniha „Werichův Golem a Golemův Werich“. Můžeš prozradit, o čem v téhle knize píšeš a co po ní chystáš  dalšího?
 
Knihu Werichův Golem a Golemův Werich charakterizuje výrok samotného Jana Wericha o Golemovi: „To byl takový zážitek na celý život.“ Tím zážitkem byl první (ještě němý) německý film o Golemovi, který Werich viděl, když mu bylo deset let. Od té doby ho téma Golema provázelo až do samého konce života. Já se v té knížce zabývám podrobně tím, jak s Jiřím Voskovcem pracovali na hře Golem pro Osvobozené divadlo, pak na filmovém scénáři, který psali pro francouzského režiséra Juliena Duviviera. Velký prostor věnuji pochopitelně poválečnému dvoudílnému filmu Císařův pekař – Pekařův císař, na němž Werich pracoval už bez Jiřího Voskovce, a pak také premiéře jejich Golema v Hudebním divadle Karlín v roce 1978. O tom všem jsem shromáždil mnohdy poprvé zde publikované informace, které jsem navíc ještě doplnil vzpomínkami různých přímých účastníků - významných osobností české kultury.
Nu a na čem nyní pracuji? Na knize o komikovi Felixi Holzmannovi a na druhém dílu Tajemství filmových hvězd, úspěšného titulu nakladatelství mého přítele Petra Kovaříka MODRÝ STŮL.  Měl bych mít oboje hotové tak, aby alespoň jedna z knížek vyšla k těm mým zářijovým kulatinám.
 
Je tomu pár dnů, co jsi se stal také autorem Pozitivních novin. Myslíš, že tyto noviny mají v dnešní době násilí a brutality nějakou perspektivu?
 
Vše, co se dnes distancuje od negativního světa který nás obklopuje, je užitečné a potřebné. Jde o to, aby se o Pozitivních novinách dozvídali další a další spřízněné duše, které touží číst pozitivní informace a stále víc touží po návratu světa slušnosti, pohody, úsměvů. Podle mne nelze nevěřit v perspektivu Pozitivních novin! 
 
Jistě bychom si mohli povídat ještě o mnohém, ale skoro všechno má, s výjimkou vesmíru, svůj konec, a tak musíme ukončit i tento náš velmi zajímavý rozhovor, který tě, Ondro, už takhle stál mnoho času a místo něho jsi mohl udělat mnoho jiných užitečných věcí. Na samý závěr mi nezbývá už nic jiného, než-li ti poděkovat za tvůj čas, popřát ti pevného zdraví a nechť se ti s blížícím jubileem splní všechna tvá tvůrčí i jiná přání.

foto © archívu Ondřeje Suchého

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 03. 2005.