Jiří Suchý: OD PRAVĚKU K ZALOŽENÍ SEMAFORU (2)

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Historické úvahy Jiřího Suchého
OD PRAVĚKU K ZALOŽENÍ SEMAFORU  /II./
 
Egypt — předdynastické období
 
Než se vůbec pustíme do Egypta, řekněme si otevřeně, co jsou to ty dynastie. Nemá cenu, aby nám cizí slova kalila dorozumění. Dynastie je panovnický rod. Ovšem v případě Egypta je to taky zároveň vítaná možnost, jak si rozčlenit jeho historii. Jakýsi pan Manento, kněz egyptský, rozdělil dějiny své země na třicet dynastií, a bylo to. Jeho členění se ujalo, ale to poněkud předbíháme, protože před těmito třiceti obdobími bylo jedno, kterému se říká předdynastické.
TEĎ, když už známe význam slova dynastie, nebude nám termín předdynastický dělat potíže, poněvadž předložka před u nás dostatečně zdomácněla. I naše historie se dělí na doby předválečné, předpřevratové, předúnorové, předlednové… Ovšem máme také své doby po, počínaje pobělohorskou a konče polednovým vývojem. Totiž nekonče.
STARÝ EGYPT už prosperoval v mladší době kamenné. V malých obcích okolo Nilu obcovali zkušení zemědělci, lovci a výrobci kamenných hlazených předmětů. Taky keramika bujela a košíky se pletly. To bylo někdy - troufám si říci - skoro čtyři tisíce let před naším letopočtem (jehož počátek spadá do doby narození Krista).
ČASEM se tyto malé obce spojily, a tím vznikly hned dva státy, takže vše neodvratně směřovalo ke konfliktu.
KAŽDÝ z těchto států měl svého krále a každý král měl svou čepici. Byly to čepice tak rozdílné, že ještě dneska tyto dva krále snadno rozeznáme na dochovaných obrázcích. Král Horního Egypta nosil bílou helmici á la trpaslík, egyptský král Dolejší měl červenou čepici samoúčelného tvaru. Že pod různými čepicemi bujelo různé myšlení, je na bíledni. Proto jednou, zcela zákonitě přišel den, kdy král Meni si posunul svou bílou čapku do týla a bylo zle. Vytáhl proti Dolnímu Egyptu a dobyl ho. Ale to už je důvod k další stati, se samostatným titulem.
 
Doba prvních dynastií
 
KRÁL Ment, to už je I. dynastie. Tento faraon spojil Horní a Dolní Egypt v jednu říši. Ale je možné, že se jmenoval taky Narmer. Je tomu totiž už tak dávno, že se to s určitostí neví. A je už tomu taky tak dávno, že nám tu začíná být jedno, jak se ten král jmenoval. Spíš nás dojímá, jak tomuto muži, před kterým se chvěly milióny lidí, nemůže dneska po pěti tisíci létech, nikdo přijít na jméno.
ZKRÁTKA král Meni vládne a je-li skutečně totožný s tím Narmerem, roztírá si líčidla na slavné Narmerově tabulce, kterou dnes ukazujou v muzeu v Káhiře. Znám ji pouze z obrázků, protože v Káhiře Semafor dosud nehrál, ale obrázek se povedl, takže tabulku mohu popsat poměrně zevrubně. Je totiž zajímavá!
NAHOŘE jsou dvě kravské hlavy - má to být prý bohyně Hator s kravími rohy. Pod nimi vidíme krále Narmera, kterak jde, na hlavě má čepici střihu Dolní Egypt, ač Hornoegypťan, a v ruce drží něco, co jsem přesně nerozeznal, ale vypadá to jako mikrofon. Za ním kráčí malinkej sluha a nese mu přezůvky. Před nimi jde průvod ještě menších lidí a ti nesou na jakýchsi bidlech emblémy. A všichni směřujou k okraji tabulky, kde – (čtenář slabších nervů nechť přeskočí několik řádek) - leží deset svázanejch a někdo jim usekl hlavy a položil jim je mezi lejtka!
PŮVODNĚ jsem si myslel: nějaká hromadná vražda a král to jde osobně vyšetřit. Ale pak jsem pochopil, že jsou to nepřátelé a že ten král se jde pokochat pohledem na ty jejich trupy. Trupy ne ve smyslu oddíly;  trupy - těla! Proč jinak by měl na hlavě konkurenční čapku? A proč by bylo pod ním symbolizováno vítězství býkem, který rohama boří nepřátelské hradby a ještě při tom šlape po jednom pánovi, jenž se pokouší spasit se útěkem?Tři slečny holdující egyptskému beatu (prostřední je navíc striptérka)
A NA TOMHLE výjevu si král roztíral líčidla! Kdykoliv si maloval augenráfky, měl před očima ta těla a ty usekaný hlavy. A tak mohl mít jakés takés zadostiučinění, že jemu sedí hlava na ramenou, takže si ty augenráfky má na čem malovat. V tom vidím jediný důvod, proč prezentovat takovýto výjev zrovna na téhle kosmetické pomůcce.
KDYŽ už jsme u toho malování a líčení, rád bych se pozastavil u egyptských dívek, které způsobily, že jsem měl ke starému Egyptu odjakživa vztah. Tedy odjakživa ne, jako kojenci mi to bylo celkem jedno, ale později jsem se stal obdivovatelem těch krásných postav na egyptských malbách. Lidé na nich mají prazvláštní postoje: nohy jsou z profilu, taktéž boky, zato ramena už jsou z anfasu a na nich visí ruce, které už jsou zase z profilu. A též hlava je z profilu, takže jsem to mohl říct jednoduše: Až na ramena  jsou celí z profilu!
TAHLE stylizace mě vždycky okouzlovala. A taky to, že dívky na těchto malbách jsou, krásné a dodnes akceptábl. Zkuste je obléct do bluejeans a máte současnou holku jedna radost!
UŽ TEN ZPŮSOB líčení, ty černě orámované očí jako by Egypťanky okoukaly u našich dívek. Stejně tak ofiny a natupírované hlavy! A člověk má radost, když vidí, jak ta tisíciletí vlastně v tomhle směru nehrajou roli.
A NEJENOM malby. Taky egyptské plastiky nám dochovaly krásu, a to hned ve třech rozměrech, což je mnohdy důležité. Ale vraťme se ke králi Menimu, vraťme se k jeho I. dynastii.
A PŘIZNEJME SI, že o tomto údobí se toho moc neví. Nejspíš se tenkrát semlelo něco, co se podařilo důkladně ututlat. Nicméně jména některých králů se dochovala a jsou tak zvláštní, že stojí za to si v nich chvilku slabikovat:  Meni, Aha, Džeta, Udymu, Semer-chet.
KE KAŽDÉMU králi se víže nějaký klípek. O Menim se říká, že spojil oba Egypty, ale ono to není tak docela jistý! Jde o to, jestli je Meni Narmer, nebo není.
O AHOVI vím, že když mně bylo pět let (r. 1936 po Kr.), našel se u Sakkáry jeho hrob.
A TAKY se ví, že Džet vyhnal Asiaty, kteří se mu drali do Egypta. To vám byl tenkrát konflikt!
O II. DYNASTII se toho taky moc neví. Mluví se sice o jejích dvou příslušnících Perabsenovi a Chasechemovi. Perabsen na sebe upozornil tím, že si nepřiřkl titul boha Hora jako jeho předchůdci, nýbrž Setecha. Nám to ani nevadí, ale tehdy to byl šok! Bůh Setech byl totiž zapřísáhlým nepřítelem boha Hora a řekl bych, že ten Perabsen to udělal tomu  Horovi  naschvál.  Bylo  to  tenkrát nesmírně složité a teprve král Chasechem to vyřešil šalamounsky, a aby si to s nikým nerozházel, nazval se Horem i Setechem zároveň.  
II. DYNASTIÍ  končí období prvních dynastií a nastává Stará říše, což už je další kapitola.
 
(ZÍTŘEK č. 4 / roč. I. / 1968 - pokračování)

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 31. 10. 2005.