Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (35) 27.8.-2.9.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  (35.týden)
od 27.8. do 2.9.

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!

27.8.        
Hotov v srpnu sáně a v zimě vůz!
•••
Až se zima zeptá náhle – co jsi dělal v létě hochu?
Otakárek odpovídá – spravoval jsem sáně trochu:

28.8.                  
Svatý Augustin udělá z léta stín.
•••
Léto uplatňuje veto, prostě asi brzy skončí,
musíme se smířit s tím!
 
29.8.                  
Stětí svatého Jana – přestávají parna.
•••
Evelína není líná, v srpnu stíná slunečnicím hlavy,
přitom stejně jako van Gogh nedočká se nikdy slávy.
 
30.8.                
Co srpen neuvaří – to už září nedosmaží!
•••
Když se srpnu ani září nedaří, oba měsíce jsou –
stejně jako Vladěna – špatní kuchaři.
 
1.9.                  
Jaké počasí Jiljí ukazuje,
takové po celý měsíc dodržuje.
•••
Dnes se setrvačností Samuel i Lnda souhlasí,
ovšem pouze v případě pěkného teplého počasí!
 
2.9.                  
Na svatého Štěpána krále léto má už namále.
•••
Adéla má navíc, i když jako dveřnice je vratká,
přesto dneska podzimu – zkrátka otevírá
vrátka.    
    
♦♦♦♦♦
To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým
sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky
stále žijí!

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 08. 2008.