Euro školák, časopis pro školáky

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Dvojjazyčný měsíčník Euro školák je časopis zaměřený především pro děti a mládež. Jeho náplň lze využít jako pomůcku při vyučování. Najdeme v něm slovenské i české texty, které jsou vždy doplněné překladovým, příp. výkladovým slovníčkem. Dítě tak má možnost číst i text ve slovenském jazyce, protože slova, kterým nerozumí kvůli jazykové odlišnosti, si může hned přeložit. Postupně tak získává orientaci v tomto jazyce.
Obsahově je každé číslo časopisu přizpůsobené školním osnovám a danému ročnímu období. Jsou zde články, které nesporně přispějí k výchově a vzdělávání žáků v mladším školním věku.
Řada čtenářů jistě uvítá témata a rubriky jako zajímavosti ze světa techniky, kaligramy, omalovánky, ale i logopedické minimum, problematika životního prostředí nebo základy znakové řeči, jejíž uvedení v časopise má pomoci zapojit neslyšící do běžného vyučování nebo alespoň dětského kolektivu.
Cílem časopisu je přiblížit dětem to, co bylo dlouhá léta samozřejmostí – dvojjazyčnost. Po těch téměř 15 letech od rozdělení Československa se už naplno projevilo zrušení dvojjazyčné výchovy v komunikaci dětí. Často se stává, že slovenské děti nerozumějí v plné míře dětem z České republiky a naopak. Je velká škoda, že tato jazyková bariéra zapříčiňuje odmítání čtení publikací v tak blízkém jazyce. Díky jazykovému zákonu se slovenské děti téměř nesetkají s krásnými pohádkami, které jsou psané v českém jazyce. Je subjektivním názorem každého člověka, zda je zavedení tohoto opatření přínosem.
Podle reakcí na vznik dvojjazyčného časopisu se to jeví skoro opačně. V současné době je velký zájem o zavedení alespoň dvou cizích jazyků do povinné výuky a zdá se, že jsme zapomněli, že pro Slováky je nejbližším jazykem čeština a pro Čechy zase slovenština.
My dříve narození nepociťujeme tento problém přímo, poněvadž máme z minulosti dostatečnou slovní zásobu. Avšak děti se z tohoto pohledu začínají dostávat do jazykové izolace, která se už začíná projevovat právě ve zmíněné společné komunikaci.
Snaha rodičů směřuje k odstranění tohoto problému i pomocí prázdninových pobytů u sousedů v Čechách či na Slovensku.
Pro rozšíření slovní zásoby je ale potřebná soustavná práce s texty a učebními pomůckami, které hravou formou zaujmou děti a ty se potom samy začnou zajímat o druhý jazyk. Podle konzultací s mnoha pedagogy na Slovensku a v Čechách je doporučené s takovýmto časopisem pracovat zejména v hodinách věnovaných výuce mateřského jazyka a v rámci ostatních předmětů se vracet k aktuálním tématům.
Když jsem uvedl, že se v časopise také objevuje rubrika logopedické minimum, musím vysvětlit, že nejde o náhradu práce logopedů, která je naprosto nezastupitelná. Pro dokonalé a trvalé zafixování správné výslovnosti je však potřebné, aby s dítětem pracovali také rodiče. V rámci této části přinášíme návody a pomůcky, jak hravou formou postupně a pravidelně navést dítě ve výslovnosti na správnou cestu.
Na závěr je třeba dodat, že pokud máme zájem, aby měly děti co nejširší možnost uplatnění v dalším životě, musí být co možno nejlépe jazykově vybaveny. Pro zájemce připravil vydavatel možnost předplatného, které lze velmi jednoduše objednat na webových stránkách vydavatelství: www.euro-akademia.eu. Vzdělání je přece neocenitelné a každá taková investice do něj se jistě mnohonásobně vrátí. Časopis je ve volné distribuci na celém území SR a ČR.

Text: M. Bezděk
Ilustrace: Euro školák
                                                www.euro-akademia.eu

Copyright © Euro školák

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 02. 2008.