Václav R. Židek: Vzácná to žena

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Charita se stává v čase předvánočním v posledních letech v Česku samozřejmostí, což je dobře. Ale bylo by ještě lépe, kdyby se tak dělo po celý rok a lidé přestali hledat za podobnou činností něco špatného. Za ta léta - od dob „Sametové revoluce“ - jsme se totiž naučili jakoukoliv dobročinnost podezírat z nekalých úmyslů. Na tom však nese velkou vinu celá naše společnost, protože ne všechno se rozvíjí tak, jak by se správně rozvíjet mělo.
Nebudu rozebírat příčiny našeho chování, ty jsou většině lidí dobře známé, ale rád bych upozornil na jeden moc hezký článek o charitativním koncertu, jehož zkrácený záznam mohli diváci před několika dny sledovat na obrazovkách České televize.
Koncert se jmenoval „Podejte pac!“ a vystoupila v něm bez nároku na odměnu spousta známých umělců. Ale bylo jich podstatně více, než mohl téměř hodinový televizní záznam ukázat. Veřejnost se o nich mohla dozvědět pouze ze závěrečných titulků, a tuto skutečnost bohužel většina diváků ani nestihla zaznamenat. Proto mi nedá, abych se alespoň na tomto místě dodatečně nezmínil a znovu nevyjmenoval ty umělce, na které se v televizním záznamu z tohoto koncertu „nedostalo“.
I oni totiž v ten večer zpívali zadarmo a proto si zaslouží naše uznání a obdiv za své umělecké výkony. Jsou to: slavná komorní pěvkyně Soňa Červená, houslový virtuos Milan Jíra (klavír), Z. Zpěvák (basklarinet), recitátor Rudolf Pelar, Alexander Shonert se svou matkou Natálií, populární skupina Šlapeto a hudební skupina Archeus, která přijela zazpívat a zahrát až z Jižních Čech. Ti také zkomponovali a napsali text pro svou písničku „Kolja“.
 
V závěrečných titulcích tohoto pořadu pak „prolétla“ celá řada dalších jmen placených pracovníků ČT, mezi nimiž se objevilo i jméno scénáristky paní Aleny Heinové, která však pracovala po mnoho dní a nocí při tvorbě scénáře tohoto pořadu bez nároku na jakýkoli honorář.
Tato vzácná žena pak napsala v čase předvánočním moc krásný článek, který tímto čtenářům Pozitivních novin rád předkládám (ačkoliv je už po Vánocích), a chtěl bych se jeho prostřednictvím podělit o svou radost, že máme mezi sebou takové lidi, jako je ona.
Když jsem požádal paní Alenku, aby mi sdělila více podrobností o svých dalších předvánočních aktivitách, tak mě rezolutně odmítla s tím, že o věcech, které člověk dělá z charitativních pohnutek, se nemá hovořit a že tohle zásadně nedělá.
Musel jsem před ní kapitulovat, a tak teď jen doufám, že se na mě nebude zlobit za tento můj dodatečný komentář, v němž jsem se pokusil jak všem účinkujícím, tak především jí samotné alespoň nepatrně poděkovat za to, co dokázala udělat s takovou láskou pro správnou věc a dotáhnout jí až do úspěšného konce.

Přečtěte si článek paní Aleny Heinové:    PODEJTE PAC!

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 12. 2004.