Josef Krám: Hrabalení aneb Blecha z Rychnova

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

O rychnovském příjmení Blecha, o knížkách Františka Cingera Prokletí slavných a Tři osudy, o vztahu Bohumila Hrabala k Rychnovu a poděkování nevlastní spisovatelově sestře Drahomíře Blechové-Kalvodové.

Pokusíme se odhalit vztah Bohumila Hrabala k Rychnovu nad Kněžnou. Tajemství netajemství, po komensku budeme názorní a podíváme se na kříž, co stojí uprostřed Starého náměstí. Je na něm nápis

To je přece chronogram = zápis času, z řeckého χρόνος chronos (čas), γράμμα gramma (písmeno). V něm dávají všechna písmena, která mohou být římskými číslicemi (M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, Nápis na křížiV=5, I=1), dohromady rok, který se vztahuje k osobě, o níž se nápis zmiňuje, v tomto případě k Jiřímu Blechovi (hláska „j“ se tehdy psala „g“ a naše „ř“ pak „rz“). Jakoby zakódován je rok 1736, stačilo „sčítat“ V(5)+V(5)+I(1)+I(1)+L(50)+V(5)+V(5)+I(1)+D(500)+M(1000)+I(1)+I(1)+L(50)+C(100)+I(1)+V(5)+V(5) = 1736.
Vezměme příjmení Blecha za záminku dalšího povídání - na tomto kříži čteme Girzi Blecha, i když zrovna o tomhle Jiřím nic jiného nevíme. Ale popořadě.

Cože by tedy měl mít společného slavný spisovatel Bohumil Hrabal s Rychnovem nad Kněžnou a Blechovými z toho města?
Tomáš Mazal zmiňuje ve své knize „Bohumil Hrabal“ příjmení spisovatelova biologického otce Bleha (s písmenem h) a František Cinger v „Prokletí slavných“ (vyšla 2006) uvádí víc v kapitolce „Bohumilem po otci, ale považoval za něj Francina, vlastně Pepina“.
Vezměme si tento text do ruky a sledujme: Biologickým otcem Bohumila Hrabala byl Bohumil Blecha (* 3.1.1893 Jevišovice). Budoucí spisovatel se narodil 28. března 1914 v Brně-Židenicích svobodné 20leté Marie Kiliánové, přezdívané Maryška, ale otce bychom v křestním listě hledali marně.
4. dubna 1914 byl Bohumil František Kilián, tedy později slavný spisovatel Bohumil Hrabal, pokřtěn za přítomnosti kmotrů Františka Hrabala - obchodníka s limonádami v Brně (nepochybně tatínka „Hrabala“, budoucího adoptivního otce „Francina“ Hrabala) a 48leté babičky Kateřiny Kiliánové.

Po dvou letech v Polné u Jihlavy, kde prosperoval pivovar, uzavírají sňatek ona Maryška, tedy Marie Kiliánová, a o pět let starší Francin Hrabal.
26. prosince 1916 pak právě on dává písemným prohlášením Bohumilu Františku Kiliánovi svoje příjmení a v tom okamžiku se „zrodil“ Bohumil Hrabal. Aby bylo jasno: Biologický otec Bohumil Blecha se před adopcí svého syna vzdal.
Nás může zaujmout, že biologický dědeček slavného spisovatele Bohumila Hrabala Bohumil Ignác Blecha (*17.10.1859, na obrázku s manželkou a synem), rodák z Rychnova nad Kněžnou, byl v době vnukova narození nadučitelem ve Velkém Újezdě u Brna (Oberlehrer in Gross-Augest).

Prarodiče Bohumila Hrabala, Ignác Blecha, rychnovský dědeček

Budoucí spisovatel byl počat z mladistvé lásky jeho syna Bohumila Blechy a Maryšky Kiliánové, dvou přátel ze sousedství v Brně-Židenicích, no a dědeček Bohumil Ignác Blecha volným mravům nejspíš nepřál a my se můžeme domnívat, že ani vztahu mladých milenců. Proč se mladí milenci nevzali, to se můžeme jen dohadovat.

Otočme list a zkusme seřadit ze spisovatelovy „rychnovské větve“, co víme:
 
Bohumil Blecha, otec Bohumila Hrabala♦ spisovatel Bohumil Hrabal (*28. 3. 1914 Brno-Židenice - †3. 2. 1997 Praha);
♦ rodiče Bohumil (na vysvědčení = Zeugnis psán i Gottfried) Blecha
(*1.1.1893 Jevišovice; v rodném a křestním listu psáno německy Jaispitz - †1970 Brno) a Marie Kiliánová zvaná „Maryška“ (*1894); 
♦ prarodiče Bohumil Ignác Blecha (*17. 10. 1859 Rychnov nad Kněžnou, čp. 220, náboženství římskokatolické, později českobratrské, †16. 9. 1928), nadučitel ve Velkém Újezdu u Brna, později uváděný jako správce zemského výboru, a Marie Blechová, rozená Türková (*11. 11. 1863 Jevišovice), náboženství římskokatolické; 
♦ praprarodiče Jan Křtitel Petr Blecha (*26. 5. 1833 Rychnov nad Kněžnou čp. 368, †14. 10. 1864 v Rychnově nad Kněžnou), soused a písař městský (v německém textu Sekretär in Rychnau) a Anna Blechová (*28. 3. 1839 Rychnov nad Kněžnou - †23. 12. 1905 v Rychnově nad Kněžnou), rozená Kounová (v rodném a křestním listu starým pravopisem geb. Kaun), manželská dcera Václava Kouna, souseda a mistra soukenického z Rychnova nad Kněžnou čp. 220, a jeho manželky Antonie, rozené Peckové z Rychnova nad Kněžnou čp. 213; 
♦ prapraprarodiče Jan Blecha, katolík, mistr soukenický v Rychnově nad Kněžnou, a Marie Blechová, katolička, rozená Filípková
♦ praprapraprarodiče Jan Filípek, soused a mistr soukenický v Rychnově nad Kněžnou, a jeho manželka - dcera Antonína Rericha z Rychnova nad Kněžnou.

Přidejme, že Bohumil Hrabal byl spolu se svou manželkou Eliškou Hrabalovou 15. dubna 1985 v Rychnově na besedě, kterou uspořádala knihovna spolu s okresní odbočkou Klubu přátel výtvarného umění. Tehdy přišlo plno lidí do malého sálu SK ROH (běžně Domu osvěty, nyní Národního domu). Zachovalo se o tom svědectví v Kronice BSP Okresní knihovny v Rychnově nad Kněžnou, ale to se raději podívejme na powerpointovou prezentaci Bohumil Hrabal, tam je víc obrázků.
Ještě jednou citujeme Bohumila Hrabala:
"Skutečným otcem byl a je pro mě jen ten, kdo se o mě odmala staral, kdo mě vychovával a kdo mi dal vzdělání. A to byl Francin, nikdo jiný."

 P.S. Děkuji brněnské rodačce Drahomíře Kalvodové, rozené Blechové, nevlastní sestře spisovatele Bohumila Hrabala, za poskytnutí rodinných dokumentů a fotografií - cituji její slova z úcty k otci a věrnosti pravdě - nezištným prostřednictvím spisovatele Františka Cingera. Dále pak místostarostovi Rychnova nad Kněžnou Jaroslavu Kosovi za vyhledání některých materiálů.
Ty další cenné dokumenty od paní Kalvodové představují ještě i jinou kapitolu – týkají se biologického otce Bohumila Hrabala a paní Drahomíry. Za 2. světové války byl jako odbojář dvakrát zatčen, vězněn a souzen, zachovaly se i jeho láskyplné dopisy z věznice ve Vratislavi (Strafgefängnis Breslau), jeho manželka musela za války Českomoravskému ministerstvu práce a sociálních věcí (Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Pensionsliquidatur) vracet poplatky za to, že byl vězněn, byl nositelem Československého válečného kříže a Čs. vojenské medaile za zásluhy II. stupně… I tyto dokumenty jsou zařazeny na tomto DVD v powerpointové prezentaci Bohumil Hrabal.

Foto © z archívu Josefa Kráma

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 08. 2007.