Karel Hruška: Plavba po Rýnu a Moselu za historií a vínem

Rubrika: Publicistika – Letem-světem

Oblast Mosel

Místo, kde Rýn a Mosel se spojí se dnes nazývá Deutsches Eck, Římané nazývali místo Confluentes. Rýn je ta větší řeka – rovnější, maskulinum, Mosel je ta menší – plná zákrutů, femininum. Město Koblenz, na soutoku, má svoji strategickou polohu už od svého vzniku a založení Římany.
Vysoko nad městem trůní pevnost Ehrenbreitstein, která sloužila skoro 500 let jako sídlo arcibiskupa z Trier až do konce 17. století. Skýtá nádherný pohled na město a na soutok obou řek. Staré město zdobí několik románských bazilik. St.Kastor - kde leží pochováno několik arcibiskupů z Trier, Floriankirche - třílodní bazilika, žlutobílá z počátku 13. století. Úplně vedle stojí několik z nejkrásnějších domů města, jako Altes Kaufhaus a Schüfferhaus, postavené 1419 a 1530, nebo Alte Burg, bílá budova zámeckého stylu poblíž pozoruhodného Balduinbrücke. Most má dvanáct oblouků a je postaven z části na dřevěných sloupech.
Plujeme-li na jih, proti proudu, asi 100 km, uvítá nás Trier.
Městečko je centrem regionu Mosel. Kromě toho, že se tam narodil Karl Marx, je zajímavý fakt, že Trier je vůbec nejstarší německé město postavené na místě bývalé římské osady nazývané Augusta Treverorum, pojmenované podle císaře Augusta. Impozantní brána Porta Nigra připomíná velikost tehdejšího města. Dnes je městečko největším světovým centrem na výrobu sektů.
V obci Andel, která leží v blízkosti městečka Bernkastel-Kues, se nachází slavná vinařská firma Dr. Paulz – Bergweiler, která se může pochlubit 800-letou tradicí v pěstování hroznů a výrobě vína. Zajímavostí spojující tuto firmu s bývalou Československou republikou je fakt, že vína Bergweiler tam byla před 2. svět. válkou velmi oblíbená.
Nedaleká městečko Bernkastel-Kues je zajímavé nejen svojí dodnes funkční nemocnicí (byla založena roku 1458 a její součástí je famózní knihovna obsahující díla od 9. do 15. století), ale i vinařským muzeem a vinotékou se stálou výstavou – Weinkulturelles Zentrum. Tam můžete bez časového omezení, v klidu, ochutnat až 150 vzorků moselských vín.
Bernkastel-Kues je také jedno z měst s kterými před lety navázaly Karlovy Vary sesterskou družbu.
Významná vinařská obec je nedaleký Erden. Proslavila se vinnou cestou Treppech, kde mimo jiné stojí rekonstruovaný lis z doby Římanů.
Vinařské centrum dolního toku řeky Mosel je městečko Zell. Tam se nachází další vinařský rodinný podnik hodný návštěvy – vinařství Albert Kallfelz, kde vám nabídnou deset vzorků svěžích moselských vín v cenové relaci od 4 do 15 eur.
Na dolním toku řeky Mosel leží také městečko Bremm. Vinná trať, nacházející se v tomto městě, je jednou z nejstrmějších na světě - má sklon až 68% ! Tuto trať, nazývanou Bremmer Calmont, sklízejí vinaři pomocí tzv. Monorack Bahn.

  
  

Porýní


Rheingau je název vinařské oblasti v povodí řeky Rýn. Její prohlídka obyčejně začíná vyhlídkovou jízdou podél Rýnu a jeho soutoku s řekou Mosel v Koblenz směrem na Rüdesheim. V této oblasti máte možnost vidět nespočetné množství hradů a zřícenin, a to po obou březích řeky. Mezi nejznámější patří Loreley, Boppard, Lorch, Bacharach a další.
Nejstarší město oblasti Rheingau je Eltville, které leží nedaleko Rüdesheimu. Právě odtud je možné odbočit na vinnou „cestičku“ označenou jako Rheingauer Riesling Route.
Vysoko nad městem, v lesích, se nachází klášter Eberbach, založený cisterciánskými mnichy, kteří byli, jak známo, v pěstování vinné révy velmi zkušení. Díky jejich tvrdé práci se Eberbach časem změnil na jedno z nejdůležitějších vinařských center Evropy ( klášter je dnes pod správou německého ministerstva zemědělství) a každoročně se zde mimo jiné pořádají aukce těch nejdražších německých vín.
Budete-li mít trochu štěstí, narazíte na současného mladého ředitele podniku, který je ochotný vás provést po opatství. V klášteře také můžete vidět celou řadu zajímavostí, například lisovnu s množstvím historických lisů z 15. století. Z této doby pochází také největší sud na světě s kapacitou 70 000 litrů.
Eberbach se pyšní ještě dalším vinařským prvenstvím – právě zde se totiž zrodil termín „kabinet“. Francouzské slovo „cabinet“ určovalo místo, kde se uchovávaly drahocenné předměty. „Kabinett“ se v němčině poprvé objevuje v roce 1677, kdy v opatství Eberbach začali do pivního kabinetu ukládat svá nejlepší vína. Ta v něm zrála dalších čtrnáct let, než se klášter rozhodl tyto skvosty prodat.
Mezi nejslavnější zámky a vinařské podniky regionu Rheingau bezpochyby patří Schloss Johannisberg, kde byl v roce 1100 založen klášter a první vinice zde byly vysázené už za Karla Velikého. V roce 1816 ji daroval rakouský císař Schloss Johannisberg svému kancléři, princi Metternichovi. Tato rodina ho vlastní dodnes, i když je majetek technicky ve správě firmy Rudolf Oetker. Zámecká vína mají na etiketě erb Metternichovců a nejlepší ročníky (datují se až do roku 1870) jsou vína plná, koncentrovaná s dlouhou životností (tedy „ Reserva“).
Sklizeň začíná v září a pokračuje většinou celý říjen. Zakončení se tradičně oslavuje v každé oblasti lokálním originelním způsobem.


  

Text a foto: Karel Hruška ing. arch.
hruska@alfa.telenordia.se  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 10. 2009.