Zkuste si zjistit, jaký je převládající styl vaší komunikace

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?


Dotazník stylů komunikace podle teorie C.G.Junga


Návod na vyplnění dotazníku
Ke každému ze čtyř uvedených výroků jsou přiřazena možná dokončení (A,B,C,D).
Přiřazením 1,2,3,4 k jednotlivým možnostem vytvořte jejich pořadí podle toho, do jaké míry vás (z vašeho hlediska) charakterizují.
K možnosti, která vás vystihuje nejlépe, připište 1, pro druhou nejpřiléhavější charakteristiku připište 2, a tímto způsobem pokračujte tak dlouho, až ohodnotíte všechny uvedené možnosti.
 
I.  Nejvíce mě potěší situace, ve kterých:                                                                       
hodnocení
A
... se zkoumají nové nápady, inovační modely, zásady a teorie.
 
B
... se setkávám s druhými lidmi a mám příležitost poznat a pochopit jejich vnitřní pocity, nálady, vzájemní vztahy a chování.
 
C
... se využívá logického myšlení a systematického zkoumání, jež postupuje od definování problému, k jeho analýze a řešení.
 
D
... mohu využít své energie a zdrojů k dosažení takových cílů, kde získám okamžitou zpětnou vazbu o výsledcích svého úsilí.
 
II.  Zjistil/a jsem, že při společné práci s druhými lidmi nejvíce ztrácím trpělivost, když:
hodnocení
A
... tráví příliš mnoho času uvažováním, aniž by v dané záležitosti cokoli podnikli.
 
B
... si vůbec neuvědomují lidský aspekt situace.
 
C
... při své posedlosti starými způsoby jednání nejsou ochotni uvažovat o něčem novém.
 
D
... nevěnovali dostatečný čas pečlivé analýze všech faktorů, které jsou pro danou věc důležité.
 
III.  Při své práci na určitém úkolu mám sklon klást největší důraz na:
hodnocení
A
... to, abych byl důsledný, systematický a řídil se především rozumem, ať už zvolím jakýkoli přístup.
 
B
... dosažení okamžitého výsledku jakýmikoli prostředky či pomocí jakýchkoli metod, které se v danou chvíli jeví jako nejrozumnější.
 
C
... možný budoucí dopad přístupu, který si zvolím, a jeho dlouhodobé následky.
 
D
... prosazené hodnoty a na pocity či reakce, které mohou v druhých lidech přístup k danému úkolu vyvolávat.
 
IV.  Jsem se sebou nejvíce nespokojen, jestliže jsem:
hodnocení
A
... někomu způsobil nepříjemnosti a poškodil tak naše vzájemné pracovní vztahy.
 
B
... podnikl nezbytné kroky s opožděním a poté ztratil příležitost dosáhnout určité cíle.
 
C
... se při řešení úkolu spojil s užitím starého známého způsobu a pak zjistil, že někdo jiný vytvořil k této otázce nový přístup.
 
D
... přehlédl některé důležité údaje nebo odbyl analýzu těch, které se mi podařilo shromáždit.
 
 
Interpretace:
1. Zapište svá hodnocení (hodnoty 1,2,3,4) jednotlivých variant (A,B,C,D) otázek I., II., III. a IV. do příslušných řádků.
2. Vyhledejte a zapište hodnoty pro každý ze čtyř uvedených výroků.
3. U každého sloupce proveďte součet a zapište ho do kolonky celkem.

ANALYTIK
(racionální typ)
AFILÁTOR
PŘÁTELSKÁ OSOBA
(emocionální typ)
TVŮRCE KONCEPCÍ
(intuitivní typ)
AKTIVÁTOR
(percepční typ)
věcné uvažování, důraz
 na argumenty
řídí se citem, orientace
na minulost
zabývá se více budoucností, nevnímá okolí, nerozumí mu
orientace na současnost, důležitá je pro něj zkušenost
I.C
 
I.B
 
I.A
 
I.D
 
II.D
 
II.B
 
II.C
 
II.A
 
III.A
 
III.D
 
III.C
 
III.B
 
IV.D
 
IV.A
 
IV.C
 
IV.B
 
Celkem
 
Celkem
 
Celkem
 
Celkem
 
 
4.  Vyhledejte nejnižší součet – to je váš převládající styl komunikace či vaše „vlnová délka“.
Druhý nejnižší součet v pořadí vyjadřuje váš podpůrný styl. Nejvyšší součet představuje vámi nejméně používaný styl.

Dotazník si můžete stáhnout a  
vytisknout v pdf

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 04. 2010.