Odkud k nám přišla dynastie Lucemburská (Český svět - 1908)

Rubrika: Publicistika


Dostal se nám do rukou soubor časopisů ČESKÝ SVĚT z roku 1908, které jsou doslova přeplněny zajímavostmi ze samého začátku minulého století, starými fotografiemi a historickými informacemi, dnes již těžko dostupnými. Co nás v  ČESKÉM SVĚTĚ nejvíce zaujalo a inspirovalo, o to se s vámi rádi  podělíme. Všechny texty jsou ponechány v originální verzi.
 

■ ODKUD K NÁM PŘIŠLA DYNASTIE LUCEMBURSKÁ ■

Kapitála země dvojocasého červeného lva - velkovévodství Lucemburského - shlíží s malebných výšin do zeleného údolí říčky Alzetty. Starobylá opevnění, ve skalách vytesaná, jimiž učiněn kdys Lucemburk jednou z nejlepších pevností, pochmurné zdivo bašt a věží, zvonice a chrámy, visuté zahrádky a trosky pevnostní - malebné panoráma středověkého města. Dnešní Lucemburk sestává z Horního města a tří předměstí (Pfaffenthal, Klausen a Grund) a obydlen asi 20 tisíci dušemi. Pevnosti není více, ta byla již roku 1867 zrušena.

Kolébka Lucemburské dynastie!
Z rodu Limbursko-Lucemburského pocházel Jindřich IV., jenž, když zvolen byl králem německým (jako Jindřich VII.) postoupil Lucembursko synu Janovi, králi českému.
Vnuk Jindřichův, náš Karel, povýšil Lucembursko, v němž po otci Janovi vládl bratr Karlův, Václav, na vévodství (1354).
Bezdětný Václav odkázal Lucembursko r. 1383 synovci svému, Václavu IV., králi českému, jenž zastavil je opět neteři Elišce Zhořelecké. V pozdějších dobách Lucembursko přináleželo nějaký čas k Rakousku.
Za panování králů Lucemburských v Čechách pěstovány čilé styky s hrabstvím, později vévodstvím Lucemburským.
Král Jan velmi miloval rodnou zem a často zde sídlil; po smrti své, jak známo, zde i pochován.
Král Václav udělil roku 1398 klášteru, v němž děd jeho pochován, různé milosti.
Roku 1384 král tento svěřil správu vévodství Půtovi z Častalovic s plnou mocí, úředníky ustanovovati a i sesazovati a manství udíleti. ■

ČESKÝ SVĚT č. 52 ze dne 2.října 1908

text a foto © Český svět

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 09. 2004.