Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (34) 20.8.-26.8.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (34.týden)
od 20.8. do 26.8.

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

20.8.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
•••
Vysočina – to je jiná, Bernarda dnes kdekdo vídá,
jak chmel ba i ječmen hlídá!

21.8.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

•••
Absence hub v našich lesích Johaně vždy vadí,
méně sněhu dobré bývá, přec jen příliš chladí!
Zlá vzpomínka na to datum naštěstí už mizí,
jak nás v srpnu navštívila různá vojska cizí!

22.8.
Mnoho hub srpnových – mnoho vánic sněhových.
•••
Vánice a smaženice – každý zápor má svůj klad,
houby s octem po celý rok – Bohuslav dostává hlad.

23.8.
V srpnu již nelze slunci příliš věřit.

•••
Sandra slunci věří stále, stačí odjet kousek na jih,
v nejhorším pak trochu dále, ohřeje se v jižních krajích.

24.8.
Bartoloměj svatý – odpoledne krátí.
•••
Optimista toho nelituje, vždyť se nám noc zato prodlužuje!
Přesto kdekdo smutně kouká, jak se strnišť pěkně fouká.

25.8.
Když jsou v srpnu velký rosy,
zůstane obyčejně pěkné počasí.

•••
Každé ráno opatrně rosu velkou, že až cáká,
s barometrem, s teploměrem, s jednou selkou Radim láká.

26.8.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
•••
Potměšilost v tomhle rčení nehledejte věru,
Luděk ví, že jsou to prostě – větry od severu! 

♦♦♦♦♦

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 08. 2008.