Poděkování Františka FrK Kratochvíla

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Vážení,
chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří jste mě poctili svou účastí na vernisáži nebo na happenigu,
taktéž za dary, kterými jste mě poctili a vůbec za setkání s Vámi. Bylo mi s Vámi se všemi přítomnými velice dobře. Chci také poděkovat všem, kteří se nemohli účastnit osobně, ale poslali mně svá přání mailem, mobilem či jinými telekomunikačními a poštovními prostředky. Ale chci poděkovat i těm, kteří se vůbec neozvali,
ale vzpomněli si. Na svou šedesátku budu, nevím sice jak dlouho, ale do smrti určitě, vzpomínat.
Ještě jednou dík Vám všem
František FrK Fany Kratochvíl

Dnes 21.8.2007 slaví náš vážený a ctěný kolega
František FrK Kratochvíl
významné životní jubileum. Stane se tak na happenigu
v Klubu Mánes - viz přiložená pozvánka.

Rádi bychom tímto - nejen za Redakční radu Pozitivních novin,
ale i za všechny všechny naše autory a čtenáře -
vyjádřili své uznání a díky Františkovi za jeho práci
pro naše noviny,
ale hlavně mu srdečně poblahopřáli k jubileu s přáním,
aby byl stále v takové nádherné pohodě
jako dosud, aby ho Múza neopouštěla ani na chvilinku,
a zejména aby měl spoustu práce (nejlépe placené :-)) 

      Pavel Loužecký & Václav Židek 
                                                                                                                  grafika: Eva Rydrychová

Setkání s Františkem Kratochvílem na vernisáži jeho výstavy v Klubu Mánes bylo velmi milé, i když na nás měl - díky řadě svých dalších přátel a známých - málo času. Kdo nestihl vernisáž, je srdečně zván dne 21.8. na stejné místo, kde bude probíhat oslava Františkových 60. narozenin.

Josef Kučera /Kobra/ představuje Františka Kratochvíla na vernisáži jeho kreseb František Kratochvíl při udělování autogramu

František Kratochvíl při rozhovoru s "pozitivními přáteli" 

Petra Haasová s Jitkou Stošickou si s radostí prohlédly výstavu ilustrací FrKa

Foto: Pavel LoužeckýOzvučená prezentace

kresleného humoru Františka FrK Kratochvíla
od Anastázie Mahovské

Ozvučená pozvánka na vernisáž Františka FrK Kratochvíla

Pozitivní noviny gratulují svému kolegovi a dvornímu ilustrátorovi k další úspěšné metě v oboru karikaturistickém.
Věříme, že výstavu navštívíte, abyste se přesvědčili na vlastní oči, že František Kratochvíl opravdu umí ....

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 08. 2007.